Aankondiging De Passie. Foto: PR
Aankondiging De Passie. Foto: PR

Actualiteit sluit meer dan ooit bij De Passie aan

Algemeen

VORDEN/REGIO - Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie, wordt dit jaar De Passie weer uitgevoerd, een jaarlijks spektakelstuk over het (over)lijden en weer opstaan uit de dood van Jezus Christus. Thema dit jaar is ‘Ken je mij’.

‘Als we ons dieper bewust worden van wat er in de ander omgaat en wat de ander beweegt, groeit er wederzijds begrip en respect’, zo is de gedachte. De Passie wordt georganiseerd door de projectgroep die bestaat uit Margriet te Morsche, Wil Matti en dirigent Frank Sterenborg. “De Passie beeldt het lijdensverhaal van Christus uit, zij het in een moderne context,” legt te Morsche uit. “We zingen moderne popsongs en laten actuele beelden uit de samenleving zien waaruit blijkt dat het lijden van ons mensen nog steeds niet voorbij is. Denk maar aan de coronapandemie, maar zeker ook aan de oorlog in Oekraïne. Het zijn allemaal bestaande liederen en foto’s die naadloos bij het betreffende thema aansluiten. Met een beetje verbeelding kun je de oorlog in Oekraïne ook terugzien zien in het lied dat Singer-songwriter Ellis Sportel voor De Passie componeerde en schreef, getiteld ‘Zo dichtbij’. De zin ‘Je bent zo dichtbij me en zo ver weg’ kun je zo projecteren op de vluchtelingenstroom en achterblijvers van de oorlog in Oekraïne. Ellis is tevens een van onze solisten en heeft de rol van Maria. Ze heeft zich voor haar liedtekst proberen in te leven in het gevoel van een moeder aan de voet van een kruis waaraan haar zoon hangt.” 

Hoop
Oudste zangeres 85 jaar. Het enige verschil met het Bijbelse Goede Vrijdagverhaal is dat met De Passie ook de wederopstanding wordt herdacht. Dat wordt als een teken van hoop gezien, blijven geloven in het positieve van de mens. Die verrijzenis is mooi verbeeld in het laatste lied dat wordt gezongen, ‘Open je ogen’ van BLØF. Het projectteam is het gehele jaar door bezig met het verzamelen van nieuwe materiaal, muziek en beelden.

Dirigent van De Passie is Frank Sterenborg. Samen met een vast combo van goede amateurmusici begeleidt hij twee projectkoren op de drie locaties waar De Passie wordt uitgevoerd. “In Vorden trekken we mensen uit een ander omgevingsgebied aan dan in Rietmolen en Beltrum,” ligt Sterenborg toe. “Ook is het lastiger om twee koren van zo’n tachtig man elk samen te voegen in een ruimte. Het zingen met zogenaamde projectkoren heeft als voordeel voor de deelnemers dat ze nergens lid van hoeven te worden. Ze tekenen in voor zes repetities, een generale en vier uitvoeringen. Iedereen is welkom, de oudste zangers momenteel is 85 jaar.” 

Stille tocht
De Passie begint op Palmzondag 10 april op 20.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum. Dinsdag 12 april 20.00 uur is de uitvoering in de Heilige Caeciliakerk in Rietmolen.

Op Goede Vrijdag worden twee uitvoeringen in de Christus Koningkerk in Vorden gehouden, om 15.00 en om 19.00 uur. Voorafgaand aan de uitvoering van 15.00 uur is er een stille tocht voor vrede in Oekraïne die begint en eindigt bij de kerk.

Binnendragen van het kruis. Foto: PR
Stille tocht . Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord