Auto alleen nog maar te gast in 'Huiskamer' Vorden

Verkeer in dorpskern veiliger zonder zichtbare rijweg

VORDEN - De auto is nog altijd te dominant aanwezig in de dorpskern van Vorden. De werkgroep Vitale Kern Vorden komt daarom met de suggestie om het gebied rond de Dorpskerk, ruwweg van Tuunte tot Hotel Bakker, om te vormen tot een plein zonder echte wegaanduiding, waar voetganger, fietser en automobilist dezelfde rechten en plichten hebben.

De werkgroep Vitale Kern Vorden onderzoekt de vitaliteit van de dorpskern (globaal: de blauwe zone). Zij maakt plannen voor verbeteringen en neemt -samen met betrokkenen- initiatieven. Eén van de onderwerpen waar hard aan wordt gewerkt is verkeersveiligheid. Bij de werkgroep zijn veel opmerkingen binnengekomen, zoals: er is te veel doorgaand verkeer, de auto's rijden te snel, rolstoelers, rollators en kinderwagen worden belemmerd door obstakels op de stoep, fietsers voelen zich onveilig omdat de auto nog steeds te prominent aanwezig is, fietsnietjes (de plekken waar een fiets kan worden neergezet) staan op ongelukkige plaatsen en bovendien zijn er te weinig van. En dat is nog maar een greep uit de opmerkingen.
Een aantal jaren geleden is de dorpskern opnieuw ingericht. De situatie is daardoor al verbeterd, maar nu is het tijd voor de voltooiing. Het Masterplan uit 2009 ligt ten grondslag aan de herinrichting. Hierin wordt het gebied rond de Dorpskerk -globaal van Tuunte tot Hotel Bakker- de Huiskamer van Vorden genoemd. Hier moet iedereen zich vrij voelen en veilig kunnen bewegen en verblijven. Dat dat nu niet kan komt door het simpele feit dat de auto nog altijd te dominant aanwezig is.

Te gast
De auto blijft natuurlijk, omdat dat belangrijk is voor het ondernemersklimaat, maar is in die Huiskamer slechts te gast. En auto's die evengoed de rondweg kunnen nemen, moeten dat ook doen. Over de oplossing van dat vraagstuk heeft de Werkgroep lang nagedacht, samen met het Kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden (zie website hieronder). Daaruit kwam de gedachte voort dat het gebied rond de Dorpskerk een gedeelde ruimte kan worden, waar voetganger, fietser en auto gelijke rechten en plichten hebben.
Dat kan door het gebied zó in te richten dat iedereen die de Huiskamer in komt, het idee krijgt een plein te betreden. Er is geen zichtbare rijweg meer, geen verkeersborden en geen zebrapaden. Dat maakt de automobilist wat onzeker, waardoor hij vanzelf voorzichtiger en langzamer gaat rijden. Door deze snelheidsbeperking zal het doorgaande verkeer na enige tijd eieren voor zijn geld kiezen en voortaan de rondweg nemen. Dit vereist een aantal maatregelen in de inrichting opdat het pleingevoel daadwerkelijk wordt ervaren.

30 km
Natuurlijk zijn er dan nog meer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de rotonde aan de westkant van het dorp zal aangepast moeten worden. De Zutphenseweg mag er niet langer uitzien als een voortzetting van de provinciale weg, de snelheid op de Zutphenseweg zal moeten worden beperkt tot 30 km/u en mogelijk nog meer aanpassingen. De werkgroep belooft Vordenaren op de hoogte te houden van alles wat wordt bedacht om het verblijf in de Huiskamer van Vorden voor iedereen plezierig en veilig te maken.

www.vitalekernvorden.nl
Facebook: vitale kern vorden
(www.kenniscentrumsharedespace.nl

Meer berichten