Gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst zetten hun samenwerking met Delta voort

REGIO - De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst zetten hun samenwerking in het samenwerkings- verband Delta voort. Gezamenlijk hebben zij een koers uitgezet om de expertise binnen Delta en de continuïteit in de begeleiding van Wsw-medewerkers te borgen. De gemeenten onderzoeken samen de mogelijkheid om de huidige gemeenschappelijke regeling om te kunnen vormen naar een nieuw samenwerkingsverband.

Eerder was er sprake van dat Delta onder gebracht zou worden bij Het Plein. Inmiddels is duidelijk geworden dat integratie van beide organisaties niet haalbaar is. De gemeenten namen kennis van het voorgenomen besluit van de gemeente Zutphen om uit te willen treden uit Delta met als doel een eigen werkbedrijf op te richten. De gemeente Brummen beraadt zich op dit moment over haar positie binnen Gemeenschappelijke Regeling Delta. Vanwege deze ontwikkelingen was een onderzoek naar een nieuw samenwerkingsverband noodzakelijk.

Delta is de gemeenschappelijke regeling van Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen en behartigt op dit moment de belangen van bijna 900 Wsw-medewerkers. Bronckhorst, Lochem en Voorst hechten waarde aan de continuïteit van dienstverlening aan deze medewerkers. Bronckhorst heeft om die reden besloten de eerder aangekondigde uittreding uit Delta te herroepen. Het borgen van de toekomst van Delta voorkomt het uiteenvallen van het samenwerkingsverband en daarmee de kans op uitstroom van gekwalificeerd personeel en kennis. De gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie Delta en met name voor de kwetsbare groep Wsw-medewerkers. Bovendien willen zij graag de kosten beheersbaar houden.

De drie gemeenten onderzoeken nu gezamenlijk hoe zij de huidige gemeenschappelijke regeling binnen twee jaar om kunnen vormen naar een nieuw samenwerkingsverband. Hoe deze nieuwe samenwerkingsvorm eruit gaat zien wordt de komende periode met de drie gemeenten nader uitgewerkt.

De Wet sociale werkvoorziening is met de komst van de Participatiewet een aflopende regeling. De Wsw-medewerkers die voor 1 januari 2015 een dienstverband hadden blijven dit houden tot aan hun pensionering. Het nieuwe samenwerkingsverband kan naast de begeleiding van Wsw-medewerkers ook diensten voor andere gemeenten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=contactnoord.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=723,724,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5953883&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=contactnoord.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=723,724,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>