Vanaf de kasteelheuvel in Bronkhorst is het Hoge Huis te zien. Foto: Han van der Lans
Vanaf de kasteelheuvel in Bronkhorst is het Hoge Huis te zien. Foto: Han van der Lans

Ondanks corona Open Monumentendagen Bronckhorst

Algemeen

Monumenten zijn zichtbaar: in het echt en/of virtueel te bezoeken

BRONCKHORST - In het weekend van 12 en 13 september 2020 vindt de BankGiro Loterij Open Monumentendag plaats. Het is nog ver weg maar de voorbereidingen zijn in volle gang. "De coronacrisis speelt ons ook parten, maar achter de computerschermen en aan de telefoon kunnen we veel werk verzetten", stelt Han van der Lans, sinds dit jaar voorzitter van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst. Er zijn ruim twintig vrijwilligers betrokken bij het organiseren van de dagen.

Dit jaar wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van een website. Alle monumenten en activiteiten worden hierin vastgelegd. "Zo weten we nu hoeveel monumenten er in Bronckhorst zijn, 806 in totaal, maar ook wat het zijn en waar ze staan", legt Van der Lans uit. "Deze informatie hebben we nodig voor het uitzetten van fiets- en wandelroutes langs de monumenten. De routes komen in een app en via deze app kunt u de routes volgen en ter plekke de beschrijvingen en foto's van de monumenten bekijken. De routes en al onze activiteiten worden ook in een speciale bijlage van weekblad Contact verspreid."

Het programma voor het weekend is onder voorbehoud al zeer divers: ongeveer twintig monumenten openen hun deuren, er worden rondleidingen gegeven, presentaties gehouden en exposities ingericht. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen vanuit een autobus de monumenten bekijken. De jongeren worden vermaakt en onderwezen op kasteel Hackfort door vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten.

Dit alles sluit mooi aan op het landelijke thema voor dit jaar, leermonument, waar educatie centraal staat. Roelof van Gijssel, oud-directeur van de OBS Rozengaardsweide, is de projectleider educatie. Samen met oud-collega's werkt hij aan een lespakket voor scholieren. Ook wordt het voormalige gemeentehuis van Hengelo omgetoverd tot een leslokaal uit vroeger tijden, dit was immers een school.

Han van der Lans: "We hopen op wind, niet te veel voor de fietsers, maar genoeg om vijf molens van Bronckhorst te laten draaien, een feest om mee te maken. Zo ook in de kerken die elk met een eigen programma komen, diverse boerderijen waar erf en huis te bekijken zijn, Museum Smedekinck met de vaste collectie, we gaan naar de Dom van Baak en worden rondgeleid in het park van Huis Baak."

Wie in een monument woont en ook wil meedoen, kan zich melden. "Dan nemen wij graag contact met u op. Wij kunnen uw monument fotograferen en de geschiedenis ervan uitzoeken en vastleggen."

Voor Hummelo, Keppel en Drempt worden nog vrijwilligers gezocht, die de bewoners van monumenten enthousiast willen maken om mee te doen en om ook hier fiets- en wandelroutes uit te zetten. Tevens worden nog vrijwilligers gezocht, die willen helpen om de exposities op te stellen en in te richten.

De website wordt dagelijks bijgewerkt met nieuwe informatie en foto's. Op dit moment wordt er door de programmeurs gewerkt aan het spel 'ken uw monument', een spel voor jong en oud, daarna gaan zij de fietsroutes klaarzetten. Ook worden er verdwenen en toekomstige monumenten vastgelegd, zo kan vanuit de geschiedenis de lijn naar de toekomst worden gelegd.

"Bent u al eens op de kasteelheuvel in Bronkhorst geweest, heeft u vanaf daar het Hoge Huis gezien en de geschiedenis van het stadje gelezen?", vraagt Han enthousiast. Hij geeft meteen antwoord: "Kijk op de site, u hoeft er niet de deur voor uit, dat kan later weer. En weet u wat de kinderen uit Bronkhorst tijdens Pasen bij de Bronkhorster Molen gingen doen?"

Terug bij corona. "Alles wat we nu opleveren is straks voor een ieder op elke locatie en elk moment te gebruiken. Dus mochten deze dagen niet door kunnen gaan, dan hebben we ons doel toch bereikt, het onder de aandacht brengen van monumenten en het draagvlak voor de toekomst veilig te stellen."

Bestuur en projectmedewerkers van Stichting Open Monumentendag Bronckhorst wensen iedereen gezellige en vooral gezonde Paasdagen.


www.openmonumenten dagbronckhorst.nl

info@openmonumenten dagbronckhorst.nl

De Bronkhorster Molen zal tijdens Monumentendag draaien bij voldoende wind. Foto: Han van der Lans

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord