Patrijzenkoppel. Foto: Peter Eekelder
Patrijzenkoppel. Foto: Peter Eekelder

Patrijzentellers gezocht in de regio Graafschap

VORDEN - Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom wordt dit voorjaar de patrijs in het veld geteld, en hulp daarbij is van harte welkom. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met de agrarische collectieven op maandag 19 februari een cursus voor vrijwilligers in de Graafschap om te leren patrijzen te tellen. Aanmelden kan via de website.

Cursus patrijzen tellen in de Graafschap
De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend of -middag in het veld. Je leert gestructureerd tellen en de patrijzenstand vastleggen. Met de resultaten kunnen we de patrijs nog beter beschermen. Cursusleider is Frank Majoor van Sovon. De theorieavond is op maandag 19 februari 2018. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: kantoor 't Onderholt, Enzerinckweg 10 in Vorden. De praktijk (in twee groepen) is op vrijdagmiddag 2 maart van 14.00 tot 17.00 uur of zaterdagochtend 3 maart van 9.00 tot 12.00 uur.

Van deelnemers wordt verwacht dat er deelgenomen wordt aan de theorie-avond en de praktijkochtend of -middag, het uitvoeren van drie telrondes in het voorjaar en aanwezigheid bij de evaluatie-avond, waarbij de resultaten gepresenteerd worden. Hulpmiddelen zoals speakers en verrekijkers/telescopen worden gefaciliteerd.

Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels
De agrarische collectieven/agrarische natuurverenigingen hebben zich naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels ingezet voor de patrijs. Ze hebben hun best gedaan om op diverse locaties in Gelderland beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden. Dit voorjaar worden op diverse plekken in Gelderland randen ingezaaid voor de patrijs, ook in de regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe. Om het effect voor de patrijzen te meten worden telcursussen georganiseerd voor vrijwilligers in vijf regio's: in Vorden (regio Graafschap), in Sinderen (regio Achterhoek), in Batenburg (regio Land van Maas en Waal en Overbetuwe), in Groesbeek (regio Groesbeek en de Ooijpolder) en in Eibergen (gemeente Berkelland).


www.landschapsbeheergelderland.nl

Meer berichten