Een foto uit de oude doos met allemaal spelers met bekende Kranenburgse familienamen.
Een foto uit de oude doos met allemaal spelers met bekende Kranenburgse familienamen.

SV Ratti al 75 jaar volop in beweging

‘Jammer genoeg dit jaar geen jubileumactiviteiten’

Door Jan Hendriksen

KRANENBURG - Er heerst op deze zomerse zaterdagnamiddag een serene rust op het sportpark aan de Eikenlaan op de Kranenburg. Het is 25 juli, één dag voor de officiële 75ste verjaardag van voetbalvereniging SV Ratti. Alle jubileumactiviteiten zijn als gevolg van corona noodgedwongen doorgeschoven, maar als redactie van Contact Bronckhorst Noord kunnen we met een zestal ‘Rattianen’ in de kantine De Eik toch even terugblikken op het verleden. En nadrukkelijk ook vooruitkijken naar de toekomst van de voetbalvereniging met die heel bijzondere naam. Het zou een prachtige vraag zijn voor de Dorpskwis die binnenkort door Oranjevereniging Vorden wordt georganiseerd: “Waar komt de naam van SV Ratti vandaan?” Ongetwijfeld zou niet iedereen direct het antwoord weten.

Ondanks dat Sport Vereniging (SV) Ratti dit jaar haar verjaardag niet officieel viert trakteert voorzitter Paul Zents tijdens de samenkomst toch op smakelijk slagroomgebak gesponsord door bakker Joop Bruggink. Dat wordt door terreinmeester Bart Nijhof (65), Hanneke Nijenhuis (45), die al 32 seizoenen onafgebroken bij de vrouwenafdeling voetbalt, bestuurslid André Balvert (55) en door de beide ereleden van SV Ratti Jan Kieskamp (70) en Bart Overbeek (71) zeer gewaardeerd.
Het moest begin september een feestelijk jubileumweekeinde worden met onder meer een receptie, een onderling mix-voetbaltoernooi, een feestavond en een brunch. Maar helaas: corona. “Al deze festiviteiten hebben wij naar volgend jaar overgeheveld. Wanneer ze nu precies gaan plaatsvinden? Daarover gaan we ons de komende tijd buigen. Maar met alle beperkende maatregelen die nu van kracht zijn in verband met het corona-virus was het duidelijk dat viering dit jaar geen optie is. Hoe jammer dat ook is voor een club die al 75 jaar in beweging is”, aldus voorzitter Paul Zents.

Katholiek
Al snel wordt tijdens het geanimeerde gesprek aan de stamtafel in de kantine met de zes ‘Rattianen’ duidelijk dat SV Ratti een hechte familie- en (kerk)dorpsclub is die bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving in een kleine kern zoals de Kranenburg is en die van oorsprong uit alleen maar bijna katholieke leden bestond. Maar dat was niet zo vreemd in een gemeenschap die 75 jaar geleden ook puur katholiek was. Want wie kende in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet broeder Canutus Schilder die werkzaam en woonachtig was op het Franciscanenklooster in Kranenburg. Hij haalde midden jaren zestig Ratti als trainer, jeugdleider en als jeugdvoorzitter uit het slop toen het wat minder met de club ging. Broeder Canutus was ook mede-initiatiefnemer van de zaterdagafdeling die in 1967 werd opgericht.

Zaterdagafdeling
“Best wel uniek dat er een zondag- en een zaterdagafdeling waren binnen een relatieve kleine club als Ratti”, blikt Bart Overbeek terug op die tijd. Hij speelde toen met succes in het eerste zondagelftal. De zaterdagafdeling groeide in de hoogtijdagen uit naar maar liefst vier elftallen. “Het is komend seizoen, als dat überhaupt van start gaat, voor het eerst in ruim vijftig jaar dat we niet meer met een elftal in de zaterdagcompetitie spelen. En dat is best wel bijzonder. Want de algemene trend binnen voetballend Nederland is juist dat steeds meer verenigingen en elftallen voor de zaterdagcompetitie kiezen”, zegt oud-voorzitter Jan Kieskamp. Komend seizoen komen de 250 leden in totaal negen jeugdteams, twee vrouwen- en vijf mannen-seniorenteams het veld op.

