Ook kasteel Hackort liep schade op in de Tachtigjarige Oorlog. Foto: Boukje Tijhuis

Ook kasteel Hackort liep schade op in de Tachtigjarige Oorlog. Foto: Boukje Tijhuis

Ridder van Gelre duikt bij Oud Vorden in de Tachtigjarige Oorlog

Maatschappij

VORDEN - De enthousiaste reacties waren bij zijn vorige lezing niet van de lucht, vandaar dat de historische vereniging Oud Vorden de bekende Ridder van Gelre nogmaals had uitgenodigd. Op dinsdag 6 februari sprak historicus René Arendsen voor een bomvolle zaal van hotel Bakker over de Tachtigjarige Oorlog in Gelderland.

Met een grote toeloop van publiek was al rekening gehouden, maar het aantal van 180 bezoekers overtrof zelfs die hoge verwachtingen. De gastvrije medewerkers van hotel Bakker liepen zich het vuur uit de sloffen om genoeg stoelen bij te plaatsen.

Tempo
Het rappe tempo waarin de welbespraakte historicus de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht brengt, is kenmerkend voor zijn stijl. En wat Arendsen inhoudelijk typeert is dat hij dat altijd doet vanuit Gelders perspectief en met aandacht voor opmerkelijke feiten. Dit levert een verfrissend andere kijk op historische gebeurtenissen dan we gewend zijn uit de geschiedenisboeken. Zo weten weinigen dat de Tachtigjarige Porlog (1568-1648) alleen in Gelderland daadwerkelijk tachtig jaar duurde. In Holland en de andere Nederlandse gewesten was dat ‘maar’ 68 jaar.
Arentsen vertelde verder dat de ‘vader des vaderlands’ Willem van Oranje een sleutelrol speelde in de ontketening van die Tachtigjarige Oorlog en dat hij daar een particuliere reden voor had. “De katholieke Willem had namelijk een appeltje te schillen met zijn Lutherse vader. In 1572 laat hij de poorten van Zutphen opengooien voor het katholieke Spaanse leger’’, aldus René Arendsen. “Ook wist Willem aan deze private oorlog een nieuw vaderlandsgevoel te koppelen. Hij blies de term ‘oorlogspropaganda’ nieuw leven in, onder meer met het volkslied Het Wilhelmus dat toen is ontstaan. Althans de tekst ervan is in de Tachtigjarige Oorlog als geuzenlied geschreven door Willems secretaris.”
Het hertogdom Gelre komt in deze strijd tussen twee vuren te liggen. Het wil niet aansluiten bij het nieuwe land van Willem van Oranje, en zeker ook niet bij de protestantse plunderaars van kerken. Dit zal tachtig jaar duren…

Decanije
De volgende Oud Vorden-avond is op donderdag 14 maart. In De Herberg verzorgt Oud Vorden-voorzitter Frank van Setten de lezing ‘Het kindertehuis van herstellingsoord De Decanije’. Het begint om 20.00 uur. Daaraan voorafgaand is om 19.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Oud Vorden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant