Kerkgangers weer welkom bij vieringen in de Dorpskerk

VORDEN - Na lange tijd alleen online diensten te hebben gevierd, is de Protestantse Gemeente Vorden op 19 juli weer begonnen met vieringen in de Dorpskerk waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn. De online diensten trokken veel bezoekers, maar nu kan het beide.

De diensten op zondagmorgen 10.00 uur kunnen in totaal door 90 mensen bijgewoond worde , dit is net als bij andere bijeenkomsten inclusief de mensen die een taak in de dienst hebben. Voor het bijwonen van een dienst, graag aanmelden bij de scriba via scriba@pgvorden.nl of 06 - 177 872 67 voor vrijdagavond 20.00 uur.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vorden is erg blij dat er nu weer ontmoeting tussen gemeenteleden mogelijk is, maar helaas nog wel met de beperkingen van 1,5 meter en alle voorschriften van het RIVM .

In de afgelopen tijd zijn er verschillende acties geweest om het gevoel van saamhorigheid te ondersteunen. Geen bezoekje maar een belletje of kaartje. Ook was er een leuke actie samen met de leerlingen van De Hoge Voorde die meer dan 100 kaarten hebben gemaakt, die door vrijwilligers zijn rondgebracht. Al met al was er toch een grote onderlinge betrokkenheid die nu ook weer tijdens de kerkdiensten voortgezet kan worden.


Aanmelden via scriba@pgvorden.nl of 06 - 177 872 67

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden