Verkeersveiligheid kent geen lockdown

BRONCKHORST - De afgelopen weken wordt het langzaamaan drukker op straat en inmiddels zijn ook de basisscholen weer begonnen. Maar dit schooljaar kunnen de praktijkexamens over veilig deelnemen aan het verkeer voor kinderen uit groep 7 en 8 niet doorgaan. De VVN-afdeling in Bronckhorst betreurt dat en maakt zich daarover ook wel zorgen. Immers de verkeersveiligheid blijft ongeacht de corona-perikelen van groot belang.

De Bronckhorster afdeling is blij dat in de derde week van juni in ieder geval nog wel het landelijke theorie-verkeersexamen plaatsvindt. De VVN-mensen wensen alle kinderen die eraan meedoen veel succes. Zodra het volgend schooljaar weer kan, staat VVN Bronckhorst klaar om samen met de basisscholen, ouders, vrijwilligers, lokale fietsenmaker en wijkpolitie een examenroute uit te zetten.
Omdat de verkeersveiligheid geen lockdown kent, kan men op onderstaande website terecht om melding te maken van een onveilige situatie in de buurt. Deze meldingen worden bekeken door een verkeerskundig consulent en bij het periodiek overleg met de gemeente Bronckhorst en politie besproken. Zo heeft VVN Bronckhorst aan de hand van verschillende meldingen geadviseerd bij het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals het plaatsen van snelheidsmatrixborden en het snoeien van heggen bij onoverzichtelijke kruisingen.


www.particpatiepunt.vvn.nl

Lees ook

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden