Het versterken van de kern Vorden

VORDEN - Op de uitstekend bezochte informatieavond op 6 september in het Kulturhus heeft de stichting 4xV uitgelegd wat er tot nu toe is gedaan met de ideeën die in februari dit jaar in een brainstormsessie naar voren zijn gebracht. Nog steeds is de hoofddoelstelling van de stichting 'Het versterken van de kern Vorden tot een dorp waar het aangenaam wonen en verblijven is'.

Aan de hand van een projectenoverzicht werd inzage gegeven in een veertigtal duidelijk gedefinieerde onderwerpen, verdeeld over vijf hoofdgroepen; Wonen en werken, Natuur en Toerisme, Kunst en Cultuur, Sport en Beweging en tenslotte de groep Verbindingen. Voor ieder project zal een uitvoerende commissie worden samengesteld, waarbij onder andere met organisaties zoals verenigingen, ondernemers, Vordens Belang, Toerisme en gemeente Bronckhorst nauw zal worden samengewerkt. Het bestuur van de stichting 4xV ziet daarbij als haar belangrijkste taak het tot stand brengen van de verbindingen tussen de diverse organisaties, kennis en kunde en het waar nodig bewaken van de voortgang van de projecten.

Als voorbeeld werden een drietal projecten uitgebreider voor het voetlicht geplaatst zoals: 'Wat gaan we doen met het Stationsgebouw', 'Hoe krijgen we de bevolking van Vorden in beweging' en 'Wat wordt er allemaal in gang gezet voor de bevordering van het toerisme'. Bij dit laatste punt werd de samenwerking tussen Achterhoek Toerisme, VOV en VVV op het gebied van het ontwikkelen van een nieuwe website benadrukt. Ook kwamen de schilderkunst en de romantiek van het dorp Vorden bij dit onderwerp duidelijk naar voren. Vanuit het publiek werden met regelmaat en enthousiasme nieuwe aandachtspunten naar voren gebracht, zoals de vorming van een coöperatie voor het opwekken van energie en het creëren van een soort museumroute tussen de beide MORE musea, locaties Gorssel en Ruurlo. Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit een lange lijst van nieuwe ideeën, die ook nog tijdens de interactieve afsluitende borrel opkwamen.

Voor het verwezenlijken van alle lopende en nog op te starten projecten, zijn bestuurs- en commissieleden van harte welkom. Aanmelden kan per email of telefoon. De volgende informatieavond zal begin 2018 plaatsvinden.


vanvordenvoorvorden@gmail.com

06 - 532 25 305

Reageer als eerste
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5953883&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=contactnoord.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=723,724,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>