<p>Windturbines, ingetekend in het Achterhoekse coulisselandschap. Foto: PR&nbsp;</p>

Windturbines, ingetekend in het Achterhoekse coulisselandschap. Foto: PR 

Open brief en vragen aan de raadsleden van gemeente Bronckhorst

Hengelo, 7 mei 2021

Hieronder staat een ingekorte versie van de open brief aan de Raadsleden van Bronckhorst. Voor de gehele brief, met achtergrondinformatie en feitelijke onderbouwing, zie www.hengelsezand.nl.

Geachte Raadsleden,

Vanuit de achterban hebben we een aantal vragen aan u. Over het nu al jaren durende en inmiddels achterhaalde plan van wethouder Paul Hofman om industriële windturbines in het landschap van Bronckhorst te plaatsen. Een slopend proces. Niet zorgvuldig, niet transparant, niet eerlijk. Wanneer u het antwoord op de vragen niet weet, verzoeken wij u deze vragen aan de wethouder te stellen.

Gezondheid; een groep artsen luidt de noodklok. Hoeveel omwonenden mogen van de wethouder te kampen krijgen met ernstige gezondheidsklachten, zoals slaapstoornissen, depressiviteit, hartstoornissen, tinnitus, extreme stress? Hoeveel kinderen mogen van de wethouder leerstoornissen ontwikkelen op basis van slaapstoornissen en concentratieproblemen? Hoeveel?

Pijn
De wethouder heeft meermaals uitgesproken: ‘Windturbines gaan pijn doen, ik maak het niet mooier dan het is, het gaat echt pijn doen’. Wat bedoelt de wethouder met ‘pijn’?
Hoeveel woningen binnen een afstand van 2,5 kilometer mogen van de wethouder onbewoonbaar gemaakt worden, vanwege de gezondheidseffecten door laagfrequent geluid?
Hoeveel bewoners binnen een afstand van 3 tot 4 kilometer tot deze turbines, kunnen niet meer buiten zitten vanwege de herrie, en kunnen niet meer met het raam open slapen? Wat Is een ‘acceptabel’ aantal?
Hoeveel bewoners mogen gedwongen worden, vanwege een zware aantasting van hun leefomgeving, te verhuizen? Waarbij ze met een aanzienlijke waardedaling (tot 5% tot 50%) van hun woning te maken krijgen?
Waar gaat het pijn doen, en bij wie? Hoeveel mensen zal dit lot treffen?

Raad van State
Vorige maand is de Raad omgegaan. De Nederlandse wet, die slechts beperkt beroep tegen windmolens toestaat, is ongeldig verklaard. Iedereen kan nu in beroep.
Steeds meer gemeenten haken af vanwege het massale protest (en beroep) tegen windmolens van 250 meter hoog op 300 meter van je achtergevel. Vraag: Waarom niet de Europese richtlijnen hanteren? Waarom aansturen op vele beroepsprocedures? Waarom?

Rekenmodel
De wethouder wil veel meer opwekken dan nodig is. Zonnepanelen kunnen voldoende opleveren. Waarom weigert de wethouder om het gedateerde rekenmodel door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen?

Niet planologische inpasbaar. Als de wethouder een nieuw bankstel koopt, kijkt hij toch eerst even of het wel in de woonkamer past? Waarom weigert de wethouder te kijken of er eigenlijk wel locaties zijn zonder gezondheidsrisico’s?

Zoekgebieden bekendmaken, andere gebieden uitsluiten. Tientallen gemeenten stoppen hun plannen, en sluiten gebieden uit. Waarom weigert de wethouder nog steeds om zoekgebieden bekend te maken? Hij wil niet vertellen waar ze mogelijk wel komen, en evenmin waar ze zeker niet komen.

Duizenden zonnepanelen op schuurdaken kunnen niet aangesloten worden. Tientallen boeren in Bronckhorst worden teleurgesteld, ze mogen hun schuurdaken niet beleggen. Het gaat om duizenden en duizenden panelen. Weet u waarom de wethouder zich niet echt inzet voor een fijnmazig netwerk in Bronckhorst?

Nieuwe RIVM-normen
RIVM gaat met nieuwe afstandsnormen komen. Waarin ook laagfrequent geluid wordt opgenomen, en het ‘jaargemiddelde’ wordt losgelaten. Waarom niet op de RIVM wachten?

Woekerwinsten
Bij windturbines maken (buitenlandse) investeerders woekerwinsten van 50%, afkomstig van subsidiegeld. Terwijl windturbines op land maar 25% tot 40% rendement hebben, in vergelijking met op zee. Waarom niet investeren in een fijnmazig Achterhoeks netwerk?

'Waarom

houdt de

wethouder

vast aan de

verwoesting

van ons

historische

en kwetsbare

coulisse-

landschap?'

Natuur en landschap opofferen? De wethouder gaat bij mega-turbines voor nul meter afstand tot natuurgebieden. Waarom de natuur opofferen terwijl het niet hoeft? Geen hagelslaglandschap, niet iedereen gemeente haar eigen stoeptegel vol zetten. Op zee is plek voor 6.000 mega-turbines. Die daar wel op vol vermogen kunnen draaien. Ook plekken zoals grote industriegebieden, drukke snelwegknooppunten en het Flevomeer verdienen de voorkeur.

Waarom houdt de wethouder vast aan de verwoesting van ons historische en kwetsbare coulisselandschap?

2050 – 2030 – 2023
Het klimaatakkoord heeft een ambitie in 2050. De Achterhoek wil dit al in 2030 gerealiseerd hebben. De wethouder blijkbaar in 2023. Als de kaders gesteld zijn, kunnen mega turbines er binnen een jaar komen. Waarom een overhaast een gedateerd plan?

Trechterende enquête Het Pon
Het traject rondom de enquête deugt niet. De vraagstelling trechterde naar een gewenste uitkomst. De rapportage is gekleurd en onvolledig. De berichtgeving misleidend. Toch is 75% van de respondenten mordicus tegen. Waarom mag dat niet gezegd worden?

Gedateerd plan, verouderde inzichten. Technologische vernieuwing. De politiek kantelt. De effecten worden steeds duidelijker. De wethouder blijft zich vastklampen aan een volstrekt gedateerd plan. Hij negeert recent en overtuigend wetenschappelijk onderzoek, sluit zijn ogen voor ervaringen van omwonenden en andere gemeenten.
Wordt het niet eens tijd om in dit hele traject de onafhankelijk te laten toetsen?

Vage kaders. Waarom wil de wethouder afspraken over ‘maximale hoogte’ en ‘minimale afstand tot bewoning’ vermijden? Waarom wil de wethouder straks met abstracte kaders de gemeenteraad buitenspel zetten?

Alles wijst in één richting. Elke dag in de krant of op TV. Alle berichtgeving en ervaringen. Een ellende-verhaal. Het valt altijd tegen, er is nooit een positief bericht. Spijt als het te laat is…
Ze kunnen hier niet. Ze mogen hier niet. Ze hoeven hier niet. We willen ze niet. Daarom doen we het niet.

Waarom dan toch? Transparantie en vertrouwen in de politiek; dit gehele traject kent een gebrek aan transparantie, eerlijkheid en zorgvuldigheid.

De komende vijf jaar gewoon geen turbines hier. 2027 is vroeg genoeg om ze voor 2030 te hebben opgetuigd, als het al zo ver komt. Waarbij we denken van niet.
Vraag: Waarom moet nu in allerijl Bronckhorst kapot?

Tot besluit: Raadslid, wie wilt u zijn? Hoe wordt u herinnerd?

In andere gemeenten is helaas achteraf vastgesteld dat er sprake is geweest van een ambitieuze wethouder met een torenhoge scoringsdrift. Raadsleden, weet u zeker dat dit in Bronckhorst niet zo is?
Wie wilt u zijn? Verloochenaar van Bronckhorst? Of wordt u één van de redders?

Dat uw gezond verstand en uw geweten belangrijke richting-gevers mogen zijn. Hoe wilt u herinnerd worden?


www.Hengelsezand.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden