De groep van Vrouwen van Nu aangevoerd door een van de partners van de vrouwen. Foto. Jan Hendriksen.
De groep van Vrouwen van Nu aangevoerd door een van de partners van de vrouwen. Foto. Jan Hendriksen.

Vordense Avondfietsvierdaagse mogelijk kleinste van ons land

VORDEN – Het is een zwoele zomeravond. Bij de achteringang van Het Kulturhus zitten drie Jong Gelre leden van de afdeling Vorden-Warnsveld relaxt achter een tafeltje. Rick Abbink (26) is aan het goochelen op zijn laptop. Esther Menkveld (25) rangschikt de dagroutes en de medailles nog maar eens en Bart Tiessink (27) bekijkt op zijn telefoon Buienradar. "Het blijft vanavond droog", is zijn conclusie.

Door Jan Hendriksen

Het is donderdagavond 6 juli 18.30 uur. Alle veertig deelnemers aan de 39ste Avondfietsvierdaagse van Jong Gelre Vorden-Warnsveld zijn inmiddels van start gegaan. De circa 25 kilometer lange route voert vanavond de deelnemers richting Almen. Rutger Elbrink (22) meldt zich telefonisch bij Abbink. "Ik heb de pauzelocatie voor de versnapering verplaatst naar de Oude Vordenseweg. De locatie aan de Lage Lochemseweg is niet praktisch", zo meldt Elbrink. "Moeten we dat nog aan de deelnemers kenbaar maken?", zo vraagt Abbink aan Elbrink. Na wat heen en weer gepraat wordt besloten dit niet te doen.

De Avondfietsvierdaagse van Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Anno 2017 één van de kleinsten zo niet de kleinste Avondfietsvierdaagse van ons land wat het aantal deelnemers betreft. Kende de vierdaagse tot voor twee jaar geleden nog een kleine honderd deelnemers. Voor het tanende aantal de laatste twee jaar heeft Rick Abbink geen verklaring. "Er is van 'onderen' geen aanwas aan deelnemers. De groep bestaat grotendeels uit 'vutters'. En die groep vergrijst. Fysiek kan ondanks de intrede van de 'elektrische aangedreven tweewielers' niet iedereen meer meedoen. Hoe we het aantal weer kunnen opkrikken? Ik weet het niet."

Hoe anders was dat in de beginjaren van de vierdaagse. In de hoogtijdagen, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, telde de vierdaagse op een gegeven moment zeshonderd deelnemers! Rick Abbink kent die verhalen van zijn vader Jan Willem die destijds in het bestuur van Jong Gelre Vorden zitting had en de vierdaagse mede organiseerde. En dat in de wetenschap dat in die jaren de Rijwiel en Tour Club (VRTC) de Vordense Achtkastelenrijders ook een vierdaagse organiseerde. En dat tegen het zere been van Jong Gelre. Na een aantal jaren schrapte de VRTC de Achtkastelenrijders de vierdaagse en had Jong Gelre Vorden weer het alleen recht. De groen witte routebordjes met daarop het embleem van Jong Gelre, die tegenwoordig niet meer worden gebruikt, liggen nog bij de familie Abbink in de schuur.

Op 4 september 1979 ging eerste editie van start

Bedenkers en grondleggers
Bedenkers en grondleggers van de Vordense Avondfietsvierdaagse waren de Vordenaren Dick Regelink, Johan Pardijs en Jan Visschers. De eerste editie werd in 1979 aan de toen zeer actieve en omvangrijke 'activiteitenstam' van Jong Gelre Vorden toegevoegd. De oud-Jong Gelre leden Johan Pardijs en Jan Visschers, die destijds in hun vrije tijd veel uurtjes op de fiets pleegden door te brengen, informeerden bij het bestuur van Jong Gelre of er geen Avondfietsvierdaagse kon worden georganiseerd. Dit verzoek vond onder aanvoering van voorzitter Dick Regelink bij het bestuur direct een gewillig oor. Johan Pardijs en Jan Visschers werden meteen verzocht om routes uit te zetten. Dit karwei werd snel geklaard en zo ging dinsdagavond 4 september 1979 de eerste Avondfietsvierdaagse in Vorden vanaf Hotel Bloemdenaal van start. De eerste editie was goed voor 250 deelnemers. En bij de start ontving men voor de gehele week een routebeschrijving. Na afloop kregen de deelnemers een herinneringsmedaille aangeboden. Deze twee laatste facetten zijn na 39 jaar na dato nog steeds van toepassing. De startlocatie is wel veranderd. Begin jaren negentig werd 't Dorpscentrum (nu Het Kulturhus) de uitvalsbasis van de vierdaagse.

Beker
Twee deelnemers hebben in al die jaren nooit verzaakt. Aan alle 39 edities namen de Vordenaren Hentje Bosch (81) en Gerda Hissink (77) deel. Zo ook vorige week. Hentje Bosch fietste met de groep van de Vrouwen van Nu Vorden mee. Hissink fietste samen haar dochter Erna op. Hentje Bosch herinnert zich de eerste edities nog als de dag van gisteren. "Het was toen echt een wedloop wie de grootste groep deelnemers had. Administratiekantoor Vorden stelde toen altijd een beker beschikbaar voor de grootste groep deelnemers. Die ging in de begin jaren steevast naar de groep Linde. Maar daarna hebben wij als de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (Vrouwen van Nu- red) de beker jaren gewonnen." Gerda Hissink fietste in het verleden steevast met haar man de vierdaagse. Ze fietste zelfs al eens een dag voordat de vierdaagse van start ging. "Ik was toen twee van de vier avonden verhinderd en had van Jong Gelre toestemming om 'vooruit' te fietsen."

Achtste lustrum
Evenals Gerda Hissink hoopt Hentje Bosch volgend jaar ook weer van de partij te zijn. "Wat zou het mooi zijn dat Jong Gelre dan een veelvoud aan deelnemers zou kunnen verwelkomen. Dat hebben de 'jongens' en 'meisjes' wel verdiend." Dat laatste klinkt als muziek in de oren van Rick Abbink, Rutger Elbrink, Bart Tiessink en Esther Menkveld. "We gooien het bijltje er niet bij neer. Daar hoeft Vorden niet bang voor te zijn. We zullen in aanloop en tijdens het achtste lustrum extra ons stinkende best doen. Hopelijk laat Vorden ons niet in de steek."

3 reacties
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=contactnoord.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=723,724,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5953883&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=contactnoord.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=723,724,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>