Activiteitenmiddag wordt op zwembad In De Dennen gehouden. Foto: In de Dennen
Activiteitenmiddag wordt op zwembad In De Dennen gehouden. Foto: In de Dennen

Activiteitenmiddag op zwembad In De Dennen

Algemeen

VORDEN - De Huttenbouwdagen 2020 zijn ook na de versoepelingen nog steeds niet mogelijk: bij de begeleiding van het hutten bouwen kan de 1,5 meter maatregel niet worden gegarandeerd. De organisatie heeft daarom, na overleg met de gemeente en zwembad In de Dennen, besloten een activiteitenmiddag te organiseren. Deze vindt plaats bij zwembad in de Dennen op vrijdag 28 augustus van 13.00 tot 16.00 uur.

Tijdens deze middag worden er leuke spelletjes georganiseerd in en om het zwembad. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd om lekker te zwemmen. De organisatie zorgt voor drinken en een snack voor de kinderen. De Stichting Huttenbouwdagen Vorden doneert de opbrengsten van deze middag aan het zwembad.

De middag is bedoeld voor kinderen uit Vorden en omgeving in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Er is plek voor maximaal 100 kinderen. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en betaling: kinderen kunnen worden aangemeld via het volgende e-mailadres: huttenbouwdagenvorden@kickmail.nl. Per e-mail moet de naam, leeftijd, zwemdiploma en een mobiel telefoonnummer van één van de ouders/verzorgers worden doorgegeven.

Ook dit jaar heeft de organisatie hulp nodig van ouders bij de begeleiding van de kinderen. Ouders worden gevraagd om in de e-mail aan te geven of zij kunnen helpen bij de begeleiding van de activiteiten. De kosten van deze middag bedragen 5 euro per kind. Vanwege corona dient het geld voor deelname uiterlijk 15 augustus 2020 te worden overgemaakt op NL37RABO0341354902 t.n.v. Stichting Huttenbouwdagen Vorden onder vermelding van de naam van het kind/de namen van de kinderen.


huttenbouwdagen vorden@kickmail.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord