Expo GelderseNatuurFotografie

VIERAKKER - De GelderseNatuurFotografie (GNF) is een groep enthousiaste amateur-natuurfotografen die maandelijks bijeenkomen om hun passie in de natuurfotografie te delen en elkaar te inspireren. Om buitenstaanders ook te laten genieten van de fraaie foto's wordt voor de eerste keer in het bestaan van GNF een fototentoonstelling gehouden, in de Theetuin Vierakker.

Op de verenigingsavonden worden de foto's van de leden met een positieve insteek besproken. Daarnaast zijn er presentaties van eigen leden en gastsprekers. Ook worden er cursussen gegeven en zijn er mogelijkheden voor begeleiding.
De resultaten van al dat werk zijn van dinsdag 30 juli tot en met zondag 8 september te zien in de Theetuin Vierakker (IJsselweg 3). Deze is geopend van dinsdag t/m zondag, van 10 tot 17.30 uur.
Meer informatie over GNF op onderstaande website.

www.geldersenatuurfotografie.nl

Meer berichten