Burgemeester Marianne Besselink luistert naar de raadsfractie van school De Hoge Voorde. Foto: Sander Grootendorst
Burgemeester Marianne Besselink luistert naar de raadsfractie van school De Hoge Voorde. Foto: Sander Grootendorst

Mooie plannen jeugdige Bronckhorster politici voor beter armoedebeleid

Onderwijs

BRONCKHORST - De gemeenteraad van Bronckhorst kwam woensdagmorgen twee keer achter elkaar in vergadering bijeen. Nee, niet de grote, maar de kleine gemeenteraad: leerlingen van groep 8 van de Bronckhorster basisscholen. Met veel inzet en welbespraakt presenteerden en verdedigden ze plannen voor een beter armoedebeleid.

Door Sander Grootendorst

De voorzitter van de vergadering was een vertrouwd gezicht: burgemeester Marianne Besselink. Met aan haar zijde de griffier, Miranda Veenbergen. Vijf jeugdige fracties, allemaal afgevaardigden van de scholen, kwamen in beide vergaderingen aan het woord. De scholen bij de eerste vergadering waren: Rozengaardsweide uit Hengelo, De Hoge Voorde 8a uit Vorden, Dorpsschool Halle, Dorpsschool Vorden en IKC Succesbos uit Wolfersveen.

De jonge raadsleden hadden zich niet alleen goed voorbereid op hun eigen voorstellen, maar luisteren ook aandachtig naar de voorstellen van de anderen. Dat bleek uit het vragenvuur dat na de eerste voorstelronde losbarstte. De publieke tribune zat vol met medescholieren, die de plannen van hun ‘partijen’ luid toejuichten. Het publiek kreeg zelf ook gelegenheid vragen te stellen. Veel daarvan hadden betrekking op het originele plan van IKC Succesbos: een heuse voedselkringloop opzetten waar vooral de arme kinderen van kunnen profiteren. Ook de fractie van Rozengaardsweide – die een plan presenteerde voor “een leuk weekendje op een camping of kinderboerderij” – werd om een nadere toelichting gevraagd.

Het ene na het andere geweldige plan werd ingediend en – zoals dat hoort in de politiek – aan de ‘haalbaarheid’ was ook gedacht. Zo vertelde Sanne van de Dorpsschool in Halle dat er 250 euro extra beschikbaar moet worden gesteld aan de Voedselbank. “Zodat de pakketten voor arme kinderen met sinterklaas en kerst kunnen worden uitgebreid.” Daar kwam kritiek op: te weinig geld. Na de schorsing meldde de Dorpsschool dat de leerlingen langs de deuren zouden gaan om zelf geld op te halen. Leerling Storm van IKC Succesbos had een adequaat antwoord op de vraag hoe ze in moestuin slakken gingen bestrijden: “We kopen van het geld twee eenden, die eten de slakken op.”

Het stemmen ging net iets anders dan bij de ‘grote’ raad; het was des te spannender. Je mocht niet stemmen op je eigen voorstel. Maar wacht eens even… de scholen De Hoge Voorde en Dorpsschool Vorden hadden hun voorstellen samengevoegd. Loes (De Hoge Voorde) en Bo (Dorpsschool) hadden dat bekendgemaakt. Het idee van de Dorpsschool: een talentenmiddag organiseren voor kinderen die niet op vakantie kunnen. “En daarbij ook gezond fruit uitdelen.” Dat van de Hoge Voorde: “Een gezellige spelletjesmiddag voor kinderen van groep 2 tot en met 8.” Briljant voorstel van Sem (Dorpsschool): “We kunnen onze plannen samenvoegen tot één plan.” Na intern overleg ging de fractie van De Hoge Voorde akkoord.

Die konden nu dus mooi op elkaars plan stemmen. Er werd uit het publiek een commissie van drie kinderen samengesteld die de stemmen telde. Dat deden ze zorgvuldig. Eén stem werd zelfs ongeldig verklaard, aldus woordvoerder Fabian.

Niet onverwacht: het plan voor de ‘gezellige talenten- en spelletjesmiddag’ kwam als winnaar uit de bus. De burgemeester overhandigde de fracties een bijbehorende cheque van 250 euro. Een geslaagde politieke les voor iedereen die erbij was: samenwerking loont!

Nog een ‘pact’
Ook bij de tweede raadsvergadering kwam het woensdag tot samenwerking. De fractieleden van basisschool De Leer uit Hengelo kwamen met de raadsgenoten van De Hoge Voorde 8b uit Vorden overeen om een spelletjesmiddag te houden voor kinderen in Bronckhorst die weinig geld te besteden hebben. De 250 euro van de gemeente gingen hier dus eveneens naar twee scholen met plannen die in elkaar geschoven konden worden. De Leer bracht het idee van een spelletjesmiddag in, De Hoge Voorde dacht aan een feest voor de arme gezinnen in Bronckhorst. Prima te combineren! Maar ook de andere plannen kregen veel waardering: De fractie van De Klimtoren uit Drempt stelde een feestdag in het bos voor, die van De Pannevogel uit Steenderen een sponsorloop en die van De Garve uit Wichmond het opzetten van inleverpunten voor speelgoed en schoolspullen en het aanstellen van ‘hulpbuddy’s’. Wie weet gaat de ‘grote’ gemeenteraad nog iets van deze goed doordachte plannen overnemen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord