Oud waarnemend voorzitter Henk Vaags (l.) geeft de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Frank van Setten. Foto: Rinus Ilbrink
Oud waarnemend voorzitter Henk Vaags (l.) geeft de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Frank van Setten. Foto: Rinus Ilbrink

Frank van Setten nieuwe voorzitter Vereniging Oud Vorden

Openstelling Old Vorden Huus hervat

VORDEN - Door de overheidsmaatregelingen in verband met het Coronavirus was het niet mogelijk het lezingenseizoen af te maken; ook kon eind maart de ledenjaarvergadering in zaal De Herberg niet gehouden worden.

Omdat er verschillende wezenlijke punten op de jaaragenda stonden, heeft het bestuur besloten tot digitale stemming via internet. Er werden 197 stemmen ontvangen, waarschijnlijk meer dan bij een fysieke samenkomst. Dit betekent dat de stemming geldig is.

De onderwerpen:
Goedkeuring is gegeven aan de jaarrekening over 2019. Afgesloten werd met een positief saldo van 4.334 euro.
Het voorstel tot gelijk blijven van de jaarcontributie à 25 euro enkel en 32 euro voor een dubbel lidmaatschap werd unaniem goedgekeurd.
De bestuursverkiezing: Na het vertrek (twee jaar geleden) van Wim Ruiterkamp heeft Henk Vaags het voorzitterschap tijdelijk waargenomen. Daar komt nu een eind aan. Op voordracht van het bestuur is Frank van Setten door de leden benoemd als voorzitter. Frank woont al twintig jaar in Vorden, was van kinds af aan vaak op vakantie in Vorden en is goed op de hoogte met de Vordense gemeenschap. Hij is van harte welkom geheten en hem veel succes toegewenst.
Penningmeester Gerrit Vlogman en bestuurslid Rinus Ilbrink werden herkozen voor een periode van drie jaar. Van Henk Vaags zal later in groter verband afscheid genomen worden als bestuurslid.
Na de aankoop van het Old Vorden Huus mocht de vereniging al veel nieuwe leden verwelkomen. Verder meldden zich nieuwe leden op de vijf ontmoetingsavonden in het winterseizoen en na het enorme succes van ‘Vriendelijk Vorden’, de plaatjesactie met AH Grotenhuys ging het in snel tempo richting het streefgetal 500 leden. Dat aantal is nu bereikt.
Het bestuur stelt voorlopig het lezingenseizoen 2020/2021 uit tot begin 2021. Omdat regelmatig 120 tot 160 bezoekers op deze avonden aanwezig zijn, zal dit probleem nog opgelost moeten worden. Wel wil de vereniging de wekelijkse openstelling van het Old Vorden Huus op 18 augustus hervatten; een kleine commissie van vrijwilligers zal elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen en zo mogelijk helpen met het zoeken en vinden in het archief. Als aanvullende maatregel heeft het bestuur besloten dat in het Old Vorden Huus iedereen een mondkapje dient op te hebben. Dit alles natuurlijk onder voorwaarde dat de huidige coronamaatregelen van kracht blijven. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd eerst de website van de historische vereniging.


www.oudvorden.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden