Het pand van Timmerbedrijf Schotman aan de Zutphenseweg. Foto: PR.
Het pand van Timmerbedrijf Schotman aan de Zutphenseweg. Foto: PR.

Pand en erf van Timmerbedrijf Schotman: Parel van Vorden 2021

Cultuur

VORDEN – “Het eerst zo simpele vierkante blokhuisje, met daarnaast de boerenschuren op een kaal stuk weiland, hebben jullie getransformeerd tot iets prachtigs. Een statig woonhuis met een prachtige werkplaats op een schitterend erf met authentieke elementen zoals onder meer een hoogstamboomgaard, houtwallen, en knotwilgen.” Met deze woorden feliciteerde Gosse Terpstra van de Werkgroep Leefbaarheid Vorden vorige week vrijdagmiddag de familie Schotman op het erf van Timmerbedrijf Schotman aan de Zutphenseweg tijdens de uitreiking van de ‘Parel van Vorden 2021’.

Door Jan Hendriksen

Het was inmiddels vijf jaar geleden dat de laatste ‘Parel van Vorden’ door de Werkgroep Leefbaarheid Vorden werd uitgereikt aan de muziekkoepel in het Henk Aalderinkplantsoen. In het verleden was het een jaarlijks terugkerend compliment die de werkgroep uitdeelde aan menige Vordense particulier of stichting/vereniging. “Dat lukt de laatste jaren niet altijd. We leggen de lat hoog, ongemerkt steeds hoger om voor een ‘parel’ in aanmerking te komen”, zo verklaarde Gosse Terpstra tijdens de uitreiking van de parel aan Jos en Erna Schotman. Voor het vaststellen van de ‘Parel van Vorden’ moeten de leden van de werkgroep het unaniem eens zijn met elkaar. Gosse Terpstra: “Soms is dat moeilijk en gaan er een paar vergaderingen overheen, maar we komen er altijd uit. In de afgelopen paar jaar hielden we steeds dit pand en de landerijen om het pand al in de peiling. Het had de potentie ‘parel waardig’ te worden en daar waren we het unaniem over eens, inclusief werkgroeplid Gerda Brummelman die eind vorig jaar ons ontvallen is. Van haar kregen we nogal eens wat voor informatie omdat ze een goede huisvriend van de familie Schotman was. Tegen hen werd door haar echter nadrukkelijk gezwegen over een eventuele ‘Parel van Vorden’.” 

De locatie waar Jos en Erna Schotman vijftien jaar geleden neerstreken aan de Zutphenseweg onderging in al die jaren een flinke gedaanteverwisseling. Dichter bij de weg stond vroeger een oude boerderij. In begin 1960 brandde die af en er werd een nieuw huis gezet: een saai en volgens velen een niet in de omgeving passend vierkante blokwoning. In december 2007 kochten de Schotmannen dat huis met erf en schuren van Jan Eskes, de toenmalige eigenaar en bewoner. Jos en Erna gingen in de vierkante woning wonen en er werden plannen gemaakt voor een nieuw huis en een werkplaats voor het timmerbedrijf. Jos: “Die runde ik in het verleden vanuit een gehuurd pand in de Warnsveldse buurtschap Leesten. De verhuizing van het bedrijf en de verbouwingen hadden wel de nodige voeten in de aarde: Gaan we in een van de schuren wonen? Het oude huis opknappen of afbreken? Het nodige overleg volgde met de gemeente Bronckhorst in verband met vergunningen maar de aanhouder won!”

Eigenhandig
De uit 1920 daterende schuren, ingericht als vee-stalling (met nog een ‘zunnie’ voor de varkens) werden uiteindelijk omgebouwd tot werkplaats. Ook het drie hectare grote erf werd aangepakt en naar aanleiding van een honderd jaar oude kaart, landschappelijk ingericht inclusief hoogstamboomgaard, houtwallen, knotwilgen en gekloofde palen voor de afrasteringen. Eind 2016 werd het oude huis afgebroken en het gezin Schotman ging achter op het erf in een chalet (noodwoning) wonen. In maart 2017 startte Jos uiteindelijk met de bouw van het nieuwe woonhuis naar eigen ontwerp in samenspraak met architect Huub Speksnijder. De bouw werd eigenhandig ter hand genomen en werd een meerjarenplan. Jos: “De werkzaamheden voor mijn timmerbedrijf gingen inmiddels ook gewoon door. Er moest namelijk wel brood op de plank komen om het nieuwe huis te kunnen bouwen.” In augustus 2020 werd de bouw uiteindelijk afgerond. Maar pas een jaar later was het helemaal af en kon er gewoond worden. Er zijn nog wel wat aanvullingen nodig. Jos: “Ik moet de vensterluiken nog aanbrengen en de tuin moet nog ingericht worden. Maar dat komt wel. De basis is er.”

Verfdoosje
Tijdens het slot van de uitreiking van de ‘parel’ had Gosse Terpstra nog wel een klein dingetje. De kleur van de voegen van het woonhuis waren niet helemaal naar het zin van Jos. Ondanks verschillende proeven vond hij achteraf toch dat het iets anders had moeten zijn. Te laat kwam hij erachter dat hij op dat punt gewoon de architect had moeten raadplegen. Maar ook hierin had de Werkgroep Leefbaarheid Vorden meegedacht in oplossingen. “Bij deze mag ik de familie Schotman een verfdoosje overhandigen om hiermee de kleur van de voegen alsnog aan te passen. Het formaat is wat klein maar dat heeft te maken met de beperkte financiële middelen van ons als werkgroep”, zo besloot Gosse Terpstra op humoristische wijze de uitreiking van de ‘Parel van Vorden 2021’.

Parel van Vorden

De aanleiding om voor de Werkgroep Leefbaarheid Vorden ooit tot de uitreiking van een ‘Parel van Vorden’ te komen dateert uit 1977. “Dat was toen een provinciale commissie van Provincie Gelderland Vorden de ‘Parel van Gelderland’ toekende. Het thema van de commissie was destijds ‘Ons dorp kan schoner’. En toen ontstond in 1979 bij ons het idee om jaarlijks een ‘Parel van Vorden’ uit te gaan reiken”, zo zegt Gosse Terpstra die samen met Jan Schaafsma. Wil Voerman, Warna Nijenhuis, Dik Norde en Henk Loman de Werkgroep Leefbaarheid Vorden vormt. Had de werkgroep in het verleden de taak over allerlei zaken die met de leefbaarheid in Vorden te maken had na te denken en een visie daarop te geven. Heden ten dage worden die visies geventileerd door onder meer Dorpsbelangenorganisatie Vordens Belang, Werkgroep Vitale Kern Vorden en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. “We zijn inmiddels dan ook een ‘slapende’ werkgroep . We komen nog wel periodiek bij elkaar. En dat heeft er toe geleid dat we eind vorig jaar besloten om na vijf jaar weer een ‘Parel van Vorden’ uit te reiken”, zo verklaart Gosse Terpstra. In totaal zijn er tot nu toe 32 parels uitgereikt.

Hier onder een overzicht van alle uitgereikte ‘Parels van Vorden’.

1979 Zaal Hotel Bakker
1980 Kapper Heersink (Leibomen en bloembakken)
1981 Boerderij ‘De Kostede’ (Linde)
1982 Stationsgebouw NS
1983 Het Hoge 26
1984 Almenseweg 48
1985 Kerstversiering centrum van Vorden (Winkeliersver.)
1986 Zutphenseweg 87
1987 Beeld van Staring
1988 Prins Bernhardweg
1989 Kasteel Hackfort
1990 ‘Schilderhuis Blauwboer’ Smidstraat
1991 Kiosk VVV op het Marktplein
1993 Cultureel Collectief Kranenburg
1994 ‘Olde Lettink’
1995 Kapelweg 4
1997 Baakseweg Wichmond
1998 4-roedige kapberg Vordensebosweg
1999 Het Hoge 22
2000 Schoolgebouw Het Beekland
2001 Landhuis De Wientjesvoort
2002 Hackfortmolen
2003 Dorpsstraat 19
2004 Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
2005 Bedrijvenweg 6 (Smederij Oldenhave)
2006 Wijngoed Kranenburg
2007 Molen De Hoop
2008 Gemeenschap van De Wildenborch voor herbouw kapel
2011 Zutphenseweg 40 (’Het Elshof’)
2013 Klooster van de Kranenburg
2016 Muziekkoepel van Vorden (Henk Aalderinkplantsoen)
2021 Pand Timmerbedrijf Schotman (Zutphenseweg)

Gosse Terpstra (l)  schonk Jos en Erna Schotman de parel. Foto: PR.
De plaquette van de parel. Foto: PR.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord