Klompen moeten Keijenborg op de toeristische kaart zetten

De beleving van de klomp daar gaat het in Keijenborg om. Foto: Alice Rouwhorst
De beleving van de klomp daar gaat het in Keijenborg om. Foto: Alice Rouwhorst

KEIJENBORG – Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In de beginjaren van de vorige eeuw was dat in Keijenborg en 't Hengelse Gooi letterlijk het geval. Op zo'n vijftig plekken werden er in meer en mindere mate handmatig klompen gemaakt. De klompenmakers, hun ambacht, de klompen en alles wat daar mee te maken heeft moet het dorp in binnen- én het liefst ook buitenland op de toeristische kaart zetten en daarnaast sociaaleconomisch voordeel opleveren voor de inwoners.

Door Alice Rouwhorst

De voorbereidingen om dit uiteindelijke doel te bereiken zijn al een paar jaar geleden in gang gezet. Veel is al gerealiseerd, veel ambitieuze doelen moeten nog uitgewerkt worden. Op maandag 13 februari konden geïnteresseerden samen met de werkgroep bestaande uit vijf bestuursleden van het Toeristisch Platform Hengelo Keijenborg (TPHK) deze plannen verder handen en voeten geven. Een aantal zaken zijn al gerealiseerd en konden op deze avond bekeken en geproefd worden.

Bij binnenkomst in dorpshuis De Horst werd de bezoeker een Keijenborgs klompennat aangeboden. Een likeur waarin spaanders van de populieren (peppels), de meest gebruikte houtsoort voor de klomp, een aantal weken hebben gerijpt op alcohol. Dit drankje wordt gemaakt op de wijnboerderij Um D'n Olden Smid. Bij de koffie een snee klompenbrood van bakker Sloot uit het dorp. Verder lagen er exemplaren van de 24 kilometer lange fietsroute 'Het Klompenmakersspoor', die onder andere langs Coens Pannenkoekhuis voert waar een klompenmakerspannekoek genuttigd kan worden.

Drialect, deze avond bestaande uit Jeannette Schmidt en Laurens Giesen, Constant Koers was afwezig, zongen nummers in het Achterhoeks, waaronder een eigen geschreven klompenlied. In het naast gelegen Klompenhuus probeerden cursisten het ambacht van het handmatig klompen maken onder de knie te krijgen.

Humoristische inleiding van de avond
Jan Janssen, voorzitter, heette iedereen welkom en gaf het woord aan Mia Tankink, die haar zieke broer Theo verving. Dat deed ze prima. In een humoristisch verhaal vertelde ze in het Achterhoeks over haar herinneringen aan de tijd van de klompenmakers.

In de hoogtijdagen moesten er in sommige klompenmakerijen 50 paren per week gemaakt worden, zes gulden per paar leverde dat op. Dat was voor de klompenmaker aanpoten geblazen. Mia verwoordde die werkdruk als volgt: "Bej de koffie mossen ze een loden piep hebb'n."
De klompenmakers in opleiding schoven ook even aan, om daarna weer verder te snijden aan hun blok hout zodat die de vorm van een klomp krijgt. Een moeilijke klus. Wat er afgesneden is, kan er niet meer aan… Uiteindelijk moeten er twee gelijke klompen staan! Een linker en een rechter. Zover zijn de cursisten nog (lang) niet.

Volop ideeën
De klomp maakt deel uit van het cultureel erfgoed van ons land. De werkgroep wil Keijenborg hét klompendorp van Nederland maken. Niet met een museum waar diverse soorten klompen staan (te verstoffen). Nee, het moet om de beleving van de klomp gaan in al zijn facetten en met alle zintuigen. Voor de toerist maar ook voor de dorpelingen en de omgeving moet het iets brengen.

Gedacht wordt aan een wandelpad, te belopen op klompen, die voert naar een klompenmakerij alwaar tekst en uitleg wordt gegeven door middel van (interactief) beeldmateriaal. Samenwerking met VVV Vorden is gezocht en gevonden om arrangementen te ontwikkelen alsmede met het Toeristisch Platform en Stichting Achterhoeks Toerisme.

In Keijenborg zelf moet het zichtbaar zijn dat het om hét klompendorp van Nederland gaat. Het verleden kan naar het heden vertaald worden door een film te bekijken met een VR bril of een klomp in een 3D printer te maken. Mogelijkheden genoeg.

In kleine groepjes werden de onderwerpen 'PR en marketing', 'Inrichting', 'Arrangementen/klompenpad', 'Innovatie en techniek' en 'Openingsfeest' uitgewerkt. Resultaat: vijf volgeschreven papieren met ideeën en aandachtspunten. Deze werden mondeling toegelicht. Vele ideeën werden (opnieuw) gelanceerd: van toegangsdeur in de vorm van een klomp bij het Klompenhuus, huisnummers in de vorm van een klomp tot een klomp van staal aan het begin van het dorp. Een aantal aanwezigen zeiden toe hun medewerking te zullen verlenen aan het verder uitwerken van de plannen. Deze ondersteuning is zeer welkom en noodzakelijk. Niet alle punten kunnen en hoeven direct gerealiseerd te worden.

Financiële middelen
Allen waren het er over eens dat het slagen van dit mooie, prestigieuze project staat of valt met het verkrijgen van de benodigde financiële middelen en voldoende vrijwilligers. Een goed doordacht (bedrijfs)plan moet er aan ten grondslag liggen. Ook het meewerken en meedenken door jongeren van diverse reeds benaderde middelbare scholen wordt als een must gezien om het project gaande te houden.

Het officiële startsein
Op zaterdag 6 juni staat het openingsfeest van het klompenproject gepland, waar Introdans uit Arnhem aan meewerkt. Zij voeren een alternatieve klompendans op samen met kinderen van de basisschool. Ook voor deze dag heeft de subwerkgroep al veel ideeën die de komende tijd uitgewerkt worden. Kunstenaars zullen gevraagd worden om iets te maken dat betrekking heeft op de klomp. Dit zou tijdens het feest geveild kunnen worden. Nadere informatie volgt via de media.


info@tphk.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden