Rentmeester Henk Wentink van de Lambertikerk in Zelhem: “We merken gelukkig een groeiend enthousiasme bij onze leden voor alle plannen. Dat geeft energie om er samen voor te gaan.” Foto: Gijs Boelaars
Rentmeester Henk Wentink van de Lambertikerk in Zelhem: “We merken gelukkig een groeiend enthousiasme bij onze leden voor alle plannen. Dat geeft energie om er samen voor te gaan.” Foto: Gijs Boelaars

'Als je ergens lid van bent, dan moet je er ook wat voor doen'

Algemeen

Open Monumentendag 2020: Lambertikerk Zelhem

Door Ceciel Bremer

ZELHEM – Monumenten openen op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren voor de jaarlijkse BankGiro Loterij Open Monumentendag. Landelijk zijn dat weekend duizenden monumenten gratis te bezichtigen en uiteraard is er in de gemeente Bronckhorst ook van alles te zien en te beleven. We stellen in deze rubriek een aantal Bronckhorster monumenten aan u voor. Deze week nemen we een kijkje in de Lambertikerk in Zelhem.

De leden van de Lambertikerk in Zelhem staan aan de vooravond van een grote verandering. In 2015 waren er nog 1.800 leden, anno 2020 is het ledental van de kerk tot onder de 1.600 gedaald. En dat zal de komende jaren alleen nog maar verder dalen door de vergrijzing. “Minder leden betekent ook minder inkomsten via de kerkbijdrage”, vat Henk Wentink het probleem samen. Wentink is voorzitter van het college van rentmeesters en nauw betrokken bij het zoeken naar een oplossing om enerzijds kosten te besparen en anderzijds inkomsten te werven voor de eeuwenoude kerk aan de Markt in zijn woonplaats.

Opbaarhuis
Die oplossing is deels al in gang gezet. “De koster en de organist waren vroeger betaalde functies; nu regelen we dat met vrijwilligers. Daarnaast hebben we in het Leerhuys naast de kerk onlangs een opbaarhuis gerealiseerd. Uitvaartondernemers kunnen deze ruimte huren. Het opbaarhuis is bedoeld voor de hele gemeenschap, ongeacht of je lid bent van de kerk of niet. Momenteel wordt er gewerkt aan een ruimte ernaast waar eventueel een koffietafel gehouden kan worden.”

Dichter bij de gemeenschap
De verhuur van het opbaarhuis levert naar verwachting de nodige inkomsten op. Daarnaast zijn er concrete plannen om de Lambertikerk multifunctioneel te maken zodat de kerk voor een brede doelgroep aantrekkelijk wordt. “Dat klinkt allemaal heel zakelijk, maar in deze tijd moet je het wel zo bekijken”, legt Wentink uit. “De kerkbanken gaan eruit, er komt sanitair, een keuken, garderobe en een opslagplaats voor stoelen. We hopen in de loop van 2021 die verbouwing afgerond te hebben.“

Daarna wordt er een stichting opgericht die volledig wordt losgekoppeld van de kerk zodat de bestuursleden van de stichting zelfstandig kunnen beslissen wat er georganiseerd wordt om de kerk in stand te houden, vertelt Wentink. “Wij proberen ook nu al de kerk dichter bij de gemeenschap te brengen. Er is al een modeshow in de kerk geweest en de plannen voor de herinrichting van het dorp zijn hier aan alle inwoners gepresenteerd. Als kerkraad staan we open om bruggen te slaan; kom maar op met ideeën.”

Groeiend enthousiasme
Meer dan 1200 jaar geleden stond er een kapel op deze plek voor de bewoners van Salehem zoals het dorp toen heette. Salehem werd Zelhem en de kapel werd een kerk. De huidige bouwstijl van de kerk dateert uit 1662. Henk Wentink is zich goed bewust van de historische waarde van de kerk: “Langs de muren van de kerk hebben zoveel mensen gelopen. Er is zoveel lief en leed met elkaar gedeeld. Ik voel me verantwoordelijk om dit in stand te houden en vraag me vaak af: wat kan ik als individu daaraan bijdragen.”

Dat er met een dalend ledenaantal echt wat moet gebeuren om de kerk in stand te houden, beseffen ook veel leden van de kerk, ervaart Wentink: “We merken gelukkig een groeiend enthousiasme bij onze leden voor alle plannen. Dat geeft energie om er samen voor te gaan. Ook al kost het veel tijd om te overleggen en te communiceren, als je ergens lid van bent, vind ik dat je er ook wat voor moet doen.”


www.openmonumentendagbronckhorst.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord