Stichting Buddy to Buddy wint Brouwer Vertrouwensprijs

Algemeen

BRONCKHORST/ZUTPHEN - Stichting Buddy to Buddy is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs, die nu voor de vijfde keer wordt toegekend, is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Koning Willem-Alexander was op maandagmiddag 24 januari aanwezig bij de digitale uitreiking van de prijs.

Armijn van Roon en Willemijn Voorham richtten in 2015 in Zutphen de stichting Buddy to Buddy op, met als voornaamste doelen het doorbreken van het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen en het vergroten van de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Via een uitgebreid matchingstraject brengt de organisatie vluchtelingen en stadgenoten met gedeelde interesses in contact.

Twaalf gemeenten
Het initiatief is inmiddels uitgebreid naar twaalf Nederlandse gemeenten en ruim 5000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. Buddy to Buddy zal de komende tijd groeien naar meer plekken in Nederland. Van Roon: “Elke nieuwe vriendschap is een stap dichterbij een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen, en tegelijkertijd maximaal verbonden zijn. Daar gaan wij voor, stap voor stap, vriend voor vriend.’
“We zijn heel dankbaar voor deze eervolle prijs”, vervolgt Van Roon “Niet in de laatste plaats omdat het gaat over het bevorderen van vertrouwen. We proberen daar dagelijks aan bij te dragen door bijzondere ontmoetingen te organiseren: één-op-één en in groepsverband. We zijn vreemdelingen totdat we elkaar leren kennen. Wanneer we voorbij de verschillen en vooroordelen, openstaan voor de ander, dan verrijken we ons leven en groeit het vertrouwen vanzelf. In een wereld vol polarisatie is contact maken het beste medicijn.”

Ook in gemeente Bronckhorst
Buddy to Buddy is ook actief in gemeente Bronckhorst. Wethouder Evert Blaauw van zorg en welzijn: “Buddy to Buddy is een geweldig initiatief en in mijn ogen een zeer terechte winnaar van de prijs. In Bronckhorst zijn inmiddels tientallen matches tot stand gekomen, waarmee lokale inwoners nieuwkomers in onze gemeente een zeer warm welkom heten en wegwijs maken in hun woon- en leefomgeving. Hierdoor worden zij echt thuis in Bronckhorst.”

‘Generaties lang effect’
De jury benadrukt de wezenlijke bijdrage van de organisatie aan het vertrouwen in de samenleving: “Buddy to Buddy adresseert een thema dat diep in onze samenleving gevoeld wordt en dat nog generaties lang effect zal hebben op onze samenleving: het sociale isolement van (ex)vluchtelingen. Op dit domein is de prijs nog niet eerder toegekend”, aldus het juryrapport.
De Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is bestemd voor een project dat binnen Nederland de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. De Prijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds.

KMHW
Al sinds 1752 houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich bezig met bevordering van de wetenschap en het slaan van bruggen tussen wetenschap en samenleving. Dat doet de KHMW onder meer door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties. De KHMW beheert daarnaast diverse fondsen en zelfstandige stichtingen. De maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis te Haarlem.


https://buddytobuddy.nl/
https://khmw.nl/vertrouwensprijs/

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord