<p>Het huidige enthousiaste PKV-bestuur: Staand v.l.n.r. Fabio van Olst (penningmeester), Wouter Boersma (bestuurslid), Gerrit Lenselink (voorzitter). Zittend v.l.n.r. Herman Bolwiender (secretaris), Herman Gosselink (bestuurslid) en Henk Siemes (bestuurslid). Foto: PKV</p>

Het huidige enthousiaste PKV-bestuur: Staand v.l.n.r. Fabio van Olst (penningmeester), Wouter Boersma (bestuurslid), Gerrit Lenselink (voorzitter). Zittend v.l.n.r. Herman Bolwiender (secretaris), Herman Gosselink (bestuurslid) en Henk Siemes (bestuurslid). Foto: PKV

PKV viert volgend jaar 100 + 1

Corona verhindert eeuwfeest Vordense kleindierenvereniging

Door Jan Hendriksen

VORDEN - Het jaar 2020 zou en moest voor Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden en Omstreken een fantastisch jubileumjaar worden dat volledig in het teken zou staan van het honderdjarig bestaan. Met als absoluut hoogtepunt de ‘Bronckhorster Kleindieren Jubileumshow’ en de jubileumreceptie die komend weekeinde in Kapel De Wildenborch zouden plaatsvinden. Helaas, ook de PKV kreeg net zoveel andere verenigingen en organisaties te maken met het coronavirus. Maar van 100 + 1 is ook een mooi feest te maken.

“Wij zitten absoluut niet bij de pakken neer. We gaan volgend jaar in de herkansing onder noemer 100+1. We zijn een bloeiende vereniging en laten ons niet uit het veld slaan”, zeggen de strijdvaardige en enthousiaste Gerrit Lenselink, Herman Bolwiender en Fabio van Olst, die het dagelijks bestuur van PKV vormen. Naast de jubileumshow in het kader van het honderdjarig bestaan werden door corona al in een eerder stadium de jaarvergadering, een busreis naar dierenpark Nordhorn in Duitsland, een fietstocht met barbecue, de medewerking aan de Lente Fair in Medler en de opening van de nieuwe kassen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt afgelast. Wat nog wel doorgang kon vinden was de uitermate geslaagde sponsoractie bij de Welkoop Vorden, de gezamenlijke Jongdierendag met zustervereniging PEKLO uit Lochem en de twee succesvolle Open Tuin en Dierdagen.
Het gaat PKV momenteel voor de wind, in tegenstelling tot vele andere kleindierenverenigingen waar de vergrijzing toeslaat, ledentallen kelderen en die soms zelfs worden opgeheven. Samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen in de regio zoals in de gemeente Berkelland zijn dan ook absoluut nog niet nodig. Het ledental van PKV groeit de laatste jaren zelfs gestaag en de instroom van nieuwe (jonge) leden is structureel te noemen.
“We kunnen nog steeds prima op eigen benen staan en hopen dat de komende jaren vol te kunnen houden. Maar daar doen we wel wat voor. We timmeren flink aan de weg. En dat werpt zijn vruchten af. Daar zijn we best wel trots op”, aldus de 41-jarige penningmeester Fabio van Olst uit Vorden. Met hem zitten in het dagelijks bestuur voorzitter Gerrit Lenselink (68) uit Vorden en secretaris Herman Bolwiender (60) uit Drempt.

Bijzonder
PKV is overigens al jaren niet meer alleen aan Vorden verbonden. In tegenstelling zelfs. De huidige zestig leden van PKV zijn naast de gemeente Bronckhorst ook afkomstig uit enkele omliggende plaatsen zoals Zutphen, Warnsveld, Lochem, Barchem en Ruurlo. “We zijn zelfs de enige kleindierenvereniging in de gemeente Bronckhorst. En dat mag je best bijzonder noemen. Vandaar dat we ook de naam P.K.V. en Omstreken dragen”, zegt Gerrit Lenselink die zelf een fanatieke konijnenfokker is van het ras Rode Nieuw Zeelander en jaarlijks vele malen optreedt als regionaal en landelijk keurmeester. Fabio van Olst is een van de weinige fokkers van sierduiven binnen de vereniging en Herman Bolwiender is een alom bekend fokker van het konijnenras witte nieuwzeelander.

Internationaal
PKV staat landelijk bekend om zijn veelheid en veelzijdigheid aan dieren, die worden geshowd op regionale maar ook landelijke tentoonstellingen, zoals de Noord-Show in Assen. Regelmatig halen de fokkers hele hoge predicaten op deze tentoonstellingen en soms wordt een show door een PKV lid gewonnen met het mooiste dier. Ook internationaal zijn er activiteiten. Zo heeft een aantal fokkers meegedaan aan de Europa Show, die elke drie jaar wordt gehouden. Ook gaan er regelmatig dieren van de leden de grens over. Konijnen naar Maleisië of Korea en duiven die naar Saoedi-Arabië gaan. Er was ook een fokker uit Polen die 1500 kilometer naar Nederland reed om hier een paar topdieren te halen. Of een fokker die naar Zwitserland gaat met enkele collega-fokkers uit Nederland om daar een paar topdieren te halen. "Hieruit blijkt ook weer de veelzijdigheid van de hobby. Vooral de contacten binnen en buiten de club zijn een groot goed”, aldus het dagelijks bestuur.

Genieten
Vroeger werden kleindieren vooral gehouden als nuttig dier voor vlees en eieren. In de huidige tijd is het juist voor de hobby. Met dieren bezig zijn betekent namelijk ontspanning en genieten. “Een hobby, waar je dagelijks mee bezig bent, die rust uitstraalt in deze hectische tijd. Maar ook het verzorgen van de dieren, het fokken, het zien opgroeien van de jongen en het meedoen aan tentoonstellingen zijn telkens momenten die deze hobby zo uitdagend maken. Tevens is het van belang om onze erfgoedrassen in stand te houden. Verder leent zich een kleindierenvereniging zich uitstekend voor onderlinge contacten tussen mensen. Hoewel we elkaar nu in deze coronatijd buiten de bestuursvergaderingen niet veel treffen”, aldus de drie bestuursleden.

Onvoldoende
Bij veel mensen is het volgens het drietal nog onvoldoende bekend wat PKV kan doen voor liefhebbers van het houden van kleindieren als grote hoenders, dwerghoenders, serama's (de kleinste kippen in de wereld), sierduiven, siervogels (lachduiven en kwartels), watervogels, konijnen en cavia's. Herman Bolwiender: “Het doel van PKV is om raszuivere dieren te fokken naar een standaard en deze tentoon te stellen. Verder geeft de vereniging informatie en voorlichting aan nieuwe fokkers en liefhebbers. Dit gaat over rassen, huisvesting, voeding en alles wat er te pas komt aan het fokken en houden van kleindieren. En daarover kan men te allen tijde contact met ons opnemen.”
Herman Bolwiender noemt een aantal voorbeelden. “Zoals informatie over het nagels knippen en het bijhouden van het gebit bij konijnen en cavia's. Maar ook met welke rassen men het best kan beginnen als startend fokker. Zo adviseren we kinderen die konijnen willen gaan fokken een ras te kiezen met een rustig karakter en om niet bijvoorbeeld meteen grote vlaamse reuzen aan te schaffen.”

Betrokken
Leden van PKV krijgen ook regelmatig vragen over waar een bepaald ras te koop is. "Die verwijzen we dan naar een van onze leden of leden van zusterverenigingen en ook naar dierenspeciaalzaken. Zo onderhouden we contacten met onder meer Welkoop-winkels in de regio. Ook worden leden regelmatig gevraagd om een dier op gezondheid en alles wat daarbij komt te beoordelen"”, aldus Fabio van Olst die ook voorzitter is van het Achterhoeks Verband waarbij vijftien kleindierenverenigingen uit de Achterhoek bij zijn aangesloten. Naast het organiseren van gezamenlijke activiteiten worden zo de onderlinge contacten onderhouden. Ook wordt er ieder jaar bij een van de verenigingstentoonstellingen een verenigingscompetitie georganiseerd. Dit jaar is deze gehouden op de jongdierendag te Ulft. "Spijtig maar helaas gaat dit jaar onze Bronckhorster Kleindieren Jubileumshow’ niet door”, besluit Van Olst.

Geschiedenis Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden en Omstreken

VORDEN - Over enkele weken bestaat de Vordense Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden en Omstreken (PKV) maar liefst honderd jaar. Daarmee is de vereniging één van de oudste verenigingen in Vorden. De eerste aanzet tot oprichting van Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden is gedaan in de kroeg bij de familie Van Uem, nu café Uenk aan de Nieuwstad. Het waren de heren A. Lettink, J.G. Bollen en A. Jorissen die het initiatief namen tot oprichting. Tevens werd M. Kamphuis toegevoegd als lid van het bestuur. De eerste tentoonstelling vond plaats in de schuur van Hotel Brandenbarg (thans De Herberg). De jaarlijkse tentoonstellingen werden later gehouden in het Nutsgebouw, in het koetshuis van de familie Ensink en bij De Herberg.
Veel verenigingen kenden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw beschermheren of beschermvrouwen. Zo ook PKV. Alice De Stuers van Landgoed De Wiersse werd bereid gevonden om als beschermvrouwe op te treden.
Een blijvende herinnering aan de eerste jaren is een ‘kist’ die in het begin van het bestaan van PKV is gemaakt. In de statuten van de vereniging staat dat 10 december 1920 de oprichtingsdatum is, maar de bewuste kist is op 23 december 1920 in gebruik genomen en is nog steeds in het bezit van de secretaris. Er liggen nog vele boeken in die in de oorlogsjaren in het bezit waren van de vereniging. Boeken waarin precies beschreven staat hoe een kip of een konijn eruit moet zien. Dit noemt men ook wel de standaarden.
Over de beginjaren van de vereniging is weinig documentatie bewaard gebleven. Ooit is er namelijk brand geweest bij de secretaris, waarbij veel documentatie verloren is gegaan. Getuige ook een jaarboekje uit 1932, dat aan de zijkant brandvlekken vertoont. In 1946 vierde de vereniging het 25-jarig bestaan met een dansavond. Toch zou het feest bijna niet doorgaan. Politieman Masselink wilde een proces-verbaal opmaken omdat er geen vergunning was aangevraagd. Door de jaren heen werden dieren gekeurd. Soms binnen de vereniging, maar ook met zusterverenigingen in de buurt.
Een dieptepunt in de geschiedenis van de Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden was de dreigende opheffing van de club eind jaren zeventig. De animo voor de activiteiten liep sterk terug en er waren nog maar twaalf leden. In 1979 vond echter de heroprichting plaats en in de loop der jaren groeide de vereniging uit tot dat wat zij nu is. Sindsdien organiseert de vereniging haar eigen clubshow, sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 onder de noemer van ‘Bronckhorster Kleindierenshow’ in Kapel De Wildenborch. Dit omdat PKV Vorden de enige pluimvee- en konijnenvereniging in de gemeente Bronckhorst is.
PKV kende door de jaren heen vele sportieve hoogtepunten. Voor de vereniging en voor de fokker is het behalen van een U (Uitmuntend) dier een hoogtepunt. Het eerste dier, dat binnen de vereniging die eervolle beoordeling kreeg was een vlaamse reus van G.J. ten Bokkel.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden