Huurdersvereniging HeVo AL vijfentwintig jaar paraat

HENGELO - Op dinsdag 4 juni vindt in Ons Huis te Hengelo de algemene ledenvergadering plaats en zijn leden uitgenodigd om te vernemen welke plannen het nieuwe bestuur voor nu en de nabije toekomst heeft. Ook worden drie nieuwe bestuurskandidaten voorgesteld en met hun benoeming is het bestuur op het geplande aantal van zeven gekomen. Een hele geruststelling, omdat het werk van deze vrijwilligers de komende tijd behoorlijk intensief, maar tegelijkertijd steeds interessanter zal worden.

Renovaties
Verhuurders van sociale woningen in het land moeten de komende jaren hun woningen gaan aanpassen aan de jongste doelstellingen. Niet alleen duurzamer maar tegelijk voldoen aan de veranderende vraag. Huisgezinnen 'dunnen uit' en de woningnood – ook in de Achterhoek – is de komende 10 jaar niet opgelost. En om het plaatje compleet te maken: woningen moeten niet alleen energie-zuiniger worden, we moeten ook van het gas af.
Dat verlangt van de huurdersverenigingen kennis en inzicht. Er worden cursussen gevolgd, ervaringen- en kennisuitwisseling vindt plaats en er is expertise ingehuurd. Dat alles om te kunnen meedenken met de woningcorporatie, in dit geval ProWonen. Er is een Woningwet, die onlangs is aangepast en de HeVo participeert in het overleg met de Gemeente en ProWonen. Daarvoor is meer dan doorsnee kennis nodig. HeVo en haar Achterhoekse zusterverenigingen strijden voor het betaalbaar houden van de huurwoningen. Met al deze veranderingen en verbeteringen aan de woningen is het zaak de totale woonlasten van de huurders niet uit de hand te laten lopen.

Woonvisie
De gemeente Bronckhorst heeft niet alleen haar eigen Lokale Woonvisie, maar is tevens onderdeel van de regionale Woonvisie. Vanwege de onderlinge afspraken en die met de provincie zullen de Achterhoekse gemeenten beperkt woningen bouwen. HeVo en haar Achterhoekse verenigingen zijn het niet altijd eens met de uitgangspunten en doelstellingen van deze Woonvisie(s). In het algemeen hebben de betrokken gemeenten zichzelf beperkt in de mogelijkheden om zaken als krimp en jongeren-uittrek te bestrijden. De huurdersverenigingen in de Achterhoek willen graag het debat rondom de Woonvisie een impuls geven. Bronckhorst heeft ruimte en zou juist een wervende campagne moeten starten naar bedrijven om zich hier te vestigen en tegelijk garanties afgeven om voldoende woningen voor de werknemers te hebben!

Meer berichten