Samenwerking
De senioren van Ratti spelen al sinds het seizoen 2018-2019 onder de naam van SSA (Samenwerking Senioren Afdeling) samen met Socii uit Wichmond. De wedstrijden en trainingen van de selecties van de mannen, vrouwen en diverse jeugdteams zijn verdeeld over beide verenigingen. De overige lagere seniorenelftallen spelen zoals vanouds op hun thuiscomplex.
SSA Ratti-Socci is mede ontstaan omdat er spelers uit de Kranenburg waren die weer in een standaardelftal wilden voetballen nadat Ratti enkele jaren daarvoor het eerste elftal uit de standaardcompetitie had teruggetrokken. Dat kwam doordat het district Oost van de KNVB had besloten de zesde klasse op te heffen. “De kwaliteitsverschillen in de vijfde klasse waren te groot. Ook Socii had moeite om een volwaardig standaardteam bijeen te krijgen, en dus werd besloten een SSA (Samenwerking Senioren Afdeling) op te richten. SV Socci is een vereniging die gelijkwaardig is aan Ratti en waar we ons bij thuis voelen. Ook bij de jeugd is de samenwerking met Socii verder uitgebreid ten opzichte van afgelopen seizoen. Voor aankomend seizoen zijn er van de negen jeugdteams al zeven een ST-team, oftewel een Samenwerkings Team. Alleen de JO17 en de JO19 zijn echte Ratti-teams. Maar hierdoor kunnen we samen met Socii wel voor elke leeftijd een team aanbieden. Dit is belangrijk voor de toekomst van beide verenigingen”, legt André Balvert uit.

Vrouwenvoetbal
De samenwerking met Socci geldt ook de vrouwenafdeling waarvan Hanneke Nijenhuis inmiddels al 32 seizoenen onafgebroken deel uitmaakt. De in Holten woonachtige maar in Vorden geboren Nijenhuis werd lid van SV Ratti omdat VV Vorden in de jaren tachtig geen vrouwenafdeling had. Ze is al die jaren Ratti trouw gebleven en traint er nu zelfs de jeugd.
Hanneke: “Ratti was midden jaren zeventig met onder meer DEO (Borculo) en Klein Dochteren (Lochem) één van de eerste verenigingen in de regio die ‘damesvoetbal’ introduceerde. De vrouwen hebben naast het voetbal ook het plezier hoog in het vaandel staan. En dat is te zien als er diverse archieffoto’s ter tafel komen. Zoals een kampioenfoto uit 2004 waar ook de momenteel zeer succesvolle wielrenster Annemiek van Vleuten opstaat, vanwege een blessure op krukken. “Ze heeft daarna de overstap naar de wielersport gemaakt”, vertelt Hanneke met enige trots.

Eigendom
Trots is ook Bart Nijhof op het complex van SV Ratti dat sinds jaar en dag eigendom is van de inmiddels regionale katholieke parochie HH Twaalf Apostelen waarvan de Vordens/Kranenburgse Geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua deel uitmaakt. De twee speelvelden en het trainingsveld die in de jaren zeventig geheel zijn vernieuwd liggen er na een noodgedwongen pauze van ruim drie maanden door de corona strak bij. “Zusterverenigingen zijn er jaloers op hoe onze grasmatten er bijliggen en we bieden hen de mogelijkheid als daar behoefte aan is om hier te komen trainen. En het komt in aanloop naar de competitiestart nog wel eens voor dat clubs van de gemeente in de zomermaanden nog niet op hun eigen accommodatie mogen trainen/spelen”, zegt terreinmeester Nijhof.

Groen-wit hart
Hoe de toekomst er voor de Kranenburgse voetbalvereniging uit komt te zien is koffiedik kijken. “We hebben relatief nog een grote jeugdafdeling en kunnen als ‘kleine’ club nog steeds een behoorlijk aantal teams op de been brengen. Het zou prachtig en geweldig zijn als we zelfstandig konden blijven. Maar je moet je ogen voor de toekomst ook niet sluiten en realistisch zijn en beseffen dat dit op langere termijn wellicht niet haalbaar meer is en dat er samenwerking moeten worden gezocht. Met de samenwerking met Socci is daar al een voorschot opgenomen. En dat is alleen maar een positieve ontwikkeling. Daardoor ziet de toekomst voor SV Ratti er rooskleurig uit. Dus als het even kan zo lang mogelijk een waardig SV Ratti op de Kranenburg. Want daar hebben we ons als ‘Rattianen’ ons groen-witte hart toch wel aan verpand”, zo besluiten beide ereleden Bart Overbeek en Jan Kieskamp in koor. En in die laatste woorden kunnen Paul Zents, Hanneke Nijenhuis, André Balvert en Bart Nijhof zich volledig vinden.        

APART KADER

Oorsprong en ontstaan van SV Ratti

KRANENBURG - Al ver voor de Tweede Wereldoorlog was de voetbalsport een geliefde vrijetijdsbesteding, ook in de Kranenburg. In september 1929 nam een Kranenburgs voetbalteam namelijk al deel aan de ‘Seriewedstrijden’ die georganiseerd werden door voetbalvereniging Pax uit Hengelo.

Andere deelnemers aan de seriewedstrijden waren UD Keijenborg, Hercules Vorden, Vitesse Ruurlo en Hagedissen Borculo. Allemaal namen van vergane glorie, evenals de naam Volharding waaronder het Kranenburgse team deelnam aan deze wedstrijden. Roemruchte namen uit die tijd waren Zelmus Vos, Jan Besseling (die ballen als vuurpijlen de lucht in knalde), de gebroeders Frans en Bertus Lichtenberg en Herman Takkenkamp.
In die jaren stond de katholieke kerk niet toe, dat mensen van verschillende gezindten met elkaar gingen voetballen. Hierdoor bestonden er verschillende voetbalbonden, zoals de katholieke ICVB. De scheiding van gezindten had tot gevolg dat veel voetbalverenigingen ter ziele gingen. Dat lot trof uiteindelijk ook Volharding uit de Kranenburg.

Klein kamertje
De officiële oprichting van een voetbalvereniging in de Kranenburg vond plaats op 26 juli 1945 in een klein kamertje in de rooms-katholieke school aan de Ruurloseweg. Een twintigtal mannen gaf zich op als lid van de vereniging en het eerst gekozen bestuur bestond uit de leden Bernhard Schoenaker (voorzitter), René Scholten (secretaris) en Hein Huitink (penningmeester). Tijdens de oprichting werd besloten, dat groen en wit de clubkleuren moesten worden.
De club kreeg aanvankelijk de naam Avanti wat ‘hup, vooruit’ betekent. De leden van het eerste uur waren ook vastberaden om die naam eer aan te doen. Kranenburg was van oudsher een katholieke gemeenschap en de kerk stond zeer positief tegenover het oprichten van een voetbalvereniging in de Kranenburg. De nieuw opgerichte vereniging had daarom nog steeds een sterk rooms-katholiek karakter, evenals het Volharding van voor de oorlog. Het verschil was dat voetbalvereniging Avanti besloot zich aan te sluiten bij de Nederlandse Voetbal Bond, afdeling Gelderland.

Geestelijk adviseur
De oprichting van de voetbalvereniging in de Kranenbrug hield wel in, dat er een geestelijk adviseur aangesteld moest worden voor de vereniging. Dit was destijds zeer gebruikelijk en voor katholieke verenigingen zelfs verplicht. De geestelijk adviseur was iemand die adviezen gaf naar aanleiding van problemen binnen de vereniging, met name op het gebied van het geloof. De toenmalige kapelaan van het klooster in de Kranenburg. Olivier Joosten werd gevraagd en bereid gevonden om die functie op zich te nemen. In de beginjaren heeft deze adviseur zeer veel betekend voor de nieuwe voetbalvereniging.

Naam
Nadat de voetbalvereniging naar mening van de NVB aan de gestelde eisen had voldaan, kreeg men onverwacht bericht van de bond dat er naar een andere verenigingsnaam gezocht moest worden, omdat in Twello reeds een vereniging bestond met de naam Avanti. Voor 23 september 1945 moest de Kranenburgse vereniging in volgorde van keuze een vijftal nieuwe verenigingsnamen op papier zetten, waaruit de bond een keuze kon maken. De namen Semper-Avanti en Kranenburg werden afgewezen door de bond, waardoor derde keus Ratti uiteindelijk door de NVB werd aangewezen als definitieve naam voor de voetbalvereniging uit de Kranenburg. De voetbalvereniging ging dus voortaan door het leven als Rooms Katholieke Sport Vereniging (RKSV) Ratti.
Deze naam was op initiatief van geestelijk adviseur Olivier Joosten toegevoegd aan de lijst van mogelijke namen. De naam Ratti was afkomstig van paus Pius XI, Achille Ratti (1857-1939), die als kerkelijk leider zeer positieve opvattingen had over sport in het algemeen, hetgeen voor een geestelijke in die tijd ongewoon was.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden