De vijf ramen aan de zijde van de Dorpsstraat moeten gerestaureerd worden. Foto: PR
De vijf ramen aan de zijde van de Dorpsstraat moeten gerestaureerd worden. Foto: PR

Wervingsactie bijdrage restauratiekosten ramen Dorpskerk

VORDEN - Volgend voorjaar wordt gestart met de restauratie van vijf glas-in-loodramen van de Dorpskerk in Vorden. Het gaat om de vijf ramen aan de zijde van de Dorpsstraat. De werkzaamheden zullen beginnen in maart 2019 en zullen minstens een half jaar duren. De restauratie van de ramen kost veel geld en de Protestantse Gemeente Vorden doet een beroep op alle inwoners van Vorden om bij te dragen aan het behoud van het hart van het dorp.

De restauratie van de ramen staat al jaren hoog op het wensenlijstje van de Protestantse Gemeente en is ook hard nodig. Het zandsteen van de ramen is door de jaren heen ernstig verweerd en aangetast; hier en daar zijn er zelfs stukken verdwenen. De ramen verzwakken hierdoor, waardoor op een gegeven moment ook gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Dit wil men voor zijn. Het kalkzandsteen wordt voor een groot deel vernieuwd. Daarnaast worden de glas-in-loodramen geheel vervangen.

De restauratie van de laatste vijf ramen is begroot op 490.000 euro. Het grootste deel hiervan, zo'n 435.000 euro is gedekt door een subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van Stichting Veiling-commissie Vorden. Voor de resterende 55.000 euro, doet de Protestantse Gemeente een beroep op de inwoners en ondernemers van Vorden. Hiervoor is een geldwervingsactie georganiseerd. In de week van 29 oktober tot 3 november wordt huis-aan-huis een brief verspreid door vrijwilligers, waarin gevraagd wordt deze actie te steunen. Dit kan in de vorm van een vrije gift, maar bijvoorbeeld ook door de sponsoring van één of meerdere van de meer dan tweeduizend glas-in-loodraampjes à 10 euro.

Eerdere restauraties
Het aanzicht van het centrum van Vorden wordt al eeuwen bepaald door de Dorpskerk. Voor het eerst wordt een kapel in Vorden genoemd in een oorkonde van 1121. Het huidige gebouw staat er al sinds 1350. In de loop van de tijd is de kerk meermaals verbouwd en gerestaureerd. De meest recente restauraties waren de vernieuwing van het dak (1995), gewelven en schilderingen in het koor (1998), de ramen aan de Kerkstraatzijde en de grote ramen van het koor (2009) en het interieur in 2011. Door de interieurrestauratie heeft de Dorpskerk meer mogelijkheden gekregen en er worden nu, naast de diensten ook regelmatig concerten en exposities gehouden en de kerk is regelmatig open voor bezichtiging.

Meer weten over de restauratie, of overleggen over de mogelijkheden om bij te dragen aan de restauratie, neem dan contact op met Gerrit Vlogman: de.voorde@hotmail.com.

Meer berichten