Peter Meulenbroek (links) en Martien Pater zijn teleurgesteld dat de open dag over het stationsgebouw geen doorgang kan vinden. Foto: Richard Stegers

Peter Meulenbroek (links) en Martien Pater zijn teleurgesteld dat de open dag over het stationsgebouw geen doorgang kan vinden. Foto: Richard Stegers

‘Gemiste kans om inwoners erbij te betrekken’

Maatschappij

Open dag stationsgebouw gaat niet door

Door Richard Stegers

VORDEN - Er komt geen open dag over de toekomst van het stationsgebouw in Vorden. De gemeente Bronckhorst wil in het lopende proces geen wijzigingen aanbrengen. “Een gemiste kans om Vordenaren bij het plan te betrekken”, reageren Martien Pater en Peter Meulenbroek teleurgesteld.

“Een open dag over het stationsgebouw is een schoolvoorbeeld van het verkleinen van de afstand tussen de politiek en de inwoners, oftewel burgerparticipatie pur sang. Helaas gaat dat dus niet gebeuren.” Zij wilden op zaterdag 3 juni een open dag organiseren met medewerking van de gemeente Bronckhorst.

Na overleg tussen de partijen ging de gemeente niet mee in die wens. “In het verleden zijn door meerdere betrokken inwoners verschillende pogingen gedaan voor de ontwikkeling van het pand”, verklaart Margreet Arends namens de gemeente. “Dat heeft helaas niet geleid tot een oplossing. Op basis van ervaringen in het verleden hebben we nu gekozen voor een procedure van verkoop bij inschrijving, waarbij ieder mooi initiatief van inwoners welkom is. Iedereen heeft een gelijke kans om zijn of haar plan met een goede onderbouwing en financieel plaatje in te dienen. De verkoopprocedure loopt nu al enige weken”, aldus Arends. “We willen in dit lopende proces geen wijzigingen aanbrengen. Zo beogen wij duidelijk en transparant te zijn en te blijven naar inwoners en zeker ook naar belangstellenden. Hiermee behandelen wij initiatieven van de heren Pater en Meulenbroek op dezelfde wijze als die van andere belangstellenden. Voor alle belangstellenden om het pand te kopen is er ook de mogelijkheid met de makelaar de locatie te bezichtigen.”

De argumentatie van de gemeente spreekt de initiatiefnemers niet aan. “Er verandert niets aan de duidelijkheid en de transparantie door het organiseren van een open dag. Sterker nog, een open dag kan van meerwaarde zijn omdat de inbreng van suggesties niet beperkt blijft tot een kleine groep potentiële investeerders. Er wordt ook geen inbreuk gemaakt op het uitgangspunt dat iedereen een gelijke kans krijgt om een plan in te dienen. Het stationsgebouw is eigendom van de gemeente. De inwoners van Vorden zijn dus in feite mede-eigenaar van het pand. Vanuit dit oogpunt is het dus niet zo vreemd dat hen de mogelijkheid wordt geboden om met suggesties te komen voor herbestemming van dit markante gebouw.”

Om de inwoners van Vorden toch de gelegenheid te bieden met suggesties te komen, kunnen zij een e-mail sturen naar info@vorden.nl. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Het oude stationsgebouw staat al sinds 2008 leeg. De gemeente kocht het pand anderhalf jaar geleden van eigenaar Nico van Goethem voor 359.000 euro en waardeerde het met twee ton af. Nog niet zo lang geleden ging er een streep door het plan van Chocolaterie Magdalena om er na een grondige restauratie een chocolaterie en woonhuis in te vestigen. Door de stijging van de bouwkosten en hypotheekrente bleek dat financieel toch niet haalbaar.

De gemeente, eigenaar van het monument, heeft nu een openbare verkoopprocedure opgestart. Geïnteresseerden kunnen tot 3 juli een bod doen en hun plan indienen. Het is de bedoeling het monumentale pand zo snel mogelijk in ere te herstellen en het een duurzame nieuwe functie te geven. Door te kiezen voor een procedure van verkoop bij inschrijving krijgt iedereen gelijke kansen. De gemeente kiest voor een plan met een goede verstandhouding tussen prijs en de meeste meerwaarde voor Vorden. Het is vervolgens de bedoeling om de transactie dit najaar rond te hebben, waarna de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. De verkoop gebeurt in opdracht van de gemeente door bedrijfsmakelaar Thoma Post. Bij Thoma Post is alle informatie over de verkoop op te vragen. Op basis van de biedingen en plannen neemt de gemeente een besluit. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord