Natuurorganisaties willen dat karakteristiek Achterhoekse coulisselandschap behouden blijft. Foto: Natuurmonumenten/Jeanne Heekelaar
Natuurorganisaties willen dat karakteristiek Achterhoekse coulisselandschap behouden blijft. Foto: Natuurmonumenten/Jeanne Heekelaar

Behoud van natuur en landschap en biodiversiteit herstellen centraal in verkiezingsdebat

Petitie gestart voor behoud coulisselandschap Achterhoek

ACHTERHOEK - De Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten hebben een petitie gelanceerd voor behoud van het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap. Dit landschap, dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden en akkers met bomenrijen, houtwallen, heggen, bloemrijke bermen en kruidenrijke greppels, vormt het leefgebied van talloze planten en dieren. Natuurmonumenten en de GNMF roepen met de petitie burgers op om - in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen - de Achterhoekse gemeenten te vragen dit mooie cultuurlandschap veilig te stellen en de biodiversiteit te herstellen.

Op het drukbezochte verkiezingsdebat op 28 februari in de gemeente Bronckhorst, waar behoud van natuur en landschap centraal stonden, werd de petitie gelanceerd. Gebiedsmanager van Natuurmonumenten Achterhoek Udo Hassefras was blij met de opkomst: "Dat 150 mensen naar een verkiezingsdebat komen over landschap, is tekenend voor de waarde die zij hechten aan het landschap. Ik merk dat er nu al veel steun is voor deze petitie. Er moet echt wat gebeuren!"

Ook de aanwezige lijsttrekkers uit Bronckhorst stelden dat er harder gewerkt moet worden om de biodiversiteit te herstellen. Professor Henk Siepel, een van de onderzoekers die concludeerde dat de insecten de laatste jaren met een dramatische 75% zijn afgenomen, wist te vertellen dat juist houtwallen en greppels een grote positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Toch is de huidige praktijk anders. Zo verdwijnen landschapselementen in rap tempo en worden bijvoorbeeld duizenden bomen gekapt door een gemeente omdat de kosten van onderhoud te hoog zouden zijn.

Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie: "De wens dat gemeenten zich inzetten om laanbomen, houtwallen, heggen en greppels te beschermen en weer terug te brengen in het landschap, moet een prominente plek krijgen in alle coalitieakkoorden van de Achterhoekse gemeenten. De gemeente Berkelland geeft hierbij het goede voorbeeld door eigen gronden weer zelf ecologisch te gaan beheren en door handhavend op te treden tegen diegenen die landschapselementen beschadigen of weghalen."


www.gnmf.nl/petitie-achterhoek

Meer berichten