Passie leeft in de Achterhoek

Binnen dragen van het Kruis in Vorden. Foto: Gerrit te Vaarwerk
Binnen dragen van het Kruis in Vorden. Foto: Gerrit te Vaarwerk

ACHTERHOEK - Uit de gehele Achterhoek hebben mensen zich aangemeld om mee te doen in één van de twee projectkoren voor 'De Passie 2018'. Bijna 200 mensen doen mee bij de invulling en uitvoering van de Passie dit jaar. De uitvoering van de Passie is dit jaar voor de vijfde keer in de Achterhoek. Er zijn vier uitvoeringen: in Vorden, Rietmolen en Beltrum.

In Vorden word de Passie twee maal opgevoerd, en wel op Goede Vrijdag 30 maart vanaf 15.00 uur en diezelfde dag nogmaals vanaf 19.00 uur. Beide uitvoeringen zijn in de in de Christus Koning Kerk in Vorden. Verder is op Goede Vrijdag vanaf 14.30 uur een Stille tocht. In Rietmolen is een uitvoering op Witte Donderdag 29 maart vanaf 20.00 uur in Sint Caecilia kerk in Rietmolen. De uitvoering in Beltrum is op maandag 26 maart vanaf 20.00 uur in Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum. Iedereen is welkom om een van de uitvoeringen bij te wonen.

Het Passie team van de HH 12 Apostelen heeft opnieuw een viering over de laatste dagen van Jezus van Nazareth gemaakt. Dit jaar gaat men bij de uitvoering in de schoenen staan van een getuige uit het volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd het kruis van Jezus mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat van anderen die langs de weg staan, zijn het uitgangspunt voor deze vijfde Passie. Het Passie team, verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van deze uitvoering, bestaat uit Jan te Plate, Frank Sterenborg, Jaap van Kranenburg, Wil Matti en Margriet te Morsche

Je kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in het leven. Soms worden mensen, net als Simon van Cyrene, gevraagd om te helpen bij het lijden van de ander, dichtbij en ver weg, of het uitkomt of niet. In de wereld worden nog steeds miljoenen mensen getroffen door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting en sterven van een mensonwaardige dood. Dichtbij, in de eigen omgeving hebben we soms ook te maken met eenzaamheid, onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth geeft mensen daarin hoop en troost en misschien ook richtingwijzers voor het helpen van anderen in hun nood.

Met verhalen, liederen en beelden wordt dit jaar weer vorm gegeven aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers, wordt afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door projectkoren, solisten en een combo. Zo hoopt de Passie groep opnieuw het Passieverhaal tot een onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken.

Stille tocht
In Vorden zal er om 14.30 uur voorafgaand aan de Passie een Stille tocht zijn. Het kruis zal door vrijwilligers worden meegedragen en gaat langs de kerken van Vorden. Het is een korte tocht. Bij de kerken aangekomen wordt er stil gestaan bij, en gebeden voor de mensen die wereldwijd en dichtbij een kruis te dragen krijgen in hun leven. De tocht begint bij de RK kerk Christus Koning (Het Jebbink 8) en zal daar ook eindigen met aansluitend de eerste viering van de Passie om 15.00 uur.


projectkoordepassie@gmail.com.

Meer berichten