De kinderen trekken met de ezel voorop naar de Willibrorduskerk in Vierakker. Foto: PR.
De kinderen trekken met de ezel voorop naar de Willibrorduskerk in Vierakker. Foto: PR. (Foto: )

Palmpasenoptocht door Wichmond en Vierakker

WICHMOND/VIERAKKER - Met een grote groep kinderen is zondag weer de jaarlijkse Palmpasenoptocht gehouden in Wichmond/Vierakker.

In de school De Garve werden de stokken versierd en voorzien van lekkers. Al zingend trokken de kinderen door de Dorpsstraat, dit jaar met de ezel voorop, richting de mooiste kerk van Gelderland, de Willibrorduskerk in Vierakker. In de kerk ontvingen de kinderen gezegende buxustakjes. Voor het broodhaantje werd de Protestantse Kerk in Wichmond bezocht. Na afloop dronken ouderen koffie in de school en speelden kinderen met hun ouders op het nieuwe Ontmoetingsplein.
ichmond en Vierakker kunnen terugkijken op een geslaagd Palmpasenfeest. Een mooie samenwerking tussen school, kerk en dorp.

Meer berichten