VV Vorden kampt al vele jaren met een veldentekort op sportpark 't Grote Veld aan de Oude Zutphenseweg en een verkeersveiligheidsprobleem. Foto: PR
VV Vorden kampt al vele jaren met een veldentekort op sportpark 't Grote Veld aan de Oude Zutphenseweg en een verkeersveiligheidsprobleem. Foto: PR (Foto: )

Uitbreidingsplannen sportpark 't Grote Veld

VV Vorden wil als 'Open Club' inspelen op maatschappelijke trends

Door Jan Hendriksen

VORDEN – Sportverenigingen die toekomstbestendig willen zijn, spelen in op maatschappelijke trends. Al dan niet een 'Open Club' worden is een veelbesproken optie om de vereniging duurzaam relevant te maken. Ook voetbalvereniging Vorden heeft voor deze nieuwe optie gekozen in het kader van eventuele uitbreiding van haar sportcomplex 't Grote Veld.

VV Vorden kampt al vele jaren met een groot veldentekort op sportpark 't Grote Veld aan de Oude Zutphenseweg en een verkeersveiligheidsprobleem. Zeker nu de dit jaar negentigjarige vereniging een sterke groei doormaakt en inmiddels een recordaantal van 550 leden telt. Uitbreiding van het sportcomplex is dan ook dringend noodzakelijk. In de plannen die de gemeente Bronckhorst vorig jaar voor ogen had voor de bouw van een nieuwe middelbare school, een nieuwe sporthal en een algemeen sportpark in Vorden is door het nieuwe college een streep gezet. De vereniging is echter met haar plannen niet stil blijven zitten en heeft zich onder andere ingezet in de 'tandemgroep' van het project 'VO Vorden', waarbij is geadviseerd het buitensporten door de school op sportpark 't Grote Veld plaats te laten vinden. Daarnaast is er een plan ontwikkeld om tot een noodzakelijke uitbreiding van het sportpark te komen. "Daarvoor hebben we een constructie gekozen om in de toekomst een 'Open Club' te zijn en met het sportpark een accommodatie te zijn waar meer wordt gesport en bewogen dan alleen voetbal. Samenwerken, gezamenlijk belang en verbinding vormen daarin de sleutelwoorden", zo verklaart voorzitter Marc van der Linden van vv Vorden.

Tijdens de besloten informatieavond 19 maart presenteert Wilco Huisman namens de gemeente Bronckhorst en VV Vorden in de kantine op het sportpark voor twaalf partijen, die in de toekomst de 'Open Club' zouden kunnen gaan vormden, de plannen die de 'tandemgroep' voor ogen heeft. De twaalf partijen met onder andere de Vordense Rijwiel- en Tour Club (VRTC) de 8 Kastelenrijders, Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap, Stichting Zwembad In de Dennen, de Vordense Auto- en Motor club (VAMC) De Graafschaprijders en de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond reageerden enthousiast over de kansen en mogelijkheden zoals VV Vorden die voor ogen heeft. Tot die kansen behoren onder meer het doorontwikkelen van het sportpark met faciliteiten zoals een beachvolleybalveld(en), een bowls- en jeu de boulesbaan , maar ook het ontwikkelen van een breed sportaanbod voor bepaalde doelgroepen. "Aan die laatste doelgroepen zou je kunnen denken aan ouderen maar ook aan de leerlingen van de nieuwe middelbare school in Vorden. Tevens hebben wij in het plan op de plek van de huidige oefenhoek achter de tribune een definitieve parkeerplaats gepland om de verkeersveiligheid rondom het sportpark te verbeteren", zo geeft Marc van der Linden als voorbeelden aan.
Naar de mening van de voorzitter moeten sportverenigingen zoals VV Vorden die toekomstbestendig willen zijn inspelen op de maatschappelijk trend. Van der Linden: "En dat kunnen we doen als een 'Open Club' die vraaggericht handelt. Dat betekent dat we als club actief open staan voor vragen van leden, betrokkenen en omgeving waarbij je bekijkt of wensen verbonden kunnen worden met belangen en mogelijkheden van de club en haar leden. Daarnaast werk je als 'Open Club' samen met andere partijen en biedt je als club meer activiteiten en faciliteiten aan en worden verbindingen gelegd waar diverse partijen en doelgroepen van profiteren."

VV Vorden heeft in de afgelopen jaren tal van opties onderzocht voor uitbreiding van haar sportcomplex maar stuitte voortdurend op de 'inklemming' van het sportcomplex omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden aan de overzijde van de Oude Zutphenseweg en financiële aspecten waren. Marc van der Linden: "Wat dat eerste aspect betreft zijn er mogelijke openingen gecreëerd. Daarover zijn we met diverse partijen in gesprek, maar die verkeren nog in een oriënterende fase." De verschillende partijen gaan na dinsdagavond aan de slag om te bepalen welke kansen zij gaan benutten.

Meer berichten