Koeien in kruidenrijk grasland. Foto Rob Geerts.
Koeien in kruidenrijk grasland. Foto Rob Geerts.

Kruidenrijk grasland beter voor koe, vogel én boer

VIERAKKER - De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en Collectief Rivierenland houden de komende weken samen negen bijeenkomsten om agrariërs te informeren over de meerwaarde van kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer voor het (melkvee)bedrijf.

Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en staat momenteel flink in de belangstelling. Deels vanuit het streven naar meer biodiversiteit in het landelijk gebied, maar ook vanuit de gestelde eisen in duurzaamheidsprogramma’s van zuivelbedrijven.
Tijdens de bijeenkomsten wordt beproken hoe kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering past, wat de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer is en hoe de koe ermee omgaat. En zeker niet onbelangrijk: wat deze teelt de boer financieel oplevert.
VALA en Collectief Rivierenland zijn agrarisch collectieven waarvan de leden bestaan uit deelnemers aan de provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Samen bieden zij deze kennisbijeenkomsten aan waarbij zij onder meer deze vragen willen beantwoorden. Ook niet-deelnemers aan ANLb zijn welkom bij deze bijeenkomsten. Deelname is gratis dankzij medefinanciering vanuit de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
De dichtstbijzijnde bijeenkomsten zijn op 13 november in Haarlo en op 6 december in Vierakker. Locaties, de andere plaatsen en data, alsmede informatie over het programma van de bijeenkomsten zijn te vinden op onderstaande websites.

www.de-vala.nl
www.collectiefrivierenland.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden