Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Foto: Theo Janssen

Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Foto: Theo Janssen

De rooms-katholieke kerk Johannes de Doper in Keijenborg

Algemeen

KEIJENBORG - De rooms-katholieke kerk in Keijenborg is een voorbeeld van een kleine parochiekerk. Deze werd in 1930 gebouwd in een traditionele, sobere (baksteen-) architectuur. De Johannes de Doper kerk werd voorafgegaan door een schuurkerk en en zogenaamde waterstaatskerk.

Vanaf 1710 beleden de rooms-katholieken in Keijenborg hun geloof in een schuurkerk. Deze kerk werd in 1784 herbouwd door de architect van het Kwartier van Zutphen, Teunis Wittenberg. Aangezien het gebouw echter veel te klein bleek, werd het in 1843 vervangen door een zogenaamde waterstaatskerk: een kerk gebouwd onder toezicht van Rijkswaterstaat en met financiële middelen van de rijksoverheid.
Bij deze waterstaatskerk werd in hetzelfde jaar een pastorie gebouwd. Ook deze kerk bleek na verloop van tijd opnieuw te klein. In de jaren dertig werd het gebouw vervangen door de huidige Johannes de Doper kerk. Dit godshuis heeft een rijk uitgevoerd interieur en beschikt over enkele ‘gotische’ elementen zoals de spitsbogen en de spitsboogvensters. Ook zijn de steunberen goed zichtbaar.
De muurschilderingen en glas-in-lood ramen van Jos ten Horn hebben een belangrijke kunsthistorische waarde. Ten Horn was werkzaam in het beroemde atelier van architect Pierrre Cuypers in Roermond waarna hij als zelfstandig kunstenaar verder ging. Ten Horn maakte naast glas-in-loodramen onder meer diverse wand- en plafondschilderingen voor kerken. Voorbeelden hiervan zijn de wandschildering van de verering van het kruis en Maria in de Goirkese kerk in Tilburg en de gewelfschilderingen in de Sint-Luciakerk in Ravenstein.
De omvang van het Johannes de Doper kerkgebouw is gerust fors te noemen. Het gebouw is prominent aanwezig in de Keijenborgse dorpskern. De kerk vormt, in combinatie met de naast gelegen pastorie, een prachtig ensemble. De pastorie kent eveneens een bescherming als gemeentelijk monument.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant