Nieuwbouw voor VMBO-school Vorden en participatie

In vogelvlucht wat feitjes:

Wethouder Engels bedacht in 2015 een multifunctionele oplossing voor nieuwbouw VMBO ’t Beeckland, sporthal en voetbal. En drie mogelijke locaties, waaronder Almenseweg, met een drie-jarig voorkeursrecht tot mei 2021. Wethouder Hofman koos vervolgens voor VMBO en sporthal ’t Jebbink in één gebouw. Er kwam een Stuur-, een Projectgroep en Tandemgroep met onder andere buurtbewoners. “Fijn, we mogen meedenken!” De samenstelling van de Tandemgroep wisselde; flinke discussies over de locaties waaronder Shell en een verloederd EMPO-gebouw. Tandemgroep en Projectgroep zaten in hun eindadvies niet op één lijn.

Projectgroep koos september 2019 voor locatie Almenseweg. In het eindrapport:
“Het behoud van groen is van groot belang voor Bronckhorst en voor Vorden. (..) Het bebouwen van groen is alleen wenselijk als op de locatie of elders meerwaarde wordt gecreëerd voor groen en omgeving. De locatie Almenseweg biedt deze kansen. De locatie betreft beperkt gebruikte landbouwgrond. Door goede stedelijke inpassing en het combineren van de nieuwbouw met bijvoorbeeld een park, kan versterking van het groen, verbetering van de biodiversiteit en het vergroten van de recreatiemogelijkheden aan die kant van het dorp plaatsvinden. De locatie is voldoende groot om dat te realiseren en om voldoende ruimte en afstand te houden tussen nieuwbouw en bestaande woningen. Locatie Almenseweg is de meest optimale locatie voor de bouw van de combinatie school-sporthal onder voorwaarde dat inpassing, versterking van het groen en de biodiversiteit en het benutten van kansen op andere gebieden (recreatie) in het vervolg verder worden uitgewerkt.”

Teleurstelling in de buurt, positiviteit over toezeggingen!
2 juli 2020 koos de gemeenteraad voor alléén nieuwbouw van De Kompaan op de Almenseweg en renovatie van sporthal ’t Jebbink. De buurt is overwegend blij.
13 oktober 2020 vertelt wethouder Hofman op de voorlichtingsavond dat een deel of de gehele 9 hectare dit jaar gekocht wordt, groot genoeg voor de buurt om te kiezen. Daarna volgen concrete plannen met overleg over een laag, energie-neutraal gebouw met buitenruimte activiteiten en groen landschap. Aandacht voor verkeer en veiligheid. Nee, er is géén plan voor woningbouw op de rest. Niet-nodige grond wordt verpacht of verkocht. De buurt zal steeds betrokken worden. “Positief!”
8 juli 2021: projectleider Johan Brands en architect Guido Yntema stellen zich voor. De grond is nog niet aangekocht. Grote verbazing: bouwplan zonder grond?! De buurt mag meedenken over ruimtelijke kaders: 400 leerlingen: 4400 m2, parkeren, et cetera. Via een tool kiezen voor een boerderij, landhuis of eco-stijl. “Leuk!”
Ambtenaar Patrick Roes verklaart dat voor het gebied ten zuiden van de boerderijen is gekozen. Huh? Boosheid, dat is de helft van de 9 hectare!
5 oktober 2021 is er terugkoppeling: de meesten kozen voor een plek halverwege, tegen het spoor, in een eco-achtig landschap. Wat echter getoond wordt als vrij vaststaand, is een gebouw en 24 parkeerplaatsen op de kleine, écht aller zuidelijkste punt, achter de woningen nummer 1 t/m 29. Een energie-neutrale school, verstopt achter woningen, spoor, bosje en mais…

Op de vraag of op de rest van de grond woningen komen, zegt Patrick Roes nee. Dat moeten wij geloven?! Geen plannen binnen het woningbouwbeleid?!
De drukke Almenseweg heet veilig voor 400 fietsende leerlingen. De buurt pleit voor een fietspad langs het spoor en bij voorkeur een fietstunnel onder het spoor voor fietsende leerlingen. ‘Dat gaat niet’, dat staat niet in onze taakomschrijving. Wie is er verantwoordelijk voor veiligheid? Is er niet een infrastructuur-pot? Pure verbijstering en boosheid! Van de toezeggingen is niks overgenomen.

Ondanks alle goede bedoelingen is dit geen participatie. ‘Niet iedereen kan zijn zin krijgen’, is de dooddoener van de avond. Participatie toepassen is nieuw, is lastig, maar toezeggingen niet nakomen of vergeten is basaal fout. Elke goede vorm van participatie houdt burgers betrokken en flexibel. Elke slechte vorm maakt boos en argwanend. Alles valt of staat met integer overleg met betrokkenen, met consistente, heldere communicatie en terugkoppeling, met duidelijke omschrijving van rollen en bevoegdheden, met toetsing en bewaking van toezeggingen en afspraken. En dan krijgt niet iedereen zijn zin, maar snapt wel waarom.

Hennie Ganzevoort, buurtbewoner Almenseweg

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden