Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst met naast zich de onderscheiden Herman van Rooijen (links) en Chris Jansen (rechts). Foto: Emy Vesseur
Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst met naast zich de onderscheiden Herman van Rooijen (links) en Chris Jansen (rechts). Foto: Emy Vesseur

Afscheidnemende raadsleden Bronckhorst Koninklijk onderscheiden

Politiek

BRONCKHORST/HENGELO - Twee vertrekkende raadsleden in de gemeente Bronckhorst ontvingen op 29 maart een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Marianne Besselink. Chris Jansen en Herman van Rooijen werden allebei lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege hun jarenlange raadswerk en inzet voor de samenleving.

Door Emy Vesseur

Aan het eind van de drukbezochte en vrolijk verlopen raadsvergadering waarin afscheid is genomen van de oude gemeenteraad, kregen de twee raadslieden hun lintje opgespeld. Zowel Chris Jansen als Herman Van Rooijen hebben 12 jaar lang het raadslidmaatschap vervult, de een voor het CDA en de ander voor GroenLinks. 

Mooie combinatie
Chris Jansen zat vanaf 2010 in de gemeenteraad van Bronckhorst voor het CDA. Zijn taakvelden waren het sociaal domein en sport & cultuur. Hierin hield hij zich bezig met een veelheid aan onderwerpen, waaronder de participatiewet, jeugdwet, kinderopvang, onderwijs, welzijn, samenlevingsvraagstukken, kernenbeleid en dorpsbelangenorganisaties. Ook zat hij als CDA-afgevaardigde in de Achterhoekraad.

Naast zijn raadslidmaatschap was hij docent geschiedenis en loopbaan & burgerschap bij het Graafschap College. Daar was hij ook lid van de ondernemingsraad en ambassadeur van het lerarenregister. De inmiddels gepensioneerde Jansen zag het raadswerk en lesgeven als ‘een mooie combinatie’. Zo nam hij zijn leerlingen in de lessen burgerschap mee naar raadsvergaderingen en organiseerde hij tijdens de Europese verkiezingen een bijeenkomst met de vorige burgemeester Henk Aalderink. Ook gaf hij als vrijwilliger les aan asielzoekers bij De Betteld.

Van de drie raadperiodes zat zijn partij het CDA de laatste periode in de oppositie. “Dan is het een stuk lastiger om dingen gedaan te krijgen”, aldus Jansen. “Daarom ben ik best trots dat mijn voorstel om voor ieder in de gemeente geboren kind een boom te planten, steun van de coalitie kreeg.” Jansen, die in Zelhem woont, nam zijn lintje in ontvangst in aanwezigheid van zijn vrouw, schoonmoeder, kinderen en kleinkinderen die allemaal op de publieke tribune zaten.

Handelsmerk
Herman van Rooijen was gedurende zijn 12 jaar raadslidmaatschap tweemaal lijsttrekker voor GroenLinks. Daarnaast zat hij als afgevaardigde van zijn partij in de Achterhoekraad. Zijn motto: ‘Doe lokaal als het kan en regionaal als het moet’.

Van Rooijen vervulde zijn raadsrol met verve, in de eerste twee periodes in de oppositie en de afgelopen periode in de coalitie. Dit deed hij in een eigen stijl met zijn gestreepte sjaal als handelsmerk. Hij betekende graag iets voor de inwoners, luisterde naar hun verhaal en probeerde gezamenlijk dingen op te lossen. Natuur, milieu en duurzaamheid waren kernpunten bij zijn inzet voor het behoud van het coulisselandschap en de mooie dorpen binnen de gemeente. Van Rooijen: “Als raadslid kun je echt het verschil maken. Zo hebben we als GroenLinks veel invloed gehad op de energieplannen. Bovendien is het raadslidmaatschap een goede manier om je gemeente te leren kennen.”

Naast zijn werk als gemeenteraadslid was hij directeur en mede-eigenaar van onderzoeks- en adviesbureau SOAB in Breda. In zijn woonplaats Bronkhorst maakt hij zich sterk voor de leefbaarheid en is hij al 30 jaar lid van de schuttersvereniging; ook is hij als vrijwilliger betrokken bij vluchtelingenwerk in Steenderen. Van Rooijen neemt in de nieuwe periode zitting in de raadscommissie om zijn ervaring met nieuwe raadsleden te delen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord