Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

’Wa’j neet wilt dat ow geschiedt, doe dat ok een ander niet’

Beste Achterhoekers,

Ook de soap rondom de fusie/defusie van die twee Achterhoekse ziekenhuizen zo beu? Wij als medewerkers van het SKB ook. Als lezer kunt u doorscrollen of doorbladeren en weer overgaan tot de orde van de dag. Wij zouden dat ook het liefste doen, maar dat kan niet. Het gaat immers over ons en dat wat wij het liefste doen; goede zorg verlenen. Wij kunnen de informatie alleen maar tot ons nemen, want net als u beste lezer, vernemen wij tot op heden deze informatie ook vooral uit de media en via social media en niet van onze bestuurders. Iedere dag is er wel nieuws te melden. Dan sla je de krant weer open en jawel hoor. Op social media hetzelfde verhaal. Huisvlijt door gegraaf van journalisten, omdat Santiz nu eenmaal niet scheutig is met informatie, ook naar de media niet. Dan voel je al aan je water dat er iets niet in de haak is. Ja, iedere dag weer berichten. ‘Net as gisteren’. Net als die titel van die klassieker van onze eigen Normaal, die band waar we met zijn allen wel iets mee hebben in de Achterhoek. Wat zingen we de klassiekers nog steeds graag luidkeels mee. Zo ook ‘Net as gisteren.’ Het lied is een meezinger van formaat, maar naast zinnen als ‘Mien schoonmooder mag mien ok zo graag’ en ‘Krieg ik een deegrol op mien heufd’ kent het lied een refrein met een boodschap. ‘Wa’j neet wilt dat ow geschiedt, doe dat ok een ander niet.’ Deze zin wordt het luidste meegezongen. Een zin die de gemiddelde Achterhoeker op het lijf is geschreven, want die is goudeerlijk. Zouden de leden van de Raad van Toezicht Santiz dit lied en dus ook die zin wel eens meegezongen hebben op een of ander feestje? Of zouden ze dan deze zin hebben overgeslagen? Laten zij zich met deze zin in het achterhoofd eens verplaatsen in de hoofden en lijven van al die medewerkers en patiënten van het Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk die zich enorm bedonderd voelen door hen, boos, verdrietig en bezorgd zijn. Laten ze deze zin eens zingen voor de spiegel staand en zichzelf aankijken. Zouden ze dan trots zijn?

Vol vertrouwen werd overeengekomen een fusie aan te gaan met het Slingeland Ziekenhuis. Het was geen gemakkelijke stap want eerder al ketste een huwelijk af op cultuurverschillen. Maar door maar te blijven stellen dat het enkel om een fusie op basis van gelijkwaardigheid zou gaan werd het traject ingezet tot een volwaardige fusie, met als eerste tussenstap met een bestuurlijke fusie. Geen enkele reden tot wantrouwen, toen.

Er was bij alle betrokkenen, ook het SKB, al bekend dat er in Doetinchem een nieuw ziekenhuis gebouwd zou worden. Prima, want ook wij zien wel dat dat broodnodig is. Ook werd gesteld dat het nieuw te bouwen ziekenhuis financieel volledig gedekt zou worden uit het huishoudboekje van het SZ. Eigen Cliëntenraden en Ondernemingsraden verdwenen uit beide ziekenhuizen en gingen op in twee gezamenlijke organen. Op dat moment ook in de veronderstelling verkerend dat dat alles op basis van gelijkwaardigheid zou gaan en zo zou blijven.

De bittere waarheid kwam echter eind november 2019 aan het licht en wij (b)leken als SKB’ers keihard bedonderd te zijn waar we bij stonden. De afdelingen IC, Vrouw-Kind en Spoedeisende hulp zouden verdwijnen naar het SZ. Dit ondanks eerdere gedane toezeggingen. Tevens beargumenteerd met een onderzoeksrapport dat niet openbaar werd gemaakt. Wat staat er in dit rapport dat niet gedeeld mag worden? Waarom werd er geen openheid van zaken gegeven? Waarom werden er steeds verschillende verhalen verspreid en werd er niet gereageerd op vragen van medewerkers?

Dit alles zou gericht zijn op het leveren van zorg die aansluit op de toekomst van de zorg in de Achterhoek, het beste voor alle Achterhoekers. Dat wordt nu wel geroepen, maar nee hoor, het is puur het weghalen van patiënten uit het SKB om de exploitatie rond te krijgen van het nieuwe ziekenhuis.

Verder blijken honderden arbeidsplaatsen bij een fusie ineens te gaan verdwijnen in ons ziekenhuis en bovendien blijkt het kerngezonde SKB als stiefbroer financieel garant te staan in geval het SZ het financieel niet alleen zou redden, zo bleek afgelopen week nog.

