Een Open Redactie elders in de Achterhoek. Foto: Achterhoek Nieuws

Een Open Redactie elders in de Achterhoek. Foto: Achterhoek Nieuws

Contact houdt open redactie in Bibliotheek Vorden

Maatschappij

VORDEN - Om de dialoog met de lezer structureel te maken, lanceert uitgeverij Achterhoek Nieuws de Open Redactie. Zo ook Contact Bronckhorst Noord. Op vrijdag 1 december van 14.00 tot 16.00 uur is onze verslaggever Alice Rouwhorst in bibliotheek West-Achterhoek in het Kulturhus aan de Raadhuisstraat in Vorden.

Achterhoek Nieuws wil haar verslaggeving graag beter laten aansluiten bij de interesses en vragen die leven bij Achterhoekers.

Nieuws kan op zoveel manieren en vanuit allerlei invalshoeken worden gebracht. Vanwege tijdgebrek, onvoldoende kennis of simpelweg een blinde vlek, kan het voorkomen dat onze journalistiek een bepaald perspectief mist. De Achterhoek Nieuws Open Redactie helpt ons en u hierbij.

We horen graag wat u van de krant vindt. Wat u graag leest, wat u mist in de redactionele kolommen en welke andere suggesties u heeft. U kunt hierover in gesprek met Alice in de bieb.

Ook online
Indien u niet kunt langskomen, kun u ook online deelnemen aan de open redactie. Als u zich aanmeldt via de mail, krijgt u eens per maand een vragenlijst toegestuurd waarin u bijvoorbeeld wordt gevraagd welke verhalen over een bepaald onderwerp u graag zou willen lezen, welke thema’s u nog mist en of u wellicht nog tips heeft voor onze correspondenten en redactie.

Meedoen is anoniem. We gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om: uw naam komt niet in de krant en we benaderen u ook niet met vervolgvragen, behalve als u zelf aangeeft dat u dat wilt. Mail ons via openredactie@achterhoeknieuws.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Noord