Een jong van een kievit. Foto: Ad van Rosendaal
Een jong van een kievit. Foto: Ad van Rosendaal (Foto: )

Weidevogelvereniging Achterhoek houdt 'Bonte Natuur Avond'

LIEVELDE – Op De Daele van Erve Kots aan de Eimersweg in Lievelde houdt de Weidevogelvereniging Achterhoek op woensdag 11 maart een 'Bonte Natuur Avond'. De bekende vogelaar Nico de Haan (één van de 'Baardmannetjes') komt vertellen over boerenlandvogels. Daarnaast zijn er meer dan tien natuurwerkgroepen uit alle hoeken van de Achterhoek aanwezig met een presentatietafel over hun project. De avond bij Erve Kots begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. De entree is 7,50 euro (inclusief koffie, thee en cake).

Door Lydia ter Welle

De Weidevogelvereniging Achterhoek beijvert zich om de weidevogelstand te beschermen en bevorderen. Vrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan.

Vrijwilligers
Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Patrijzenvrijwilligers zetten zich in voor de patrijs door in het voorjaar tellingen te verrichten. Dit doen ze om de territoria van de patrijs in kaart te brengen. In het najaar en in de winter blijven de vrijwilligers de patrijzengezinnen (kluchten) volgen.
Daarnaast zijn er diverse natuurwerkgroepen, die helpen de biodiversiteit en daarmee het leefklimaat voor boerenlandvogels te verbeteren, zoals de werkgroepen die grondeigenaren bewegen om akkerranden in te zaaien met een bloemrijk mengsel.
De natuurwerkgroepen worden ondersteund door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De SLG verzorgt onder andere promotie- en ander materiaal en bijvoorbeeld gereedschap.

Anekdotes van Nico de Haan
Op de Bonte Natuur Avond is naast het – altijd met anekdotes doorspekte – verhaal over boerenlandvogels van Nico de Haan ook volop informatie beschikbaar over al die verschillende natuurwerkgroepen in de Achterhoek. Zo vertelt een werkgroep over het Patrijzenproject Montferland, is de Weidevogelvereniging zelf present met informatie over het inzetten van een drone bij bescherming en bevordering van de boerenlandvogelstand en vertelt de werkgroep 't Groene Lint over het project in Oude IJsselstreek. Ook de Bomenwacht Oost Gelre is present, net als bijvoorbeeld een bijenhoudersvereniging, een Wildbeheereenheid en vrijwilligers van een vleermuizenproject.

Duizend m2 inzaaien voor nog geen 100 euro
Jan van der Weyde, vrijwilliger van de Weidevogelvereniging, zal de vrijwilligers van de werkgroepen interviewen over hun werkzaamheden. Daarbij komt ongetwijfeld ook het inzaaien van bermen en akkerranden met een kruidenrijk bloemenmengsel aan de orde. Van der Weyde: "Dat is goed voor de bijen en vlinders, maar ook voor (weide)vogels, die in zo'n terrein bescherming en voedsel kunnen vinden. Dankzij de medewerking van de vrijwilligers kost het inzaaien van 1.000 m2 met zo'n bloemrijk kruidenmengsel nog geen honderd euro."

Ook in de bebouwde kom
"Op dit moment vind je die bloeiende terreintjes vooral in bermen en langs akkers en weilanden in het buitengebied, maar wij gaan inzetten op het doortrekken van die bloemenpracht naar de bebouwde kom. Want ook daar zijn diverse terreinen te vinden waar zo'n bloemenmengsel goed is toe te passen. Bijvoorbeeld in parkjes en op stukjes grond die in eigendom zijn bij gemeenten. Of op bedrijventerreinen, waar vaak ook wel van die overhoekjes en stroken grond te vinden zijn waar het bloemenmengsel voor een fraai resultaat kan zorgen. Mooier en beter voor iedereen, toch?", aldus Van der Weyde.

Natuurplatform
De grote wens van Van der Weyde c.s. is het instellen van een Natuurplatform Achterhoek. "Zo'n platform zou dan als 'bestuurlijke' koepel kunnen dienen voor alle initiatieven ten behoeve van de natuur. Ook om te zorgen dat alle initiatieven zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, zodat het beschikbare geld zo goed mogelijk kan worden ingezet", zegt hij. "Maar de vrijwilligers van natuurwerkgroepen zijn in het algemeen 'doeners', mensen die graag het werk in de natuur uitvoeren. Vaak zijn zij niet zo gek op bestuursfuncties. Het mooist zou het daarom zijn als er een paar mensen op staan, die wel van bestuurlijke taken houden, met kennis van bijvoorbeeld regels en financiën, die bestuurlijk vormgeven aan het platform. Door te brainstormen samen met de werkers in het veld en in beeld te brengen wat er al is en wat er meer nodig is, zou dan een goed plan kunnen worden gemaakt. Daaraan kunnen de vrijwilligers in het veld uitvoering geven. Het bestuur kan zich dan inzetten voor fondsenwerving. Want het is veel eenvoudiger om namens een brede organisatie voor een goed doordacht plan subsidies en fondsen binnen te halen. Gemakkelijker dan wanneer een specifieke werkgroep dat moet doen voor een kleiner deelproject."

De Bonte Natuur Avond op woensdag 11 maart bij Erve Kots is een mooie gelegenheid om te horen en zien wat er allemaal al is, en kan wellicht een aanzet geven tot veel meer en gezamenlijke initiatieven.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden