Concordia in het Duitse Kranenburg waar de vereniging vaak meedeed aan de carnavalsoptocht. Foto: PR

Concordia in het Duitse Kranenburg waar de vereniging vaak meedeed aan de carnavalsoptocht. Foto: PR

Harmonie Vorden duikt met boek en expositie in het verleden

Muziek

VORDEN - Harmonie Vorden duikt in het verleden en deelt dat graag met iedereen die er belangstelling voor heeft. Dat gebeurt door middel van een boek over de voormalige muziekvereniging Concordia, die samen met Sursum Corda opging in de Harmonie, en een kleine expositie van uniformen, vaandels en foto’s van de beide muziekverenigingen. Die is binnenkort te zien in het Old Vorden Huus van Oud Vorden. Tegelijkertijd geeft Harmonie Vorden hun archief in bruikleen aan de oudheidkundige vereniging Oud Vorden.

Wim Jansen, Paul Bunkers, Gerrit Nijenhuis en Robert Ellenkamp legden de geschiedenis van muziekvereniging Concordia vast in boekvorm. De auteurs presenteren op woensdag 6 maart om 15.00 uur het eerste exemplaar in het Old Vorden Huus (Het Jebbink 4a). Het boek, dat inmiddels bij de drukker ligt omvat 160 pagina’s met veel foto’s en ruim 700 namen van Vordenaren en oud-Vordenaren die een rol speelden binnen Concordia of in het dorp betrokken waren bij activiteiten waar de muziekvereniging optrad. Het boek ‘Muziekvereniging Concordia, 143 jaar Vordense historie’ geeft daardoor ook de ontwikkeling van het dorp weer, hoe feesten werden gevierd en hoe mensen zich verhouden tot een muziekvereniging.

Archieven
Naast de presentatie gaat Harmonie Vorden een bruikleenovereenkomst aan met Oud Vorden. Die zorgt ervoor dat de archieven van Sursum Corda en Concordia bij Oud Vorden worden ondergebracht, waardoor ze voor iedereen toegankelijk worden, ook voor niet-leden van de oudheidkundige vereniging. Inbegrepen zijn ook de vaandels en enkele kostuums.

Expositie
Om deze stap verder aan te kleden is er een kleine expositie ingericht met die spullen aangevuld met foto’s. Bezichtiging kan elke dinsdagmiddag (na 6 maart en vier weken daarna) van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn dan mensen van Oud Vorden aanwezig. Het boek ‘Muziekvereniging Concordia, 143 jaar Vordense historie’ is nu reeds te reserveren via onderstaande website: De prijs van het boek is 24,95 euro exclusief portokosten.


www.omkijkpunt.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant