Voorzitter Andre Arfman uit het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt bij zijn koeien op het melkveehouderijbedrijf in Vorden. Foto: PR
Voorzitter Andre Arfman uit het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt bij zijn koeien op het melkveehouderijbedrijf in Vorden. Foto: PR

Andre Arfman stelt afscheid als NAJK voorzitter even uit

Vordenaar op de bres voor jonge agrariërs

Door Jan Hendriksen

VORDEN – Vorige week was hij nog op het NOS Journaal van acht uur te zien. Melkveehouder Andre Arfman uit Vorden is sinds juni 2016 voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Een functie die hij vorige maand na vier jaar eigenlijk statutair neer zou moeten leggen. Maar zijn afscheid is even uitgesteld.

“Ik zit nu om in voetbaltermen te spreken in de ‘verlenging’. Er komt momenteel nogal wat af op de agrarische sector. Een directe opvolger voor mij als voorzitter is momenteel in beeld, maar gezien de grote onrust in de sector en de beperkingen vanuit Covid-19 maken het er toe dat ons bestuur mij gevraagd heeft nog enkele maanden langer aan te blijven. Daarnaast wil ik mijn werk als voorzitter graag afmaken en is een vloeiende overgang naar de nieuwe voorzitter van belang voor de vereniging. Daarom zwaai ik nu eind dit jaar af als voorzitter”, zo verklaart de 36-jarige Vordenaar die in maatschap met zijn vader Henk en moeder Ans een melkveehouderijbedrijf runt. Hij studeerde aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten Dier- en Veehouderij en aan de Wageningen Universiteit Business Economics.

NAJK is een vereniging van ongeveer 8.000 jongeren die actief zijn in en rondom de agrarische sector. Onder NAJK vallen tien provinciale afdelingen en 125 lokale afdelingen. “Op landelijke niveau zijn we vooral bezig met belangenbehartiging rondom thema’s die de jonge boer aangaan als het gaat om zijn toekomstperspectief. Hier heeft het NAJK inspraak in de Haagse en Brussels politiek. Qua standpuntvorming werkt NAJK zoveel mogelijk bottum-up, door haar leden hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Standpunten worden bepaald in lokale en provinciale afdelingen die deze vervolgens mee nemen naar de landelijke afdeling. Vervolgens proberen we deze standpunten zoveel mogelijk uit te dragen naar onze stakeholders”, aldus de Vordenaar.

Als het over belangrijke thema’s gaat in de agrarische sector heeft het NAJK inspraak bij de vorming van een standpunt. NAJK discussieert elk jaar een aantal actuele thema’s. “We verzamelen achtergrondinformatie en praktijkervaringen en bespreken dit aan de hand van stellingen met onze leden. Dit wordt behandeld binnen plaatselijke afdelingen en regionale werkgroepen. De afdelingsbestuurders nemen de gevormde standpunten van hun afdeling mee naar het provinciaal bestuur. Vervolgens brengen de vertegenwoordigers van alle provincies de standpunten mee naar het NAJK-bestuur waar het uiteindelijke standpunt ingenomen wordt. Daarbij geldt het democratische principe ‘meeste stemmen gelden’”, zo verklaart Andre Arfman de werkwijze van het NAJK.

Stikstofdossier
Dat geldt ook voor het actuele stikstofdossier waarvoor de boeren momenteel op de bres staan. “Ook wij ondersteunden vorige week de actie in De Bilt om aandacht te vragen voor onze positie in het stikstofdossier en de in onze ogen onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer hierin. We hebben in de afgelopen periode als NAJK er alles aan gedaan om er samen met andere belangenbehartigers en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uit te komen. Dit heeft helaas tot niets geleid. Als toekomstige dossiers op een zelfde manier gaan, dan heeft agrarische belangenbehartiging geen nut meer”, zo verklaart Arfman.

NAJK steunde mede daarom vorige week de actie. De actie was voor NAJK een laatste middel. Andre Arfman: “Wij hebben lang de weg van praten en lobby gekozen, maar dit heeft tot dusver nog weinig tot geen concrete resultaten opgeleverd. De landbouwsector heeft meerdere goede alternatieven voorgelegd voor de voermaatregel. Echter werd keer op keer vastgehouden aan de eigen plannen van het ministerie en werd de (juridische) onderbouwing hiervoor niet gedeeld. Via een motie in de Tweede Kamer moest de minister gedwongen worden opnieuw naar het alternatief te kijken. De minister gaat de alternatieve voermaatregel laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze doorrekening wordt echter pas eind augustus verwacht. Dit is te laat om de voermaatregel nog te wijzigen.

Daarnaast zijn er beleidsmatige keuzes gemaakt in de stikstofberekeningen die de boeren onterecht benadelen in hun dagelijks werk en toekomstperspectief. Andere sectoren mogen blijkbaar rekenen met andere rekenmodellen en manieren van stikstofneerslag meten. Stikstofneerslag vanuit de landbouw wordt wel tot op grote afstand in tienden van grammen meegerekend, terwijl er een grens ligt bij andere sectoren zoals de vijf kilometer bij bijvoorbeeld het verkeer. Dit is vreemd en onlogisch. Een degelijke (juridische) onderbouwing van dit enorme verschil in stikstofberekeningen hebben wij na meerdere verzoeken tot dusver nog niet gekregen. Als NAJK staan we met lege handen. Er komen nog meer onderwerpen aan, bijvoorbeeld de Green Deal waarin zaken rondom klimaat en biodiversiteit worden geregeld of de uitvoering van het Nederlandse klimaatakkoord. We willen niet dat die dossiers op dezelfde wijze gaan verlopen. Anders kunnen we beter nu stoppen. Daarom resteerde nog maar één middel en dat was actievoeren. Daarom steunden wij als NAJK de actie van afgelopen woensdag.”

Agrarische sector in het nauw
Boeren hoor je niet zo snel, en demonstreren doen ze al helemaal niet graag. Het kost tijd en geld die ze liever op een andere manier besteden. “Maar wanneer je als agrarisch ondernemer jaar in jaar uit het gevoel hebt dat je in een hoek gedrukt wordt en niets te zeggen hebt in de politiek, vergroot dit de kloof tussen papier en realiteit. Dit stikstofverhaal dat nu sinds vorig jaar maart is gaan rollen is één van de vele voorbeelden die we kennen binnen de agrarische sector van een papieren maatregel die totaal niet op de realiteit is getoetst. Het is de druppel die de emmer liet overlopen bij heel veel agrarisch ondernemers. Wanneer er dan ook niet naar de praktijk geluisterd wordt tijdens de vele overleggen en gesprekken, is er op den duur helaas geen andere weg meer om op te komen voor je werk, je thuis en je toekomst”, aldus Arfman.

“Let wel, het is niet dat we niet bij willen dragen aan reducties, immers plannen die we hebben aangeleverd leveren zelfs nog meer dan de door de overheid gevraagde reductie. Dit geldt in het bijzonder voor de voermaatregel: op dit moment hebben we al een veelvoud aan reductie in 2020 geleverd, maar alleen omdat het op een andere wijze in het rekenmodel van de overheid wordt meegerekend en het juridische aspect mogen we het niet meetellen als reductie van stikstof van landbouw. Hoe vreemd wil je het hebben?”

Gesprekken voerspoor gestaakt
Na afloop van de actie vorige week in De Bilt heeft het NAJK gezamenlijk met Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland laten weten de gesprekken met het LNV over het ‘voerspoor’ te staken. “Het voerspoor staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. Verder praten is zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen PBL-doorrekening is”, aldus Arfman.

In afwachting van de PBL-doorrekening van het sectoralternatief eind augustus hebben de melkveepartijen met het ministerie gesproken over de praktische uitvoerbaarheid van het sectorplan. Andre Arfman: “Alle demonstraties, juridische procedures en lobbyinzet ten spijt wordt er door het ministerie onvoldoende ruimte gegeven aan het gepresenteerde alternatief dat een betere situatie voor boeren moet opleveren. Zelfs bij een positieve doorrekening door het PBL biedt het proces onvoldoende vertrouwen in het tot wasdom komen van het sectoralternatief. Er zullen nu eerst stappen richting de sector moeten worden gezet om het vertrouwen te herstellen voordat gesprekken tot resultaat leiden. De voermaatregel moet wat de sector betreft van tafel.”

Goodwill
Met het ontstaan van deze nieuwe situatie hebben Wim Bens (waarnemend voorzitter van LTO Nederland) en Andre Arfman een brief gestuurd aan de fractievoorzitters en landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. In hun brief wijzen de voorzitters erop dat het mislukken van de gesprekken tot de conclusie leidt dat een voerspoormaatregel voor vier maanden niet gaat werken. “Het laatste restje goodwill in de sector verder verspelen, enkel en alleen voor een papieren juridische werkelijkheid van vier maanden, is zeer onverstandig. De minister heeft bovendien voldoende alternatieven. Zelfs MOB, die met haar procedures aanstichter van de hele stikstofcrisis is, vindt de voorgestelde voermaatregel onverstandig”, schrijven Bens en Arfman aan de Kamer.

LTO en NAJK wijzen erop dat álle sectoren reducties moeten gaan leveren. De landbouw ontloopt haar verantwoordelijkheid niet, maar kiest voor duurzame inzet gericht op innovaties, structuurversterking en stimuleringsregelingen die meerjarig effect hebben. “We stellen stappen voor die niet alleen op papier maar ook in de echte boerenwereld werkbaar zijn. De voermaatregel heeft gewoon geen zin en is niet uitlegbaar”, zo besluit Andre Arfman zijn visie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden