Afgevaardigden van partijen die in Schouwburg Amphion het convenant 'Meer Muziek in de Klas' tekenden. Foto: Josée Gruwel
Afgevaardigden van partijen die in Schouwburg Amphion het convenant 'Meer Muziek in de Klas' tekenden. Foto: Josée Gruwel

In 2022 muziekeducatie voor alle basisschoolleerlingen

Convenant 'Meer Muziek in de Klas' ondertekend

DOETINCHEM – Eigentijds muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen, dat is het doel van het convenant 'Meer muziek in de klas'. Donderdagmorgen 27 juni zetten partijen in de Achterhoek in Schouwburg Amphion hun handtekening hieronder. Daarmee gaan ze de inspanningsverplichting aan om muziekeducatie beter op de kaart te zetten. Het is immers niet meer vanzelfsprekend dat alle afgestudeerde pabostudenten muziekles kunnen en willen geven. Daarom wordt ook in de Achterhoek vanuit basisscholen meer en meer de samenwerking gezocht met onder andere muziekscholen, muziekverenigingen, ArtEZ en LIMAI. Door 'Muziek in de klas' kan die samenwerking geïntensiveerd worden en kunnen hiaten worden weggewerkt. Het rijk en lokale bedrijven zorgen mede voor de financiering.

Door Josée Gruwel

In de grote zaal van Amphion begon het feestje donderdagmorgen met het jeugdorkest van Psalm 150 en een mega koor van zo'n 350 aanwezige kinderen. "Hé hé hé, ik heb een idee. We maken muziek, dus doe je mee," klonk het enthousiast. Presentatrice Wendelien Wouters wist daarna onmiddellijk de klik te vinden met de volwassenen in de zaal door persoonlijke vragen te stellen over zingen en een muziekinstrument bespelen.

Onderdompeling in een muzikaal bad

Er volgden optredens: GelderVesteband Playground als de band van juffen, John Sonderen die met de zaal een body percussie instudeerde, rockband YoMama, het Spelenderwijsorkest en trombonist Maarten Kruisselbrink. Suzan & Freek brachten hun enthousiasme voor muziek over middels een videoboodschap. En natuurlijk waren er speeches, maar kort.

Onderdompeling
Bij de onderdompeling in het muzikale bad draaide alles om 'Meer Muziek in de Klas Lokaal De Achterhoek', waarbij partijen als Achterhoekse gemeenten, schoolbesturen, muziekverenigingen, Muziekschool Oost-Gelderland, Boogie Woogie Cultuurcentrum, Muziek en Kunstwijs Berkelland, Bureau Cultuur & School, Cultuur Oost, Iselinge Hogeschool, ArtEZ Conservatorium, Kinderopvangorganisatie SWW Kinderopvang BV, Stichting De Achthoek, Musidesk, Het Gelders Orkest en Jeugdfonds Sport en Cultuur het convenant ondertekenden met als doel dat in 2022 alle 22.461 kinderen in de Achterhoek verschillende vormen van muziekeducatie krijgen: voor-, binnen- en naschools.

In de gezamenlijke visie staat: 'De muziekeducatie wordt ingebed in het hele cultuuronderwijs van de scholen en de kindcentra en alle betrokken partijen in de regio. De verbinding met de wijk en buurt, naoberschap, wordt omarmd en gestimuleerd.'

Het convenant kwam tot stand in samenwerking met de landelijke stichting 'Meer Muziek in de Klas' die in 2014 werd opgericht.

Joop van den Ende
Als bestuurslid van de landelijke stichting legde Joop van den Ende de nadruk op de lokale samenwerking. "Het moet samen, met overleg van onderaf. Wij willen niets opleggen, want dat werkt niet."

Zijn mededeling aan de kinderen dat door muziek je hersenen beter gaan werken en dat je er leukere kinderen van wordt, werd met enig ongeloof door de kids ontvangen. "Ja, ja" klonk het vanuit de zaal. Een gemiste kans voor Van den Ende, die zoveel kids beter een filmpje met uitleg over wat muziek met de hersenen doet had kunnen laten zien.

Bewustwordingscampagne
Henk Lubberdink, directeur van Muziekschool Oost-Gelderland, vertelde in een interview met deze krant dat 'Meer Muziek in de Klas' een bewustzijnscampagne is waarbij partijen matchen. "Als er qua muziekeducatie een derde wordt gefinancierd door de betreffende gemeente of school en die weet er nog een derde bij te krijgen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op het – nu nog wel in het leven te roepen – Achterhoek Muziekfonds (bestaande uit bedrijven onder andere), dan financiert het rijk het laatste derde deel."

Op dit moment is volgens Lubberdink het aanbod van muziekonderwijs op basisscholen in de Achterhoek heel divers. "Maar het mag niet zo zijn dat het ene kind een rijk palet aan muziekonderwijs aangeboden krijgt en het andere er karig vanaf komt."
Lubberdink ziet de rol van Muziekschool Oost-Gelderland in deze als een verbindende. "We kunnen coördineren, bemiddelen, coachen en ook werk verzorgen. In ieder geval leveren we maatwerk."

'Pabo moet ervoor zorgen dat pabostudenten muzieklessen kunnen en durven te geven'

Samenwerking belangrijk
Lars de Vreugd, docent van Iselinge Hogeschool, legde aan deze krant uit dat er voor pabostudenten een nieuw curriculum komt waarbij meer aangesloten wordt bij de leerbehoeftes van de student.

Op de vraag of uiteindelijk alle afgestudeerde pabostudenten muziekles kunnen geven, zegt De Vreugd: "Dat is een heel moeilijke vraag. Je zeker voelen bij een muziekles is een belangrijke factor. Je mag verwachten dat het gros muziekles kan geven. In de praktijk wordt er vaak samenwerking gezocht, wordt gevraagd om co-teaching, om samenwerking met andere partijen, zoals de muziekschool, ArtEZ of LIMAI Deventer. De voornaamste taak van de pabo is nu om ervoor te zorgen dat pabostudenten muzieklessen kunnen en durven geven."
 

Meer berichten