Pim van Zeeburg, Willemien Klein Geltink en Harry Jansen v.l.n.r.) die het kloppende hart van de Stichting Muziekkoepel Vorden vormen. Foto: Jan Hendriksen.
Pim van Zeeburg, Willemien Klein Geltink en Harry Jansen v.l.n.r.) die het kloppende hart van de Stichting Muziekkoepel Vorden vormen. Foto: Jan Hendriksen.

Veelzijdig programma officiële opening gerestaureerde muziekkoepel

Algemeen

Vorden – Het enthousiasme waarmee men van start ging was vanaf de allereerste minuut groots en meeslepend. En dat heeft er ook direct toe geresulteerd dat er snel zaken konden worden gedaan. Binnen tien maanden is de vervallen Vordense muziekkoepel gerestaureerd. Het resultaat is verbluffend. En dat kan iedereen zondagmiddag 18 september vanaf 14.00 tot 19.00 uur komen ervaren tijdens een officiële opening en oplevering die gratis toegankelijk is. Met dank aan Harry Jansen, Pim van Zeeburg en Willemien Klein Geltink die samen het kloppende hart van Stichtingsbestuur van Muziekkoepel Vorden vormen.

Door Jan Hendriksen

"Maar onze dank gaat vooral uit naar al die instanties, stichtingen, bedrijven, ondernemers, particulieren en vrijwilligers die ons financieel en/of materieel ondersteund hebben. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest", zo wil voorzitter Harry Jansen van het stichtingsbestuur nadrukkelijk gezegd hebben. We brengen op een zonnige doordeweekse augustusavond een bezoek aan de koepel die wat verscholen tussen de Wilhelminalaan, Enkweg en het Emmaplein ligt. Menig Vordenaar heeft nog nimmer een voetstap gezet rondom de koepel. Momenteel is de koepel nog omzoomd met bouwhekken waarop diverse reclame-uitingen zichtbaar zijn van bedrijven die aan de restauratie hun medewerking verlenen. Jansen, Van Zeeburg en Klein Geltink zitten op een steiger in de koepel geduldig te wachten. Willemien Klein Geltink heeft koffie en iets 'lekkers' meegebracht. "We hebben gisteren ons eenjarig bestaan van de stichting gevierd", zo verklaart Jansen met een blij gezicht.

Het verhaal is inmiddels bekend. Jansen ergerde zich mateloos aan de verloedering van de koepel. Hij plaatste op 2 maart 2015 op de Facebookpagina 'Je bent een Vordenaar als…..' er een gepeperd bericht over en kreeg onder de honderden positieve reacties tevens medestanders in de personen van Pim van Zeeburg en Willemien Klein Geltink, die in de directe omgeving van de koepel wonen en zodoende het eerste bestuur van de Stichting Muziekkoepel Vorden vormen. De stichting wil zich naast het behoud en de renovatie van de koepel ook nadrukkelijk gaan inzetten voor laagdrempelige sociaal culturele activiteiten in en rondom de koepel. Naast de oprichting van de stichting beleefde het bestuurstrio vorig jaar een aantal memorabele momenten. Op 18 oktober werd onder andere het startsein gegeven van de renovatie waarmee zo'n 41.000 euro is gemoeid en op 2 december werd, door de gemeente Bronckhorst, de muziekkoepel in erfpacht overgedragen aan de stichting.

Officiële opening
En het volgende memorabele moment moet zich op zondagmiddag 18 september gaan afspelen. Dan wordt namelijk de gerestaureerde muziekkoepel weer officieel in gebruik genomen met onder meer een spontaan optreden van de Vordense band 'De Bankdirecteuren'. "Maar we presenteren die middag nog veel meer. Zo onthullen we ook de naam van het terrein waar de muziekkoepel staat. En tevens wordt de nieuwe pannakooi, die in samenspraak met de Vordense jeugd en de gemeente Bronckhorst is gerealiseerd, officieel in gebruik genomen. Verder wordt de 'kers op de taart' geplaatst door een betrokken persoon. Kortom: een veelzijdig programma waarbij iedereen van harte welkom is", zo verklaart Pim van Zeeburg.

