Het is stil op de schoolpleinen in Vorden. Foto: Jan Hendriksen
Het is stil op de schoolpleinen in Vorden. Foto: Jan Hendriksen

Schoolkinderen missen juffen en meesters

Corona zorgt voor flinke boost onderwijs op afstand

Door Jan Hendriksen

VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG - De basisscholen in Vorden, Wichmond en Kranenburg zijn hard aan de slag sinds op maandag 16 maart het hele onderwijs stil is komen te liggen om de uitbraak van het corona-virus in te dammen. De schoolteams werken keihard om te zorgen dat er zoveel mogelijk onderwijs geboden kan worden.

De scholen zijn meteen met man en macht onderwijs op afstand gaan organiseren voor hun leerlingen. Leraren en schoolleiders hebben daarvoor intensief en creatief naar een oplossing gezocht middels huiswerkpakketten op papier maar ook digitaal. De redactie van Contact Bronckhorst Noord vroeg enkele basisscholen hoe zij deze vorm van onderwijs hebben ingericht.

Chromebook
De Hoge Voorde in Vorden is sinds de sluiting van de school in groep een tot en met acht actief met het digitale thuisonderwijs. De kinderen hebben de beschikking over een digitaal pakket en hebben daarnaast ook materialen mee naar huis gekregen als les- en werkboeken van onder meer rekenen en taal. Het contact van de leerkrachten met de kinderen en ouders verloopt via apparaten als laptops en iPads en andere tablets. "Een gezin dat niet de beschikking heeft over zo'n apparaat geven wij een Chromebook van school in bruikleen. Daardoor blijft iedereen bij de les", vertelt directeur Hennie Gesthuizen van De Hoge Voorde.

"We maken volop gebruik van beeldbellen met Google Meet, zetten lessen klaar en monitoren de resultaten van de kinderen via Google Classroom", zegt Hennie Gesthuizen. De leerkrachten zijn hierdoor doorlopend in contact met de hele klas en ook met leerlingen individueel om hen instructie te geven, te ondersteunen maar zeker ook te zorgen voor de nodige ontspanning. Dit doen ze onder meer door met elkaar op afstand te bewegen en te dansen maar ook door de kinderen uit te dagen thuis een taak of klusje te doen. Hennie Gesthuizen; "Mooi om te zien dat de kinderen elkaar hierdoor ook digitaal blijven zien en opzoeken. We leren iedere dag meer op het digitale vlak, zien enthousiaste kinderen, ouders en leerkrachten en vieren de successen met elkaar." Deze tijd van verplicht thuisonderwijs zorgt volgens Hennie van Gesthuizen voor een enorme boost op het vlak van digitaal onderwijs waar de kinderen ook in de toekomst de vruchten van zullen plukken.

Gewend
De kinderen van De Dorpsschool in Vorden zijn gelukkig gewend aan het gebruik van laptops. Op maandag 15 maart onderzochten de teamleden meteen wat hun groep nodig heeft om thuisonderwijs te kunnen krijgen en aan het eind van de dag kregen alle ouders hierover al digitaal informatie.
De kinderen maken sinds dinsdag 16 maart vooral gebruik van de digitale lesmogelijkheden. De leerkrachten houden dagelijks contact met ouders en kinderen via Parro (een communicatiesysteem tussen thuis en school), mail, Teams (videobellen en chats) en korte instructiefilmpjes.
De leerkrachten bieden dagelijks leerstof voor instructie en/of herhaling. "Na de eerste twee weken wordt het onderwijs steeds meer afgestemd op de onderwijsbehoeften. Die kennen we natuurlijk wel, maar vooral de afstemming op afstand is een dagelijkse zoektocht", aldus directeur Marit Ranzijn van de Dorpsschool.
Ondersteunende krachten (onder meer de leraarondersteuner en de onderwijsassistent) nemen voor lessen met sommige kinderen contact op via Teams. Marit Ranzijn; "Kinderen kunnen bijvoorbeeld op die manier een bladzijde aan de juf of meester voorlezen en eventueel vragen stellen. Als team onderhouden we doordeweeks regelmatig contact met elkaar om van elkaar te leren en als team te bedenken hoe we de volgende stap kunnen zetten. We zien het als een bijzonder proces waarvan we veel leren, maar hopen natuurlijk dat het snel achter de rug is."