Keer op keer blijkt de Raad van Toezicht er een dubbele agenda op na te houden. Wij worden niet of niet volledig geïnformeerd en blijkt alles erop te wijzen dat er hoe dan ook één groot ziekenhuis in Doetinchem moet komen. Is dit de beste zorg voor alle Achterhoekers? Is aan te tonen dat dit betaalbare, goede zorg is? Wij hebben de cijfers niet gezien en onderzoek en ervaringen in den lande, spreken dit tegen.

De soap duurt nu al maanden voort. Er werd gesteld dan toch maar voor een defusie te gaan, omdat de cultuurverschillen nu eenmaal onoverbrugbaar zijn. Die cultuurverschillen zijn er zeer zeker, maar die hebben dorpen en stadjes onderling met elkaar ook. Daar loopt het niet op vast als hoofdreden. Het loopt vast door nul transparantie, zeer slechte communicatie en achterkamertjespolitiek van de Raad van Toezicht Santiz. Is het dan vreemd dat er verzet komt uit de Oost-Achterhoek? Hoe zou u reageren? Als je een Achterhoeker bedondert dan wordt het een lastig tot bijna kansloos verhaal om het vertrouwen te herwinnen, bij elkaar te blijven. Deze praktijken pik je in geen enkele relatie.

Wij staan als Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB volledig achter onze bestuurder de heer Altalabani. Ook staan we volledig achter onze medisch specialisten, die zich hebben verenigd en de verpleegkundige raad. Samen zorgen wij voor een zelfstandig opererend SKB en goede patiëntenzorg in onze regio. Een ziekenhuis dat met haar voeten tot in de haarvaten van de Oost-Achterhoekse samenleving staat.

Om als medewerkers SKB ons geluid te laten horen kunnen wij helaas niet vertrouwen op de OR Santiz. De verhoudingen liggen daar zowel getalsmatig als communicatief nogal scheef. Daar hebben wij geen goed gevoel bij. Onderzoek van onze zijde bracht bovendien aan het licht dat de OR Santiz niet conform de Wet op de Ondernemingsraden opereert. Beide ziekenhuizen zijn nog steeds een zelfstandige onderneming wat inhoudt dat beiden een eigen OR dienen te hebben. Dat is de eis die we de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gefundeerd en juridisch onderbouwd hebben voorgelegd, daaraan gekoppeld een eisenpakket. ‘Niks an’ om je daar mee bezig te houden, maar wel noodzakelijk. De belangen zijn megagroot. Om sterk te staan, juridische mogelijkheden te hebben, hebben we ons verenigd in de Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB. Inmiddels hebben zich 837 van de in totaal 1100 medewerkers aangesloten. Wij strijden voor gerechtigheid, eerlijkheid, transparantie, het serieus nemen van het geluid van de medewerkers, en handelen hiermee conform de Nederlandse wetgeving. We hebben de omstandigheden niet mee. Steeds moeten we scherp en alert zijn, overal achteraan, anticiperen op wat voor ons ligt. De media kan het niet eens meer bijhouden, laat staan wij, als je als medewerker grotendeels afhankelijk bent van info buiten het ziekenhuis.

Natuurlijk gunnen wij Doetinchem en onze collega’s bij SZ een nieuw ziekenhuis, maar niet ten koste van ons ziekenhuis, de medewerkers en bovenal de patiëntenzorg in onze regio. Was vanaf het begin transparant geweest, had specialisten, huisartsen, verloskundigen, gemeenten en medewerkers betrokken in de plannen. Dat had veel ellende gescheeld, en heel veel geld, gemeenschapsgeld!

Hopelijk begrijpt u als mede Achterhoeker ons verzet een beetje. Wij zijn trotse Achterhoekers die strijden voor ALLE Achterhoekers. En ja, we willen graag samenwerken met het SZ. Bij het SZ hebben we op meerdere fronten prima onderlinge contacten, maar een fusie: dat zien wij niet zitten. Hopelijk kunnen we als ‘vrienden’ uit elkaar gaan, komen er geen lijken uit de kast. Laten we daarom netjes uit elkaar gaan en weer vooruitkijken.

Wij gaan op onze ingeslagen weg voort, evenals Stichting Behoud SKB, initiators eigen cliëntenraad en de politiek gemeente Winterswijk. Jammer dat het oorverdovend stil blijft in de politiek van Oost Gelre, Aalten en Berkelland. Voor het behoud van zorg en arbeidsplaatsen kunnen we de steun van de politiek zo goed gebruiken. Eendracht maakt macht, toch?

Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden