Namens Energie Coöperatie Vorden zijn ook (van links naar rechts) penningmeester Marc Vervoort, bestuurslid/projectleider Henk Groenendal en Michel van der Burg (vrijwilliger/projectondersteuning) nauw betrokken bij het project Zonnepark Het Hoge. Foto: Martien Pater.
Namens Energie Coöperatie Vorden zijn ook (van links naar rechts) penningmeester Marc Vervoort, bestuurslid/projectleider Henk Groenendal en Michel van der Burg (vrijwilliger/projectondersteuning) nauw betrokken bij het project Zonnepark Het Hoge. Foto: Martien Pater.

Zonnepark Het Hoge produceert mogelijk al vanaf juni groene stroom

Algemeen

Veelbelovende start ledenwerving Energie Coöperatie Vorden voor project bij voormalige rioolwaterzuivering

Door Rudi Hofman

VORDEN - Energie Coöperatie Vorden hoopt dat Zonnepark Het Hoge door de gehele Vordense samenleving wordt omarmd en gedragen. Sinds 1 januari kunnen belangstellenden een of meer van de 552 grote panelen ‘kopen’. Streven is dit voorjaar met de aanleg te beginnen en vanaf 1 juni operationeel te zijn. Het zonnepark wekt straks een hoeveelheid groene stroom op die gelijkstaat aan het energiegebruik van ongeveer tachtig huishoudens.

De start van de inschrijving op de zonnepanelen, die komen te liggen op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering in Vorden, is veelbelovend. In korte tijd zijn al 22 personen ingestapt door geld aan de coöperatie te lenen. Die rekent per paneel een bedrag van 300 euro. De 22 leden hebben samen 128 panelen gekocht”, zegt coöperatievoorzitter Martien Pater enthousiast. Om voor een aantrekkelijke subsidie van de provincie Gelderland in aanmerking te komen - de subsidie van de rijksoverheid is al binnen - moet de energiecoöperatie voor 1 februari een ledental van minimaal vijftig hebben bereikt. Iedereen die meedoet aan het project Zonnepark Het Hoge is automatisch lid. 

Huisbezoeken
Twee jaar geleden hebben ongeveer honderd mensen, vrijwel allemaal afkomstig uit Vorden, zich voorlopig ingeschreven. Toen was er nog geen zicht op een zonnepark. Nu is dat wel het geval. “We hebben als coöperatiebestuur de namen op de lijst van potentiële leden onderling verdeeld en gaan iedereen persoonlijk langs om ze aan te sporen definitief lid te worden”, zegt bestuurslid Robert Schreve. Dit moet het resterende bedrag opleveren dat nodig is voor het zonnepark. Het project kost in totaal 180.000 euro exclusief btw.

Zakgeld
Pater: “We vragen aspirant-leden ook of zij familie, vrienden en kennissen kennen die mogelijk interesse hebben om lid te worden.” Volgens hem kunnen bijvoorbeeld ook ouders hun kinderen laten meedoen door ze een korte periode minder zakgeld te geven en het bespaarde geld in het project te steken. Of opa’s en oma’s die dit voor hun kleinkinderen doen.

Eigen omgeving
Op deze manier wordt het niet alleen een project van individuele burgers maar van gezinnen en families, aldus Pater. “Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden dat zij daadwerkelijk iets kunnen doen. Laten we in de eigen omgeving proberen kleinschalig iets te betekenen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.” Komt iemand te overlijden, dan gaat het certificaat automatisch over op een erfgenaam en bij een verhuizing neemt de eigenaar het certificaat mee. Instappen in Zonnepark Het Hoge kan iedereen die binnen de postcoderoos woont waaronder Vorden valt. Hij of zij leent 300 euro, of een veelvoud daarvan, aan de energiecoöperatie. Hiervoor krijgt diegene een jaarlijks rendement van 3 procent en daarnaast wordt de investering in gelijke delen in vijftien jaar volledig terugbetaald. “We zijn echt al blij met iedereen die één paneel koopt”, benadrukt Pater.

BouwkeurGroep
Energie Coöperatie Vorden heeft voor wat betreft de aanleg van het zonnepark gekozen voor de in Vorden gevestigde BouwkeurGroep. De leverancier van groene stroom wordt OM I Nieuwe Energie. Bij deze landelijk opererende maatschappij, die volgens Pater geen winstoogmerk heeft, zijn al zo’n zestig energiecoöperaties aangesloten.  Het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering bij de Baakse Beek is vanaf de weg vrijwel onzichtbaar en verhard. Dit maakt het volgens Schreve een zeer geschikte locatie voor een zonnepark. De panelen komen vrijwel direct op de grond onder een ideale hellingshoek van 36 graden te liggen. “Na dit project hebben we voorlopig geen ambities meer om op de grond verder te gaan”, zegt Schreve. “Maar deze unieke kans wilden we met beide handen aangrijpen. Wij zijn al bezig voor volgende projecten eigenaren van grote industriële of agrarische daken te benaderen, maar Het Hoge heeft nu prioriteit”, vult Pater aan. De coöperatie gaat zich ook intensief richten op energiebesparing.

‘Warmtefoto’
Wie deelneemt aan het project Zonnepark Het Hoge en daarmee automatisch lid wordt van Energie Coöperatie Vorden, die komt in aanmerking voor een gratis ‘warmtefoto’ van zijn of haar woning. Hierop is te zien op welke plekken onnodig warmte weglekt. Daarna komt, eveneens kosteloos, een energiecoach op bezoek om de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen te bespreken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de website.


energiecooperatie vorden.nl/lid-worden

Illustratie van de beoogde opstelling van 552 grote zonnepanelen bij de voormalige rioolwaterzuivering in Vorden. Bron: BouwkeurGroep.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord