Ds. Jaap van Beelen in Dorpskerk Vorden

Algemeen

VORDEN - De commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse gemeente Vorden ontvangt op dinsdag 26 oktober ds. Jaap van Beelen in de Dorpskerk. De avond wordt georganiseerd in het kader van het jaarthema ‘Van U is de toekomst’.

“De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.”
Met deze tekst verwoordt de visienota ‘Van U is de toekomst’ waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Tijdens de avond in de Dorpskerk zal ds. Van Beelen namens de synode over dit perspectief in gesprek gaan.
De bijeenkomst begint om 20 uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan via onderstaande website of met een e-mail aan r.denhertog@pgvorden.nl.


pgvorden.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord