G. Bretveld (“Brekkie”, geheel rechts) was een bekend dorpsfiguur met een prominente rol bij de brandweer. Deze foto is uit 1959 t.g.v. een diner van de brandweer. Naast Brekveld zitten mevr. Wolsink en Nölle Wolsink. Foto Jan Leemreis in het boek Achter de coulissen
G. Bretveld (“Brekkie”, geheel rechts) was een bekend dorpsfiguur met een prominente rol bij de brandweer. Deze foto is uit 1959 t.g.v. een diner van de brandweer. Naast Brekveld zitten mevr. Wolsink en Nölle Wolsink. Foto Jan Leemreis in het boek Achter de coulissen

Hengelo 65 jaar geleden

Algemeen

Aan de hand van krantenberichten blikken we terug op gebeurtenissen uit het verleden. Deze week gaan we 70 jaar terug in de tijd naar mei/juni 1959.

Door Willy Hermans

Pax kampioen
Zondagmiddag wist het eerste elftal van Pax met 2-0 van Gendringen te winnen, waarmede tevens het kampioenschap behaald werd in de 1e klas GVB. We wensen het elftal in de promotiewedstrijden veel succes opdat de oude plaats in de 4e klas KNVB weer ingenomen wordt.

Landbouwfilm Rond het Hengelose Boerenerf
Bovenstaande kleurenfilm, vervaardigd op initiatief van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, zal voor het eerst in het openbaar worden vertoond:Vrijdag 29 mei ’s avonds 8 uur in zaal Concordia. Deze film heeft in besloten kring zeer gewaardeerde belangstelling ondervonden en men was zeer enthousiast over hetgeen men gehoord en gezien heeft. I.v.m. de te verwachten abnormale grote belangstelling zijn kaarten à ƒ1,25 in voorverkoop bij: Feestgebouw Concordia, tel. 461 – G. Ruesink, Varssel, tel. 335 – C. Lassche, Dunsborg, tel. 553 – B. Mentink, Keijenburg, tel. 419 – B. Harmsen, Bruil, tel. 208.

Oprichting Pony-Club
O.l.v. de dierenarts H. van Soest werd maandagavond 8 juni in café Leemreis een vergadering gehouden om te komen tot de oprichting van een pony-club, die zich ten doel stelt het bevorderen van de liefde voor het paard en het zich bekwamen in de ruitersport. Hiervoor bestond grote belangstelling. Van de aanwezigen gaven zich 17 jongens en meisjes op, die in het bezit waren van een pony en zes die voor gebruik een rijdier kregen toegewezen, zodat met 23 leden kon worden gestart.Het voorlopige bestuur bestaat uit: B. Boers, H. Sanderman en J. Wesselink, terwijl H. van Soest als adviserend lid zitting neemt. J. Loskamp en B. Wiendels zullen, geheel belangeloos, als rij-instructeurs optreden, terwijl H.J. Franken zijn terrein aan de Hummeloseweg gratis als oefenterrein beschikbaar stelde.

Hengelose brandweer boekte groot succes
De brandweer van Hengelo nam deel aan de brandweerwedstrijden te Dieren. Dit jaar kwam Hengelo in een hogere afdeling uit en wist hierin met een grote voorsprong de 1e prijs te halen. Te Dieren werden zaterdag grote brandweerwedstrijden gehouden. Hengelo kwam dit jaar uit in de 3e afd. In deze afdeling namen 12 gemeenten deel. Hengelo won met 246 punten voor Deil en Losser. Bevelvoerder van de Hengelose brandweer was J.W. Smeitink en hij boekte dus een fraai succes.

Jos Besselink legt dirigeerstok neer
De bekende musicus en dirigent van verschillende muziek- en zangver Jos Besselink te Dieren heeft besloten zich uit het muziekleven terug te trekken. Besselink die op 30 september 65 jaren wordt, heeft gemeend zijn werk aan jongere krachten te moeten overdragen.Voor het Achterhoekse muziekleven is Besselink van grote betekenis geweest en tal van grote muziekmanifestaties in de Achterhoek hebben in het verleden onder zijn leiding plaats gehad. Wij herinneren in dit verband o.a. aan de openluchtspelen op het landgoed de Ulenpas te Hoog-Keppel welke voor de oorlog tot buiten de Achterhoek grote bekendheid genoten. Tal van triomfen heeft Besselink, die jaren aan de Vlaamse Opera was verbonden, in de loop der jaren gevierd. Bekendheid geniet hij nog als dirigent van het Kon. Doesborgh’s Mannenkoor, waaraan hij enkele tientallen jaren verbonden is, en als directeur van de Dierense Harmonie. Ruim 40 jaar heeft deze markante figuur het muziekleven gediend en bij zijn afscheid zullen ongetwijfeld zijn vele verdiensten nog eens extra worden belicht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant