Voor Vorden Van Vorden: staand Frank Scheffer, Riske Legtenberg, Ingrid Keizer en Jan Ilsink; zittend Bart Veen, Maarten Smit en Marnix Meijer. Foto: Liesbeth Spaansen
Voor Vorden Van Vorden: staand Frank Scheffer, Riske Legtenberg, Ingrid Keizer en Jan Ilsink; zittend Bart Veen, Maarten Smit en Marnix Meijer. Foto: Liesbeth Spaansen

Vorden: een vitale kern

VORDEN - "Hoe houden we Vorden leefbaar? Dat bepalen we met z'n allen! 4xV neemt het voortouw. Nog nooit van ons gehoord? 4xV staat voor 'Voor Vorden Van Vorden'. Dat is een platform voor alle belanghebbenden in Vorden. 4xV wil met vereende krachten verbindingen leggen tussen wonen & werken, natuur & toerisme, kunst & cultuur en sport & beweging." Onder de 4xV- paraplu zijn al diverse projecten gestart en werkgroepen actief. Eén daarvan is de werkgroep Vitale Kernen waarvoor door de gemeente Bronckhorst het initiatief is genomen.

Verzamelpunt ideeën
Deze werkgroep verzamelt en coördineert de vele ideeën die rond en in Vorden leven. Daarbij wil zij alle organisaties betrekken die activiteiten in Vorden ontplooien. Te denken valt aan bewonersorganisaties, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsinstellingen.

Enthousiaste werkgroepleden
In de werkgroep zitten voor zorg en welzijn Jan Ilsink (Welzijn Vorden), voor de bewoners Ingrid Keizer en Riske Legtenberg (Vordens Belang), voor de sectie jongeren Frank Scheffer (ook Vordens Belang), voor het toerisme Maarten Smit (Toeristisch Platform Vorden), voor de ondernemers Bart Veen (Vordense Ondernemers Vereniging) en namens de gemeente Marnix Meijer. De groep is voorzien van professionele ondersteuning.

Van visie naar beleid
De werkgroep werkt nu aan een plan ter verbetering van de vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp. Het gaat dan vooral om het centrum. In februari 2018 wil de groep een eerste aanzet van dit plan aan de gemeente voorleggen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt een nieuw college van b&w gevormd. Dat nieuwe college kan dat plan dan opnemen in zijn beleid.

Met elkaar Vorden vitaal houden
Zonder inbreng van de inwoners en ondernemers van Vorden kan zo'n plan niet tot stand komen. "Hebt u ideeën die bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van Vorden? Geef ze door aan de werkgroep! Rijp en groen, makkelijk en moeilijk, alles is welkom. Laat van u horen!" En tot slot nog even dit: niet kieken wat 't wordt, want dan wordt 't niks.


Meer informatie bij het secretariaat, Fred Jansen, vanvordenvoorvorden@gmail.com, 06-53225305.

Meer berichten