De leerlingen Sarah den Otter, Eline Wolbrink, Twan Kettelerij, Thijs Schuerink en Josephine Rampen mochten het bouwbord onthullen. Foto's: Jan Hendriksen

De leerlingen Sarah den Otter, Eline Wolbrink, Twan Kettelerij, Thijs Schuerink en Josephine Rampen mochten het bouwbord onthullen. Foto's: Jan Hendriksen

Bouwbord van nieuwe school Kompaan College onthuld

Onderwijs

‘Het heeft veel inspanning en tijd gekost. Maar het is gelukt’

Door Jan Hendriksen

VORDEN - De weersomstandigheden waren onstuimig; regen en een flinke wind. Maar dat stond vorige week vrijdagmiddag de feestelijke onthulling van het ‘bouwbord’ met daarop alle partijen die betrokken zijn bij de nieuwbouw van het Kompaan College aan de Almenseweg in Vorden niet in de weg. Die eer viel te beurt aan een vijftal leerlingen van het college. 

De bouw van het nieuwe Kompaan College in Vorden is recent gestart. De sterk verouderde schoolgebouwen van het Kompaan College aan Het Hoge en de Nieuwstad zijn namelijk niet meer geschikt voor het nieuwe eigentijdse onderwijsconcept van de school.
De onthulling van het ‘bouwbord’ vond plaats in het bijzijn van onder meer wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst, Anne de Visch Eybergen namens het college van het bestuur van het Achterhoek Voortgezet Onderwijs, directeur Roos Willemsen van het Kompaan College, afgevaardigden van de verschillende ondernemingen die betrokken zijn bij de nieuwbouw en enkele buren van de bouwlocatie. “Het heeft veel inspanning en tijd gekost om te kunnen starten met de nieuwbouw. Maar het is gelukt. En daar zijn we ontzettend blij mee en trots op”, zo verwelkomde Roos Willemsen de aanwezigen.
Recent opende het Kompaan College de nieuwbouw in Zutphen. “Deze locatie zal er van buiten totaal anders uitzien. Van binnen wordt het gebouw echter praktisch hetzelfde als in Zutphen”, aldus Willemsen. Wethouder Wilko Pelgrom liet weten dat er met de nieuwbouw een mooie toekomst voor het voortgezet onderwijs in Bronckhorst is weggelegd. “Met de nieuwbouw kunnen we het voortgezet onderwijs in onze gemeente behouden en een impuls geven. De bouw van een nieuwe onderscheidende en toekomstbestendige school voor voortgezet onderwijs is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst”, aldus de wethouder.

Beheersbaar
Sinds het raadsbesluit van de gemeente Bronckhorst in 2020 waarmee voor nieuwbouw van de school aan de Almenseweg werd gekozen is er veel gebeurd. In overleg met omwonenden werd een ruimtelijke visie voor het gebied gemaakt en werden het gebouw en het buitenterrein ontworpen. De gemeente Bronckhorst kocht de kavel, de bestemming voor de locatie werd gewijzigd en in mei dit jaar werd uiteindelijk de omgevingsvergunning verleend. Ook vonden de Europese aanbesteding van de bouw en de aanleg van de buitenruimte inmiddels plaats. Op basis van de aanbesteding bleek dat voor het project ongeveer 1,9 miljoen euro meer nodig was dan de begrote 11,7 miljoen euro. In vergelijking met 2020 zijn de bouwkosten door onder meer krapte op de arbeidsmarkt en de gestegen energie- en materiaalkosten namelijk flink opgelopen. In nauw overleg met de school werd er met dit extra bedrag een beheersbaar kostenplaatje voor de nieuwbouw opgesteld. De school is namelijk verantwoordelijk voor het bouwproces.

Verankering
Met het nieuwe onderwijsconcept in de school zoekt Het Kompaan in de nieuwe school ook nadrukkelijker een nauwe samenwerking met verenigingen en ondernemers die bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren en hun duurzame verankering in onze samenleving. Zo kan men straks als de nieuwbouw gereed is bijvoorbeeld gebruik maken van een ‘restaurant’ dat tot de opleiding van horeca en bakkerij zal behoren.

Toast
De leerlingen Sarah den Otter, Eline Wolbrink, Twan Kettelerij, Thijs Schuerink en Josephine Rampen hadden de eer om samen met Roos Willemsen het bouwbord te onthullen en na afloop in de bouwkeet samen met de genodigden een toost op de nieuwbouw uit te brengen. Het vijftal kijkt met smart uit naar hun nieuwe schoolgebouw. Volgens hen zijn de huidige locaties in Vorden van het Kompaan College aan Het Hoge en de Nieuwstad verouderd en veel te klein. De planning is dat de nieuwe school rond de jaarwisseling 2024-2025 de deuren opent.
Meer foto’s op de website

Afbeelding
De onthulling van het ‘bouwbord’ vond plaats in het bijzijn van onder meer wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst (midden), Anne de Visch Eybergen namens het college van het bestuur van het Achterhoek Voortgezet Onderwijs (rechts) en, directeur Roos Willemsen, van het Kompaan College (links).
De leerlingen Sarah den Otter, Eline Wolbrink, Twan Kettelerij, Thijs Schuerink en Josephine Rampen laten samen met schooldirecteur Roos Willemsen de kurken knallen.
Afbeelding
De contouren van de nieuwe school beginnen zich al af te tekenen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Noord