Evenementen
Ook in de toekomst wil Stichting Muziekkoepel Vorden kleinschalige evenementen in en rondom de koepel organiseren. Hoe plannen jullie de evenementen zo vragen we aan Harry Jansen. "Wij zijn als stichting lid van www.achterhoekagenda.nl en kijken dus altijd op deze site om dubbele evenementen te voorkomen. En uiteraard hebben we vooraf in aanloop naar de officiële opening van de muziekkoepel ook eerst op deze agenda gekeken en vervolgens gepland. Het is jammer dat er, naar later bleek, in Linde op zondagmiddag 18 september ook een optreden van Boh Foi Toch is gepland. Hieruit blijkt dat het van groot belang is dat het plan van de Vordense Ondernemers Vereniging, om een Vordense Evenementen Site op te richten, ten uitvoer komt om zo dubbele evenementen als deze te voorkomen."

Restauratie
Harry Jansen heeft wekelijks de voortgang van de werkzaamheden via Facebook publiekelijk gemaakt. "Het is voor ons als bestuur niet te doen om iedereen persoonlijk te bedanken, maar beseffen maar al te goed dat zonder hulp, van fondsen, vrijwilligers, kleine en grote ondernemingen, gemeente Bronckhorst en alle donateurs dit niet mogelijk was geweest. Vanaf de eerste tot de laatste dag bleek het voor niemand teveel. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van materiaal en materieel, riolering, licht en water over een afstand van 75 meter naar de koepel brengen en oude dakbedekking verwijderen en afvoeren."

Met hulp en steun van acht ZZP'ers is de basis voor het gepatineerd zinken dak van de koepel aangelegd. De betonvloer die gescheurd en verzakt bleek te zijn is op deugdelijke wijze verbeterd en de kapconstructie is geheel hersteld zodat deze weer eeuwen mee kan. Harry Jansen: "Ook hebben we de gevels gereinigd en een nieuw plafond met 96 ledlampen geplaatst die het 'nieuwe ijkpunt' van Vorden markeert. Verder hebben we eiken zittingen en een rolstoelvriendelijke oprit gemaakt, de pannakooi, het schilderwerk de schitterende bloembakken, een prachtig winddoek en als krent op de taart de windwijzer in bladgoud gerealiseerd. En wie weet wat er nog volgt? Samen mogen we trots zijn dat Vorden een uniek stukje cultureel erfgoed heeft zeker gesteld!".

Geschiedenis
Vroeger had bijna elke plaats wel een muziekkoepel, maar tegenwoordig zijn er niet zoveel meer. Vanaf eind 1800 stond er in de theetuin van toenmalig Hotel Ensink, (nu Hotel Bakker) een muziekkoepel op ijzeren palen. Voor 1940 werd het bouwsel alweer afgebroken. De theetuin van destijds, is thans in gebruik als parkeerplaats. Op 28 juni 1946, werd op initiatief van het Vordens Mannenkoor in het Nutsgebouw een 'Werkcomité Muziekkoepel' opgericht.

In het comité zaten naast de gemeentearchitect, afgevaardigden van de Verenigingen Excelsior, Concordia, Sursum Corda, het Mannenkoor en de VVV. Er zijn diverse avonden en uitvoeringen ten bate van de muziekkoepel georganiseerd. Toen in 1948 de Raad toestemming had gegeven een muziekkoepel te bouwen in de Vordensche Enk, thans Emmaplein geheten, werd kort daarna de koepel opgeleverd. Op 30 april 1949 volgde de plechtige overdracht van de muziekkoepel aan burgemeester A.E. van Arkel, die het bouwwerk namens de gemeente in ontvangst nam.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord