Projectleider Thijs Huls en Willem (l). Hij wil voor de oude gasmotor wel even een demonstratie geven van windenergie. Foto: PR
Projectleider Thijs Huls en Willem (l). Hij wil voor de oude gasmotor wel even een demonstratie geven van windenergie. Foto: PR (Foto: )

Voordelige groene energie uit 'de Langenberg'

ZELHEM - Inmiddels hebben zich 40 belangstellenden gemeld bij het Biozon Project Achterhoek, opgezet door AGEM, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, die op vele manieren probeert groene stroom projecten in de Achterhoek te realiseren en daarbij streeft naar zoveel mogelijk betrokkenheid van inwoners. Veelal gaat het daarbij om wind- en zonne-energie, maar met het Biozon Project wordt een andersoortige groene energie aangeboord.

In het kort komt het er op neer dat er, in de vorm van methaangas, energie ligt opgeslagen in de voormalige vuilnisstortplaats de Langenberg in Zelhem. De gehele belt is afgesloten met een dikke folie, die voorkomt dat de energie 'ontsnapt'. Via een buizensysteem wordt het gas afgevoerd naar een centraal punt. Dit gas moet verbrand worden (giftige stof, explosiegevaar). Dit kan via een 'fakkel', waarmee de energie verloren gaat of via een motor, die het gas kan omzetten in elektriciteit. Dit laatste gebeurde in de afgelopen jaren, maar de geïnstalleerde motor is aan vervanging toe. AGEM heeft een plan bedacht, waarmee participanten bewust kunnen meehelpen aan het gebruik van groene energie en daarvoor in ruil korting krijgen op hun elektriciteitsnota, omdat ze vrijgesteld worden van energiebelasting. Er is voldoende stortgas aanwezig om nog 6 jaar echte Achterhoekse groene stroom te produceren. Het project heet Biozon, omdat de opbrengsten van de (bio)gasinstallatie na afloop zullen worden ingezet voor een project zonne-energie.

Belangstellenden kunnen lid worden van de coöperatie door voor 150 euro een certificaat te kopen, waarmee ze recht hebben op een bepaalde hoeveelheid groene elektriciteit waarover zij geen energiebelasting betalen. In totaal moeten minimaal duizend certificaten verkocht worden om het project rendabel te kunnen exploiteren. Voorwaarde is daarbij dat de deelnemers binnen de postcoderoos 7021, 7002, 7004, 7009, 7025, 7255, 7256 en 6999 vallen. Lukt dit niet, dan gaat het project niet door en dan zal het gas afgefakkeld worden, waarbij de energie dan verloren gaat.

Middels publicaties en info-avonden is de bevolking in de afgelopen maanden geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden van het project en inmiddels hebben zich veertig belangstellenden gemeld. Projectleider Thijs Huls blijft positief, maar moet ook constateren, dat er toch echt nog zo'n 80 belangstellenden bij moeten komen. Thijs: "Dit project ligt natuurlijk wat moeilijker dan de andere projecten die we faciliteren, maar financieel is het helder. Je koopt één of meer certificaten en jaarlijks krijg je een deel van de energiebelasting terug."

Om de gelegenheid te hebben om ouders te informeren over het project, heeft AGEM de schooljeugd uitgenodigd om op vrijdag 19 oktober na schooltijd naar 'de Langenberg' te komen om deel te nemen aan de 'energie-doe-dag', die gehouden wordt in samenwerking met 'Royaal Spelen'. Thijs: "De oproep aan de kinderen is; kom lekker duurzaam spelen en breng je ouders mee, dan kunnen zij het project bekijken en vragen stellen over de mogelijkheden."

Om 15.30 uur kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de belangstelling niet overweldigend is. Thijs blijft echter positief. "De Stichting Pak-An steunt ons en inwoners, die we persoonlijk benaderen, tonen een warme belangstelling." Zo ook voormalig burgemeester van Zelhem, de heer Theo Heere, die in zijn periode als burgemeester als portefeuillehouder nauw betrokken was bij het wel en wee van de Langenberg. Dhr. Heere: "Ik schrijf zeker in. Het is toch (financieel en milieutechnisch) jammer om de energie verloren te laten gaan. Daarnaast moeten we met z'n allen zo goed mogelijk zorgen voor ons milieu. Helaas leent mijn woning zich (door dakkapellen) niet voor zonnepanelen en dan is dit een goed alternatief. Ik roep de mensen graag op om mee te doen."


www.biozon.nu

Meer berichten