Bob Keurentjes komt van een vleesveebedrijf in de Vordense buurtschap De Wiersse. Het is hem duidelijk geworden dat het van groot belang is om de stem van de jonge boeren te laten horen Foto: PR

Bob Keurentjes komt van een vleesveebedrijf in de Vordense buurtschap De Wiersse. Het is hem duidelijk geworden dat het van groot belang is om de stem van de jonge boeren te laten horen Foto: PR

‘Absoluut hebben jonge boeren toekomst en kansen in Gelderland’

Landbouw

Vordenaar Bob Keurentjes half jaar voorzitter van Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt

Door Jan Hendriksen

VORDEN - De afgelopen jaren is er heel veel op de agrarische sector afgekomen. Daarom is het van het grootste belang om de stem van de jonge boeren te laten horen. Dat is Bob Keurentjes uit Vorden nog eens extra duidelijk geworden in het half jaar dat hij nu voorzitter is van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK).

Keurentjes was al sinds 2019 actief binnen het bestuur van het GAJK, een vereniging voor en door enthousiaste jonge boeren en tuinders. En daarvoor was de 30-jarige Vordenaar bezig binnen het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) van de afdeling van de Plattelands Jongeren Organisatie Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Ook in zijn nieuwe functie wil Keurentjes zich in de komende jaren voor honderd procent inzetten zodat de stem van de leden van de Gelderse agrarische jongeren nog meer wordt gehoord.
De belangrijkste speerpunten van het GAJK zijn het ontwikkelen van ondernemerschap en het vergemakkelijken van agrarische bedrijfsovernames. Het GAJK zet zich hiervoor in door activiteiten te organiseren op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling, belangen te behartigen en contacten te onderhouden met organisaties die actief zijn in het landelijk gebied. Kortom, het GAJK staat voor ontmoeting, visievorming en belangenbehartiging. Praktisch inzicht, aanpassingsvermogen en het innovatieve karakter van de agrarische jongeren kunnen vele oplossingen bieden voor de huidige uitdagingen.

De Wiersse
Bob Keurentjes groeide op bij een vleesveebedrijf in de Vordense buurtschap De Wiersse. Na zijn studie Animal Nutrition en Soil Quality bij Wageningen University & Research ging hij aan de slag bij de internationaal opererende onderneming ForFarmers in Lochem. Hij werkt daar als innovatiemanager ruwvoer. We stelden Bob Keurentjes een aantal vragen over zijn ervaringen en visie als voorzitter van het GAJK.

- Waarom ben je voorzitter van het GAJK geworden?
Er spelen op dit moment heel veel thema’s en de sector ligt onder het vergrootglas. Helaas wordt er nog steeds veel óver ons gepraat in plaats van met ons. Hier mijn steentje aan bijdragen zie ik als een mooie uitdaging. Toen mijn voorganger aangaf te willen stoppen na zijn bestuurstermijn, kreeg ik de kans om het op te pakken. Er is veel mogelijk maar het moet wel praktisch toepasbaar zijn. Die link wordt nog wel eens gemist. Hier kunnen wij een helpende hand bieden. Niet alleen als bestuur: ook de hulp van leden is hierbij meer dan welkom. We moeten er tenslotte met zijn allen achter staan en het samen doen.”

- Het voorzitterschap kent zijn leuke maar ook zijn lastige kanten. Welke zijn dat? 
“Er zijn heel wat meningen over onze sector, gefundeerd en wat minder onderbouwd. Er wordt een grote opgave gevraagd van de sector en dat is niet altijd leuk. Voor de een zal de impact groot zijn en voor de ander wat minder. Vooral dit maakt het lastig. Het voor iedereen goed doen zal een illusie zijn. Elk bedrijf, elke ondernemer, elk gebied is anders. Daarom is het erg belangrijk dat we goed van onze leden horen wat er speelt in hun gebied en hoe we dit kunnen vertalen naar de provincie.”
“Hier ligt ook meteen een uitdaging. Leden actief betrekken bij het uitwerken van onderwerpen valt nog wel eens tegen. Wat ook wel weer begrijpelijk is. Het zijn niet altijd de leukste gesprekken maar wel van groot belang. Dus bij dezen toch wel de oproep: denk met ons mee! Het kan echt voldoening geven om te zien dat er daadwerkelijk iets met de input wordt gedaan. Door actief over onderwerpen na en mee te denken kunnen we stappen zetten die realistisch en praktisch toepasbaar zijn. Wat dan ook voordelig kan zijn voor de bedrijfsvoering en het verdienmodel.”

- Hebben jonge boeren toekomst in Gelderland en waar ligt die?
 Absoluut hebben jonge boeren toekomst en kansen in Gelderland. Wat moet Gelderland zonder al die mooie bedrijven? Persoonlijk denk ik dat we een bijzonder mooie provincie hebben met een verscheidenheid in de regio’s. Per regio zullen er dus ook andere kansen liggen. Een stip op de horizon is van het grootste belang om hier invulling aan te geven. Wat past bij mij als ondernemer? Wat past bij mijn bedrijf? Waar liggen de kansen in mijn regio? Zomaar wat vragen die je jezelf kunt stellen om die stip te zetten.”
“Maar wat van nog groter belang is: die stip zal ook gezet moeten worden op het gebied van beleid. Op de bedrijven worden investeringen gedaan voor de komende twintig tot dertig jaar. Als dan binnen enkele jaren het beleid veranderd kan dit een grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Een stip op de horizon met een bijpassend lange-termijnbeleid dat niet telkens wordt gewijzigd is een must! Om onze leden te ondersteunen bij dit proces zijn we bezig met het opzetten van een project waarbij de focus op het eigen bedrijf en de ondernemer ligt. Hierover wordt binnenkort meer bekendgemaakt.

- Jullie hebben als GAJK eind vorig jaar het gespreksspel ‘De Overdracht’ uitgebracht. Wat houdt dit ‘spel’ in?
“Dat gespreksspel hebben we ontwikkeld om het overnameproces op een wat luchtiger manier op gang te brengen. Zo’n bedrijfsovername is ingewikkeld. Zowel sociale als financiële en bedrijfsmatige elementen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze verschillende categorieën komen tijdens het spel allemaal aan bod. Het kan meerdere keren gespeeld worden met iedereen die ermee te maken heeft. Hiermee hopen we de toekomstige ondernemers te ondersteunen met het op gang helpen van gesprek. Een goede communicatie speelt immers een belangrijke rol bij een bedrijfsovername.”

- Welke thema’s spelen er momenteel in Gelderland die van belang zijn voor jonge boeren en wat hebben jonge boeren nodig van de provincie?
Er spelen ontzettend veel thema’s, zowel landelijk als provinciaal. Veel landelijke doelstellingen moeten in de provincie worden vertaald en uitgevoerd. Erg actueel zijn natuurlijk stikstof en de Natura 2000 gebieden. Hier zijn we onderhand al meer dan twee jaar over aan het praten. Dit brengt veel onrust met zich mee. Onduidelijkheid, oneerlijkheid, onbetrouwbaarheid zijn woorden die vaak worden genoemd. Het wordt dus hoog tijd dat er twee letters uit deze woorden verdwijnen. Een feitelijke analyse in het gebied met metingen is hierbij wenselijk. Wat is er daadwerkelijk nodig om de natuur in stand te houden/te verbeteren? Nee, dat is niet alleen het verlagen van de stikstofdepositie zoals vaak wordt verkondigd.”
“Daarnaast worden de woorden duurzaamheid, natuur-inclusief, biodiversiteit, korte keten, agroforestry vaak genoemd. In mijn ogen zijn dat inmiddels containerbegrippen. Wat verstaan we hieronder? En moet elk bedrijf hieraan mee doen? Ik denk het niet. Een tien scoren op alle onderwerpen is een illusie. Iedereen heeft zijn specialiteiten. Vergeet niet dat er al heel veel is gedaan de afgelopen jaren en dat er nog steeds stappen in de goede richting worden gezet. Het is een complex systeem en dat kan niet van de een op andere dag worden veranderd. We moeten er immers ook nog voor zorgen dat we wat te eten hebben.”

‘Er zijn ontzettend veel meningen over onze sector, gefundeerd en wat minder onderbouwd’

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord