Het pand van Monuta aan Het Jebbink in Vorden. Foto: PR
Het pand van Monuta aan Het Jebbink in Vorden. Foto: PR

Oud Vorden wil aula Monuta kopen

VORDEN - Het bestuur van de 'Oudheidkundige vereniging Oud Vorden' zal tijdens de algemene ledenvergadering op 12 maart aan de leden voorstellen om het pand van Monuta aan het Jebbink te kopen.

Op dit moment wordt een ruimte in De Voorde gebruikt voor het Archief. Deze ruimte zal men uiterlijk 1 maart 2019 moeten verlaten omdat de Protestantse gemeente, als gevolg van de fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, het volledige gebruik van dit kerkelijke centrum nodig heeft. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat deze ruimte niet toereikend is vanwege de structurele groei van het archief, de huisvesting van apparatuur en het gebruik als vergaderruimte voor de diverse commissies.

Het bestuur is de afgelopen maanden zeer actief geweest bij het onderzoeken van andere mogelijkheden. Daarbij is geconcludeerd dat het huren van een ruimte die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, financieel niet mogelijk is zonder een substantiële contributieverhoging.

Momenteel doet zich de mogelijkheid voor om de aula van Monuta, Het Jebbink 4A, te kopen (exclusief de zogenoemde dienstwoning). Enkele jaren geleden is een legaat voor een dergelijk doel ontvangen. Ondanks het feit dat de totale financiering dit legaat ruim te boven gaat, wil men deze mogelijkheid gedegen onderzoeken. Nadat recent de leden van Oud Vorden over de plannen zijn geïnformeerd, wordt (naast de optie hiervoor een hypotheek op te nemen) nu ook het Vordense publiek benaderd met het verzoek Oud Vorden aan verdere geldmiddelen te helpen.

De kan via een eenmalige schenking: rekeningnummer NL74 RABO 0366406523, o.v.v. 'schenking voor aankoop gebouw', (die valt onder de ANBI-regeling en fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting) of via crowfunding, waarbij men tegen een jaarlijkse rentepercentage aan Oud Vorden een bedrag wordt geleend. Meer hierover is te lezen op de website onder het kopje 'laatste nieuws'. Voor meer informatie kan men ook telefonisch of per e-mail contact opnemen.


info@oudvorden.nl

Wim Ruiterkamp, voorzitter: 0575-555455
Anja Menkveld-Wullink, secretaris: 0575-553370
Gerrit Vlogman, penningmeester: 0575-552542

Meer berichten