Koeien in kruidenrijk grasland. Foto: Rob Geerts.
Koeien in kruidenrijk grasland. Foto: Rob Geerts. (Foto: Rob Geerts)

VALA belicht meerwaarde van kruidenrijk grasland

VIERAKKER - Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en staat momenteel flink in de belangstelling. Daarom organiseert VALA in Vierakker een kennisbijeenkomst over deze materie.

Aan de orde komen vragen over de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor een (melkvee)bedrijf of hoe kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering past. Wat de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer is en hoe de koe er mee omgaat. En zeker niet onbelangrijk: wat levert het de boer financieel op. Kruidenrijk grasland versterkt de biodiversiteit in het landelijk gebied, maar komt ook tegemoet aan de eisen in duurzaamheidsprogramma’s van zuivelbedrijven.
De bijeenkomst van VALA is op 6 december in 't Boshuis in Vierakker (Boshuisweg 8) en staat ook open voor niet-deelnemers van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het duurt van 12.30 tot 16.30 uur. Na de inloop houdt Rob Geerts (Wageningen UR) vanaf 13 uur een lezing over de voordelen van kruidenrijk grasland, waarna het laatste uur bestemd is voor napraten met een borrel. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld (via een e-mail aan info@de-vala.nl).
Op de website van VALA is het volledig overzicht te vinden van alle bijeenkomsten.

www.de-vala.nl

Meer berichten