Pakketjes
Op de Kranenburg kwam het onderwijsteam van De Kraanvogel op maandag 16 maart direct bijeen om te kijken hoe men het thuisonderwijs vorm kon geven. Duidelijk was dat de digitale leeromgeving, die men op school al gebruikte, hier een grote rol in zou spelen. "We hebben voor de kinderen van groep een/twee pakketjes klaar gemaakt over het thema De Brandweer en De Lente. Per dag krijgen de kinderen via de kleuterapp een aantal auditieve oefeningen. Ook hebben de leerkrachten inmiddels met elke kleuter via beeldbellen contact gehad", legt directeur Jan Brouwer van De Kraanvogel uit over de werkwijze voor de jongste kinderen. Voor de kinderen in de groepen drie tot en met acht wordt sinds 17 maart elke dag een dagtaak klaar gezet in de online omgeving. De kinderen maken online deze opdrachten. De leerkrachten zien thuis hoe de kinderen het gedaan hebben en geven hen dan feedback. De kinderen die thuis niet over een computer beschikken, mogen van school een Chromebook lenen.

Jan Brouwer: "Ook maken de kinderen oefeningen op papier. Daarvoor hebben we voor elk kind een pakketje met schriften en werkbladen gemaakt. Dat kon door de ouders worden opgehaald, daarbij rekening houdend met de juiste onderlinge afstand. Ook later zullen er nog nieuwe pakketjes bezorgd worden. De kinderen kijken de volgende dag hun werk op papier na. Hiervoor mailen we hen een antwoordblad. We horen van kinderen en ouders terug dat de digitale schoolomgeving goed werkt. De kinderen weten er hun weg goed te vinden. En de dagelijkse feedback van de juf of meester stimuleert hen. Toch hopen de kinderen elkaar en de juf of meester weer snel op school te zien."

Grote veerkracht
Directeur Frida Meints van basisschool De Garve in Wichmond komt na twee weken tot de conclusie dat er na de bekendmaking van de sluiting van de scholen een grote veerkracht is ontstaan bij de schoolgemeenschap. "Binnen twee dagen hadden we het onderwijs (digitaal) geregeld en op woensdag in die eerste week konden kinderen en ouders al aan de slag. Niet dat alles perfect verloopt, maar iedereen kan wat doen. De school gebruikt al veel digitaal materiaal, dus dat loopt ook gewoon door. Vanaf de eerste dag zijn ook de dyslexie-behandelingen van Berkel IJssel online opgestart, zodat ook deze kinderen in ieder geval verder konden. En vanaf de tweede week kregen onze 'ploeterkinderen', kinderen die meer uitdaging nodig hebben, extra online lessen van de 'ploeterjuf'."

Kinderen die thuis geen computer of tablet hebben zijn ook door De Garve tijdelijk voorzien van een Chromebook.
De insteek is het niveau vasthouden en daar waar het kan toch verder
uitbouwen. Frida Meints: "Een behoorlijke opgave voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor het team. De eerste maandag had het team al overleg via Teams en konden er afspraken worden gemaakt. Dit vraagt van thuis het nodige, maar ook het team wil hun kinderen zo goed mogelijk helpen. Dat kost veel tijd. Hoewel we lezen, taal en rekenen belangrijk vinden, moet het welzijn van kinderen vooropstaan. Naast leren is er dus ook tijd voor beweging en spel. Ook daar leren kinderen van. Het is een spannende tijd en elk gezin heeft wel te maken met de gevolgen. Dat merken kinderen ook. Dus moet er ook ruimte zijn voor ontspanning en gezelligheid."Deze week vangt De Garve voor het eerst een paar kinderen op school op. "Tot nu toe redden ouders zich zelf, maar nu het langer gaat duren wordt het wel ingewikkeld", aldus Meints.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden