In buurtschap Medler wordt een inhaalverbod ingesteld. Foto: Jan Hendriksen
In buurtschap Medler wordt een inhaalverbod ingesteld. Foto: Jan Hendriksen

Werk aan Ruurloseweg vordert

Tussen Warnsveld en Vorden diverse parkeerhavens verwijderd

Door Jan Hendriksen

VORDEN - De ingrijpende wegwerkzaamheden aan de Ruurloseweg (N319) vorderen gestaag. Intussen heeft ook het lokale ‘sluipverkeer’ zijn weg gevonden om de tientallen kilometers lange opleidingsroute van Vorden naar Ruurlo te mijden. Buurtschap Medler blijft wel bereikbaar, via een speciale omleiding vanuit Vorden en Ruurlo.

Tot 21 september voert de provincie Gelderland gefaseerd groot onderhoud uit aan de provinciale weg tussen Warnsveld en Ruurlo. Naast het onderhoud worden aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo moet onder meer in buurtschap Medler verkeer van de zijwegen Onsteinseweg en Schoneveldsdijk verplicht stoppen alvorens de Ruurloseweg op te rijden. Het beperkte zicht door de bebouwing in combinatie met de maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur bemoeilijken namelijk het oprijden van de N319.
Ook verandert op het Medler de voorrangregeling voor het fietspad op de kruising met de Onsteinseweg. In de nieuwe situatie hebben (brom)fietsers op het (brom)fietspad voorrang op het verkeer dat van die zijweg komt. In 2017 was door de provincie Gelderland al een onderzoek gedaan naar al deze knelpunten. Verder wordt ter hoogte van Medler een geluidreducerende toplaag op het wegdek aangebracht.
Inmiddels zijn op het weggedeelte tussen Warnsveld en Vorden enkele fietstoversteekplaatsen veiliger gemaakt, diverse parkeerhavens verwijderd en inritten vervangen. Ook is het kruispunt met de Dennendijk inmiddels aangepast.

Bromfietsers
Op een deel van de Ruurloseweg tussen de grens van de bebouwde kom Vorden en de aansluiting met De Leuke waren bromfietsers tot nu toe verplicht gebruik te maken van de hoofdrijbaan van de Ruurloseweg. Op dit wegvak buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur. In de praktijk blijkt deze situatie niet te functioneren.
Op het gedeelte tussen De Leuke en Kranenburg (kilometer 13,2) geldt al dat bromfietsers op het (brom)fietspad moeten. Om eenheid en continuïteit te creëren wordt nu ook het fietspad tussen de Groeneweg en De Leuke aangeduid als (brom-)fietspad zodat de bromfietser buiten de bebouwde kom niet meer op de rijbaan rijdt.

Inhaalverbod
Tussen Vorden en Kranenburg geldt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur. Dit weggedeelte is momenteel aangeduid als voorrangsweg. Bij wegen met deze maximumsnelheid hoort echter een situatie met voorrangskruisingen. Dit zal met gewijzigde bebording worden aangegeven.
Verder is tijdens de verkenning en in overleg met bewoners en belanghebbenden langs de Ruurloseweg geconstateerd dat onveilige situaties ontstaan als gevolg van inhaalbewegingen binnen de bebouwde kom van Kranenburg en nabij buurtschap Medler. De provincie stelt daarom op deze weggedeelten een inhaalverbod op de hoofdrijbaan in. Dit wordt kenbaar gemaakt door het aanbrengen van doorgetrokken streep op de as van de weg.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden